Main Menu
User Menu

Enver Paša

Generál Enver Paša - politik a vojevůdce


(1881 - 1922)



Narodil se 22. listopadu 1881 v Istanbulu. Vstoupil do armády a stal se důstojníkem. Byl jedním z vůdců tzv. mladoturecké revoluce v roce 1908, která obnovila ústavu z roku 1876 a sesadila sultána Abdülhamida II. Za první balkánské války v lednu 1913 provedl státní převrat a stal se členem triumvirátu, který fakticky vládnul Osmanské říši. Porážce Turecka a ztrátě Drinopolu v dubnu téhož roku však nezabránil. V druhé balkánské válce se proto připojil k protibulharské koalici a mírem v Bukurešti 10. srpna 1913 získal ztracená území zpět.


Enver Paša usiloval o spojenectví s Německem a jeho politika nakonec vedla zemi do války na straně Ústředních mocností. Do funkce generálního inspektora turecké armády jmenoval německého generála Limana von Sanderse. Prováděl tvrdou politiku tureckého nacionalismu jako odpoveď na zesílení teroristické aktivity probritské opoziční strany Svoboda a svornost, která vyvrcholila v létě 1913 zavražděním předsedy vlády. V letech 1914 - 18 byl ministrem války s téměř neomezenými pravomocemi a prakticky řídil všechny válečné operace tureckých vojsk.


Po porážce Osmanské říše uprchnul do Německa a následně do Střední Asie. S cílem sjednotit osmanské Turky s Turky žijícími na území bývalého Ruského impéria se stal vůdcem protisovětského hnutí basmačů v Turkestánu. Padl 4. srpna 1922 v Čekenu nedaleko od Buchary v boji s Rudou armádou.
URL : https://www.valka.cz/Enver-Pasa-t27763#98484Verze : 0