1. výsadkový sbor [1941-1942]

1st Airborne Corps
1. výsadkový zbor - 2. formovanie
1-й воздушно-десантный корпус (1 вдк) - II. формирование
     
Název:
Name:
1. výsadkový sbor1st Airborne Corps
Originální název:
Original Name:
1-й воздушно-десантный корпус
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.09.1941
Předchůdce:
Predecessor:
--
Datum zániku:
Disbanded:
02.08.1942
Nástupce:
Successor:
37. gardová střelecká divize37th Guards Rifle Division
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.09.1941-DD.09.1942 Povolžský vojenský okruh
20.09.1942-02.08.1942 Velitelství výsadkového vojska
DD.09.1941-DD.09.1942 Volga Military District
20.09.1942-02.08.1942 Airborne Forces Command
Dislokace:
Deployed:
DD.09.1941-25.11.1941 Marksštadt, ? /
25.11.1941-02.08.1942 Ljubercy, ? /
Velitel:
Commander:
DD.09.1941-19.01.1942 Žoluděv, Viktor Grigorjevič (Polkovnik / Полковник)
19.01.1942-02.08.1942 Žoludev, Viktor Grigorjevič (Geněral-major / Генерал-майор)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ? ( )
DD.06.1942-DD.07.1942 Konev, Ivan Nikitič (Polkovnik / Полковник)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Čestný název:
Honorary Name:
- -
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
--
Zdroje:
Sources:
Aljochin, Roman: Vozdušno-děsantnyje vojska. Istorija rossijskogo děsanta. Moskva, Eksmo 2009
Feskov, V. I., Golikov, V. I., Kalašnikov, K. A.: Krasnaja Armija v pobědach i poraženijach 1941-1945 gg. Tomsk, ITU 2003, ISBN 5-7511-1624-0 (В.И. Феськов, К.А. Калашников, В.И. Голиков: Красная Армия в победах и поражениях 1941-1945 гг., Томск, 2003)
ru.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/1-vysadkovy-sbor-1941-1942-t28300#220070 Verze : 4

1. výsadkový zbor (2. formovanie)


1-й воздушно-десантный корпус - II. формирование


Po totálnom zničení 1. výsadkového zboru (1. formovania) bol zbor opäť formovaný od septembra 1941 v Povolžskom vojenskom okruhu. Zložený bol z troch výsadkových brigád s rovnakými číslami, aké mali zničené brigády jeho predchodcu (1., 204. a 211.). Formovaný bol v meste Marksštadt v Saratovskej oblasti a jeho veliteľom bol menovaný Viktor Grigorjevič Žoludev. Výcvik prebiehal na cvičisku v okolí Saratova. Dňa 24. novembra 1941 bol zbor podriadený veleniu Západného frontu. Nasledujúci deň zbor opustil Saratov a odišiel na nové základne pri Moskve v oblasti letiska Ľubercy. V decembri 1941 sa zbor zúčastnil na výsadkových operáciách s cieľom dezorganizovať nemecké sily v okolí Moskvy. V dňoch 16. až 17. februára 1942 bol počas Rževskej operácie letecky vysadený 4. prápor 204. výsadkovej brigády. Koncom februára a začiatkom marca zbor bojoval v okolí Demjanska. Počas bojov o Demjansk bol zbor vyslaný za nemecké línie v rámci neúspešnej operácie na obsadenie letísk zásobujúcich Demjanský kotol, ale utrpel veľké straty: z 8 500 mužov zboru sa vrátilo len 900.

Odvedenci a nižší dôstojníci boli cvičení v rámci zrýchlených trojmesačných výcvikových programov. V prvých dňoch pobytu v jednotkách museli pracovať v kolchozoch, sami si zabezpečovali stravu a ubytovanie. Kvôli nedostatočnej výzbroji a slabému materiálnemu zabezpečeniu sa zoskoky padákom začali až koncom novembra a ostré streľby až začiatkom decembra. Napriek tomu to bol v podmienkach konca roka 1941 dobrý výcvik. K 21. decembru 1941 bol zbor sformovaný a do týždňa bol presunutý po železnici do Ľubercy pri Moskve. Tu jeho jednotky pokračovali v parašutistickom a bojovom výcviku, pričom od 11. januára 1942 boli v stálej pohotovosti na bojové úlohy. V tejto etape, ako sa uvádza v Bojovom denníku zboru, sa osobitná pozornosť venovala taktickému výcviku a zladeniu rôt a práporov.

