Main Menu
User Menu

Weinert, Jan

PhDr. Jan Weinert


1914-1939


- předseda Svazu českého studentstva v Čechách
- jeden z 9 studentských činitelů popravených 17. listopadu 1939


* 18/12/1914, Praha-Karlín
- vystudoval gymnázium v Libni
- poté studoval bohemistiku a germanistiku na FF UK
- od roku 1937 učil na pražských středních školách


- v letech 1936-37 byl jednatelem a v letech 1937-38 předsedou Svazu československého studentstva v Praze
- od září 1939 byl předsedou Svazu českého studentstva v Čechách


- politicky orientován na Národní sjednocení
- nacionalisticky smýšlející, poctivý, organizačně schopný


- po okupaci se aktivně angažoval v národním hnutí (např. 26/10/1939 měl odvážný projev o 28. říjnu)
- 15.listopadu večer spolu s JUDr. Klímou na policejním ředitelství úspěšně vyjednával ve prospěch studentů zadržených během demonstrací při pohřbu Jana Opletala
- 16. listopadu večer řídil schůzi Svazu českého studentstva, během které byl zatčen gestapem
- 17. listopadu 1939 byl v ruzyňských kasárnách popraven
URL : https://www.valka.cz/Weinert-Jan-t28453#99866Verze : 0
MOD