Main Menu
User Menu

Matoušek, Josef

Doc. PhDr. Josef Matoušek- docent všeobecných dějin FF UK
- předseda studentského odboru výboru Národního souručenství
- jeden z 9 studentských činitelů popravených 17. listopadu 1939* 13/1/1906, Hořovice
- syn okresního soudce, posléze vrchního soudního rady v Praze, činitele Masarykovy realistické strany, poslance a senátora za národně demokratickou stranu a později ministra obchodu JUDr. Josefa Matouška
- jeho matka Magdalena byla sestrou dr. Jana Jíny (diplomat, po válce přednosta odboru v prezidentské kanceláři Edvarda Beneše)
- jeho švagr Miroslav Schubert zastával post legačního rady v Berlíně


- vystudoval Smíchovské Vančurovo gymnázium a poté historii na FF UK
- roku 1931 se stal archivářem Archivu země České
- 1935 - habilitace u prof. Šusty pro obor novějších obecných dějin
- zabýval se rudolfinskou dobou a českou politikou v druhé polovině 19. století
- publicisticky činný
- politicky orientován na českou nacionální pravici, byl členem Čs. národní demokracie a poté Národního sjednocení
- podporoval koncepci Karla Kramáře a kritizoval politiku (zvláště zahraniční) Edvarda Beneše
- během mnichovské krize marně apeloval na své francouzské kolegy


- po okupaci se snažil jít cestou využívání legálních prostředků k obraně národních zájmů
- do této koncepce zapadá i jeho jmenování do výboru Národního souručenství (v čele jeho programové komise a studentského odboru)
- v srpnu 1939 byl rovněž jmenován do funkce místopředsedy Českého svazu pro spolupráci s Němci


- zastával jakousi funkci spojky mezi Národním souručenstvím a studentskými svazy


- udržoval jisté kontakty s opozicí v Itálii, Maďarsku a Slovensku


- 16. listopadu vymohl studentům audienci u prezidenta Háchy


- 17. listopadu brzy ráno byl zatčen a ještě toho dne popraven v ruzyňských kasárnách
URL : https://www.valka.cz/Matousek-Josef-t28466#99914Verze : 0
MOD