Jeden prápor 204. výsadkovej brigády bol vo februári 1942 nasadený do priestoru 29. armády, aby jej pomohol vyslobodiť sa z obkľúčenia. V marci až apríli 1942 sa celá 204. výsadková brigáda zúčastnila na Demjanskej operácii. Výsadkári, presunutí motorovými vozidlami na front po preniknutí medzerami v línii frontu, pôsobili v tyle obkľučovacieho kruhu demjanského zoskupenia nepriateľa. Ich cieľom bolo zmocniť sa letiska, z ktorého sa zabezpečovalo zásobovanie obkľúčených Nemcov a sabotáže v ich tyle. Slabá výzbroj výsadkárov a nedostatočné zásobovanie im neumožnili úspešne splniť ich úlohy. Brigáda utrpela ťažké straty. Keďže nemala takmer žiadne zásoby a mala veľa zranených, zvyšky brigády sa v polovici apríla 1942 prebili k svojim.

Ďalšia jednotka zboru - 211. výsadková brigáda bola použitá na pomoc jazdeckému zboru general-lejtenanta P. A. Belova pri prerazení z obkľúčenia. Pôsobením za nepriateľskými líniami sa sovietskym jednotkám podarilo oslobodiť rozsiahlu oblasť spolu s mestom Dorogobuž. Avšak s príchodom jari, keď cesty v lesnej oblasti vyschli, začalo nemecké velenie operáciu na zničenie skupiny P. A. Belova. Koncom mája 1942 sa ukázalo, že pre malé jednotky 1. gardového jazdeckého zboru a 4. výsadkového zboru je ťažké udržať obsadené oblasti v tyle nepriateľa. Bolo nemožné prelomiť kruh obkľúčenia zvonku. Na stiahnutie zvyškov skupiny P. A. Belova z obkľúčenia bola pripravená výsadková operácia, do ktorej sa zapojili 23. a 211. výsadková brigáda. Počas troch nocí (od 29. mája do 3. júna 1942) boli obe brigády vysadené v tyle Nemcov. Po vykonaní 200-kilometrového nájazdu do nepriateľského tyla sa výsadkári spolu so zvyškami 4. výsadkovej brigády a jazdcami P. A. Belova 23. júna 1942 prebili k svojim. Straty počas prielomu boli veľmi veľké (existujú údaje, že z 2 500 ľudí, ktorí boli vysadení, sa späť prebilo len 200), ale skupina P. A. Belova bola vyvedená z obkľúčenia.

V marci 1942 bola 1. brigáda vyslaná do Volchova, kde sa mala zúčastniť na leteckom výsadku počas ďalšieho pokračovania Lubanskej operácie. Výsadok sa však neuskutočnil a na jar sa brigáda vrátila do Moskovskej oblasti.

V auguste 1942 bol 1. výsadkový zbor preformovaný na 37. gardovú streleckú divíziu. Z 1. výsadkovej brigády bol vytvorený 109. gardový strelecký pluk, z 204. výsadkovej brigády 114. gardový strelecký pluk a z 211. výsadkovej brigády 118. gardový strelecký pluk.

zdroje:
pamyat-naroda.ru
ru.wikipedia.org

1. výsadkový sbor [1941-1942] - kyjevské manévre v roku 1935, zhromaždenie výsadkárov po pristátí

kyjevské manévre v roku 1935, zhromaždenie výsadkárov po pristátí
URL : https://www.valka.cz/1-vysadkovy-sbor-1941-1942-t28300#752808 Verze : 8
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více