Main Menu
User Menu

Skorkovský, František

JUDr. František Skorkovský


1909-1939


- předsedy zahr. odboru Národního svazu českého studentstva v Čechách a na Moravě
- jeden z 9 studentských činitelů popravených 17. listopadu 1939* 1/10/1909, Terst (jeho otec zde pracoval jako ředitel filiálky Živnobanky)
- jeho matka byla Italka, on se naučil italsky
- vystudoval italské gymnázuim a práva na univerzitě v Brně
- poté pracoval pro pojišťovnu Riunione Adriatica
- patřil mezi přední funkcionáře Ústředního svazu čs. studentstva
- v Mezinárodní studentské konfederaci (CIE) zastával post předsedy jedné z komisí
- politicky se orientoval na Čs. národní demokracii, posléze na ČSNS
- angažoval se v tělovýchově - sám aktivně sportoval + 1937-9 - předseda tělovýchovného odboru Ústředního svazu československého studentstva
- od září 39 zastával funkci předsedy zahr. odboru Národního svazu českého studentstva v Čechách a na Moravě
- v noci z 16. na 17. listopadu 1939 byl zatčen gestapem ve svém bytě v Dejvicích
- 17. 11. 1939 byl popraven v ruzyňských kasárnách
URL CZ: https://www.valka.cz/Skorkovsky-Frantisek-t28455#99872Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Skorkovsky-Frantisek-t28455#99872Version : 0
MOD