Main Menu
User Menu
Súprava veliteľských vozidiel 1V12 je určené k riadeniu paľby samohybného delostreleckého oddielu a k vykonávaniu nepretržitej a tesnej súčinnosti s motostreleckými a tankovými jednotkami v rôznych druhoch boja, a to i podmienkach použitia zbraní hromadného ničenia.


Umožňuje riešiť :


- prieskum a určovanie súradníc cieľov,
- určovanie prvkov streľby,
- opravovanie paľby,
- udržiavanie nepretržitého spojenia s nadriadeným veliteľom ( štábom), s podriadenými jednotkami a veliteľom motostreleckých ( tankových) jednotiek a jednotkami pridelenými,
- topograficko-geodetické pripojenie palebných postavení a pozorovateľní,
- radiačný a chemický prieskum,
- vedenie pochodových prúdov,
- meranie prízemných poveternostných prvkov.


Súprava 1V12 sa skladá z :


- vozidla veliteľa oddielu 1V15 (VVO),


- veliteľsko-štábneho vozidla oddielu 1V16 (VŠVO),


- troch vozidiel veliteľov batérií 1V14 (VVB),


- troch veliteľských vozidiel starších dôstojníkov batérií 1V13 (VVSDB).


Všetky vozidlá súpravy 1V12 majú jednotné pásové obrnené podvozky so 7 nápravami typu MT-LBu.


Vozidlo zabezpečuje vysokú manévrovateľnosť v boji, prekonávanie zamorených úsekov, vodných prekážok plávaním, ochranu obsluhy a aparatúry pred účinkami striel, črepín, prenikavej radiácie a svetelného ožiarenia.


K maskovaniu vozidiel súpravy 1V12 sa používajú maskovacie siete, prírodné maskovacie prostriedky a maskovacie nátery.Zdroj : Del-55-23
URL : https://www.valka.cz/SOV-1V12-velitelske-stanoviste-delostrelectva-t28319#315371Verze : 0
1V12 Mašina - automatizovaný systém riadenia hlavňového delostrelectva. Systém prešiel niekoľkými modernizáciami líšiacimi sa indexami a skladá sa z niekoľkých vozidiel.Model модель
1V12 1В12 Automatizovaný systém velenia samohybného delostrelectva
1V12 "Mašina" 1В12 Машина -
1V12M "Falcet" 1В12М Фальцет -
1V13 1В13 Vozidlo (MT-LBu (МТ-ЛБу)) systému riadenia paľby batérie húfnic 2S1 (2С1)
1V13 1В13 súčasť komplexu 1V12
1V13M 1В13М súčasť komplexu 1V12M
1V14 1В14 súčasť komplexu 1V12
1V14M 1В14М súčasť omplexu 1V12M
1V15 1В15 Vozidlo (MT-Lbu (МТ-ЛБу)) veliteľa oddielu húfnic 2S1 (2С1)
1V15 1В15 súčasť komplexu 1V12
1V15M 1В15М súčasť komplexu 1V12M
1V16 1В16 Veliteľsko štábne vozidlo (MT-Lbu (МТ-ЛБу)) veliteľa oddielu
1V16-1 1В16-1 súčasť komplexu 1V12 (delostrelecký systém 2S1 (2С1))
1V16-2 1В16-2 súčasť komplexu 1V12 (delostrelecký systém 2S3 (2С3))
1V16-3 1В16-3 súčasť komplexu 1V12 (delostrelecký systém 2S4 (2С4))
1V16-4 1В16-4 súčasť komplexu 1V12 (delostrelecký systém 2S5 (2С5))
1V16-5 1В16-5 súčasť komplexu 1V12 (delostrelecký systém 2S7 (2С7))
1V16M 1В16М súčasť komplexu 1V12M
URL : https://www.valka.cz/SOV-1V12-velitelske-stanoviste-delostrelectva-t28319#160678Verze : 0
MOD
bojové nasadenie
SOV - 1V12 (veliteľské stanovište delostrelectva) -


SOV - 1V12 (veliteľské stanovište delostrelectva) -


SOV - 1V12 (veliteľské stanovište delostrelectva) -


URL : https://www.valka.cz/SOV-1V12-velitelske-stanoviste-delostrelectva-t28319#99245Verze : 0
MOD
1V12 Veliteľské stanovište delostrelectva
SOV - 1V12 (veliteľské stanovište delostrelectva) -


SOV - 1V12 (veliteľské stanovište delostrelectva) -


SOV - 1V12 (veliteľské stanovište delostrelectva) -


SOV - 1V12 (veliteľské stanovište delostrelectva) -


URL : https://www.valka.cz/SOV-1V12-velitelske-stanoviste-delostrelectva-t28319#99247Verze : 0
MOD
Korba vozidel soupravy 1V12.


Pohotovostní hmotnost podvozků je 11 500 kg a délka 7 210 mm. Výška je 1 905 mm.
V zadní části korby jsou dva příklopy.upravil Martin Smíšek, 6.6. 2009
SOV - 1V12 (veliteľské stanovište delostrelectva) -


URL : https://www.valka.cz/SOV-1V12-velitelske-stanoviste-delostrelectva-t28319#160658Verze : 0
Popis veliteľského stanovišťa 1V12


Korba transportéru je rozdelená :
- prevodový priestor,
- vodičský priestor, motorový priestor,
- priestor pre osádku.


Podvozok
Typ : pásový
Spojenie článkov : kovopryžové
Počet článkov : 121 až 123 v jednom páse


Pojazdové kolesá
Počet : 7 na každej strane
Počet skrutných tyčí : 14

Palivová sústava
Počet nádrží : 4 – celkový objem 550 l
Umiestnenie : na bokoch korby, po dve na každej strane


Hlavné technické údaje :
Motor : JaMZ-238H - 8V – štvortaktný – naftový – preplňovaný turbodúchadlom
Výkon : 221 kW
Spotreba paliva : 100 až 135 l / 100 km


Rozmery v mm:
Dĺžka : 7210 ± 60
Šírka : 2850 ± 15
Výška : 1905 ± 50
Svetlá výška : 400 ± 25
Rozchod : 2500
Rozvor : 4445Zdroj : Tank-26-19 Ľahký pásový transportér MT-LB Popis a prevádzka – predpis ČSĽA, Praha 1983
SOV - 1V12 (veliteľské stanovište delostrelectva) - Korba MT-LB U - popis.

Korba MT-LB U - popis.
SOV - 1V12 (veliteľské stanovište delostrelectva) - Vodorovný rez - popis.

Vodorovný rez - popis.
SOV - 1V12 (veliteľské stanovište delostrelectva) - MT-LB U - popis.

MT-LB U - popis.
SOV - 1V12 (veliteľské stanovište delostrelectva) - Poloha motoru v motorovom priestore.

Poloha motoru v motorovom priestore.
SOV - 1V12 (veliteľské stanovište delostrelectva) - Priestor vodiča -popis.

Priestor vodiča -popis.
URL : https://www.valka.cz/SOV-1V12-velitelske-stanoviste-delostrelectva-t28319#385966Verze : 1