Main Menu
User Menu

Kammler, Hans

     
Příjmení:
Surname:
Kammler
Jméno:
Given Name:
Hans Friedrich Karl Franz
Jméno v originále:
Original Name:
Hans Friedrich Karl Franz Kammler
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
SS-Obergruppenführer a generál zbraní-SS
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Dr. Ing.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
26.08.1901 Stettin /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
-
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
datum úmrtí neznámé
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Hans_Kammler
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hans_Kammler
URL : https://www.valka.cz/Kammler-Hans-t28399#543947Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Kammler
Jméno:
Given Name:
Hans Friedrich Karl Franz
Jméno v originále:
Original Name:
Hans Friedrich Karl Franz Kammler
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-25.10.1923 Technická univerzita Mnichov
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
20.04.1936 SS-Untersturmführer
20.04.1937 SS-Obersturmführer
12.09.1937 SS-Hauptsturmführer
DD.MM.1937 Leutnant der Reserve
11.09.1938 SS-Sturmbannführer
01.06.1939 SS-Obersturmbannführer
01.08.1940 SS-Standartenführer
01.06.1941 SS-Oberführer
20.04.1942 SS-Brigadeführer a generálmajor zbraní SS
30.01.1944 SS-Gruppenführer a generálporučík zbraní-SS
01.03.1945 SS-Obergruppenführer a generál zbraní-SS
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Vyznamenání:
Awards:

28.11.1944

Německý kříž ve zlatě
German Cross in Gold
Deutsche Kreuz in Gold
-

DD.MM.1944

Železný kříž 1939 I. třídy
Iron Cross 1st Class
Eisernes Kreuz I. Klasse
-

DD.MM.1944

Železný kříž 1939 II. třídy
Iron Cross 2nd Class
Eisernes Kreuz II. Klasse
-

01.02.1945

Rytířský kříž válečného záslužného kříže s meči (1938)
Knight Cross of War Merit Cross with Swords (1938)
Ritterkreuz des Kriegsverdienstkreuzes mit Schwertern (1938)
-

DD.MM.RRRR

Medaile na paměť 1. října 1938
Sudetenland Medal
Medaille zur Erinnerung an den 1. Oktober 1938
-

DD.MM.RRRR

Válečný záslužný kříž 2. třída s meči (1938)
War Merit Cross 2nd Class with Swords (1938)
Kriegsverdienstkreuz II. Klasse mit Schwertern (1938)
-

DD.MM.RRRR

Čestný prsten SS
SS Honour Ring
SS-Ehrenring
-

DD.MM.RRRR

Válečný záslužný kříž 1. třída s meči (1938)
War Merit Cross 1st Class with Swords (1938)
Kriegsverdienstkreuz I. Klasse mit Schwertern (1938)
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Hans_Kammler
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hans_Kammler
URL : https://www.valka.cz/Kammler-Hans-t28399#543948Verze : 0
MOD
SS-Obergruppenführer und General der Waffen-SS Hans Friedrich Karl Franz Kammler


Reichssonderbevollmächtigter der Raketenwaffen und TL - Jäger


* 1901
URL : https://www.valka.cz/Kammler-Hans-t28399#99607Verze : 0
MOD
Generál Dr. Hans Friedrich Karl Franz Kammler se narodil 26 srpna 1901 ve Štětíně a zmizel v květnu roku 1945. Byl inženýr a vysoce postavený důstojník SS. Dohlížel na program SS V-2, který měl pomoci ukončit válku v prospěch Třetí říše. Roku 1919 po dobrovnolné službě v armádě sloužil ve Freikopsu v Rossbachu. Od roku 1919 do roku 1923 studoval cicilní inženírství v Mnichově a Danzigu. Roku 1932 vstoupil do NSDAP a zastával různé administrativní pozice, když nacistický poslanci přišli k moci, zpočátku v Říšském ministerstvu letectví (RLM). Roku 1940 vstoupil do SS, kde pracoval od 1942 v designéských zařízeních na vyhlazovacích táborech včetně plynových komor a krematoriích. Posléze se stal zástupcem Oswalda Pohla v SS-Wirtschafts-Verwaltungshauptamt (WVHA), který dohlážel nad Amtsgruppe D (Amt D), systém administrace vyhlazovacích táborů a byl také šéfem Amt C, který navrhoval a konstruoval všechny vyhlazovací tábory. Po povstání ve Varšavském ghettu ho pověřil Heinrich Himmler nad demolicí ghetta jako pomstu za povstání. Kammler byl také pověřen konstrukcí zařízení pro různé tajné zbraňové projekty, včetně výrobních podniků a testování zbraní pro Messerschmit Me 262 a i V-2. Po spojeneckých bombardovacích náletech na Peenemünde v Operaci Hydra 17 srpna 1943, dostal Kammler příkaz k přstěhování těchto zbrání a vybavení do podzemí, které skončilo v Mittelwerkém zařízení a jeho obsluhujícím táborním komplexu Mittelbau-Dora, v kterém byly umístěni otročtí dělníci, kteří pracovali na výstavbě továrny a na výrobních linkách. Byl také pověřen konstrukcí zařízení v Jonastalu a Riessenbirge na výzkum nukleárních zbraní a v Ebensse na vyvynutí V-2 odvozené ICBM. Roku 1944 Himmler přesvědčil Hitlera k tomu, aby projekt V-2 spadl výhradně pod kontrolu SS a 6. srpna nahradil Kammler Waltera Dornberga v ředitelském postu tohoto projektu. Od ledna 1945 působil jako hlava raketového projektu a o měsíc později dostal závazek, že všechen německý vesmírný výzkum přijde pod kontrolu SS také.
Zmizení
V květnu 1945 Kammler zmizel. Některí si myslí, že byl na něho spáchán atentát někým z jeho zaměstnanců na objednávku od Himmlera, aby osoby s detajlními znalostmi nepadly do rukou spojenců. Jiní naznačují, že padl v boji nebo spáchal sebevraždu někde okolo Prahy. Skutečnost, že jeho pravý osud je neznámý a že jeho tělo nebylo nikdy nalezeno umožňují spekulace, že pracoval po válce ve Spojených státech amerických, kde údajně pracoval na antigravitačních a jiných zařízeních.


Zdroj: www.en.wikipedia.orq
URL : https://www.valka.cz/Kammler-Hans-t28399#227838Verze : 1