Main Menu
User Menu
Reklama

GBR - Boys Anti-tank Rifle Mark I (protitanková puška)

     
Název:
Name:
Boys Anti-tank Rifle Mark I
Originální název:
Original Name:
Boys Anti-tank Rifle Mark I
Kategorie:
Category:
protitanková zbraň
Výrobce:
Producer:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Royal Small Arms Factory, Enfield
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR John Inglis Company, Toronto /
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost nenabité zbraně:
Weight Unloaded:
16.78 kg
Ráže:
Calibre:
13,9 mm
Náboj:
Cartridge:
.55 Boys
Délka:
Length:
1600 mm
Délka hlavně:
Barrel Length:
914 mm
Kapacita zásobníku:
Magazine Capacity:
5
Výkony:
Performance:
 
Rychlost střelby:
Rate of Fire:
10 ran/min
Úsťová rychlost:
Muzzle Velocity:
804.7 m/s
Uživatelské státy:
User States:


/
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Boys Anti-tank Rifle Mark I - manual, Alder Gale and Polden Limited, 1944
https://en.wikipedia.org/wiki/Boys_anti-tank_rifle
URL : https://www.valka.cz/GBR-Boys-Anti-tank-Rifle-Mark-I-protitankova-puska-t28444#540550Verze : 0
MOD
Protipancierová puška Boys Anti-tank Rifle bola do výzbroje zavedená v novembri roku 1937 pod názvom Stanchion. Po predčasnej smrti jej konštruktéra kapitána H.C. Boysa, ktorý zomrel len niekoľko dní po jej zavedení do výzbroje, bola premenovaná na jeho počesť na Boys. Existovali tri hlavné verzie tejto protipancierovej pušky. Pôvodný model, označovaný ako Mark I, bol vyrábaný predovšetkým anglickou spločnosťou Royal Small Arms Factory. Charakteristický bol okrúhlou úsťovou brzdou a podperou v tvare obráteného písmena T. Neskorší model, označovaný ako Mk I*, bol vyrábaný primárne kanadskou firmou Jonathan Inglis v Toronte. Odlišoval sa od pôvodnej verzie dvojnožkou v tvare U a hranatou úsťovou brzdou. Tretí model, vyrábaný pre potreby výsadkových jednotiek, mal kratšiu hlaveň (762 mm) a nebol vybavený úsťovou brzdou.

Zbraň bola v čase svojho vzniku primárne určená pre boj s tankami a vzhľadom na hrúbku pancierov tankov tej doby na túto úlohu plne postačovala. Náboj .55 Boys Mark I prebíjal na 100 yardov (90 m) pri kolmom dopade 16 mm pancier, a teda na začiatku druhej svetovej vojny bol schopný bez väčších problémov prestreliť pancier nemeckých ľahkých tankov Pz.Kpfw I, resp. Pz.Kpfw II. S príchodom stredných a ťažkých tankov však jeho úloha ako protitankového prostriedku skončila. Úspešne sa však až do konca vojny používal ako prostriedok boja proti opancierovaným autám, zodolneným streleckým postaveniam či bunkrom. S nábojom Mark II napr. prestreľoval tehlovú stenu o hrúbke 36 cm alebo vrece s pieskom o hrúbke 25 cm.

Niekoľko stovák kusov pušky Boys dodali Briti v roku 1940 Fínom, brániacim sa napadnutiu zo strany Sovietskeho zväzu. Fínskymi vojakmi bola puška dobre hodnotená, pretože bez problémov prestreľovala pancier väčšiny sovietskych tankov a opancierovaných áut. Puška bola úspešne využívaná aj v bojoch v Tichooceánskej oblasti proti slabo pancierovaným japonským tankom, resp. pri zdolávaní ich operných bodov. Celkovo bolo vyrobených viac ako 60 tisíc exemplárov tejto pušky.

Z technickej stránky bola puška Boys opakovacou zbraňou s valcovým odsuvným záverom, do ktorého sa náboje zasúvali zo schránkového zásobníku na 5 nábojov, umiestneného na vrchnej strane puzdra záveru. Na zameriavanie zbrane slúžili otvorené mieridlá s dioptrickým cieľnikom vyosené vľavo (kvôli hore umiestnenému zásobníku). Silný spätný ráz, spôsobený výkonným nábojom, pomáhala tlmiť okrúhla úsťová brzda, nahradená od verzie Mk. I* obdĺžnikovou brzdou s piatimi otvormi v bočných stranách. Táto oveľa účinnejšie tlmila spätný ráz, avšak ak bola puška pri streľbe položená na zemi, výtok plynov zasahoval spoločne s nečistotami a prachom strelcovu tvár. Vzhľadom na vysokú hmotnosť zbrane bola táto obvykle montovaná na rôzne vozidlá, najčastejšie na opancierované transportéry Universal Carrier.

Určitý počet pušiek ukoristil v Dunkerque aj nemecký Wehrmacht a zaradil ich do svojej výzbroje pod označením 13,9 mm Panzerbüchse 782(e).

Rifle, Boys, Mk. I, Illustrated Identification List, Weedon technical branch, March 1942
https://world.guns.ru/atr/brit/boys-r.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Boys_anti-tank_rifle
https://www.antitank.co.uk/uk_&_canadian1.htm

GBR - Boys Anti-tank Rifle Mark I (protitanková puška) - Boys Mk.I

Boys Mk.I
GBR - Boys Anti-tank Rifle Mark I (protitanková puška) - Boys Mk.I v prepravnom puzdre

Boys Mk.I v prepravnom puzdre
GBR - Boys Anti-tank Rifle Mark I (protitanková puška) - správne vkladanie zásobníku

správne vkladanie zásobníku
GBR - Boys Anti-tank Rifle Mark I (protitanková puška) - Boys Mk.I*, všimnite si iný tvar oporných nožičiek

Boys Mk.I*, všimnite si iný tvar oporných nožičiek
GBR - Boys Anti-tank Rifle Mark I (protitanková puška) - Boys Mk.I*, nový typ úsťovej brzdy

Boys Mk.I*, nový typ úsťovej brzdy
URL : https://www.valka.cz/GBR-Boys-Anti-tank-Rifle-Mark-I-protitankova-puska-t28444#540571Verze : 3
MOD
Rozborka Boys Mk.I
URL : https://www.valka.cz/GBR-Boys-Anti-tank-Rifle-Mark-I-protitankova-puska-t28444#140209Verze : 0