4. výsadkový sbor [1941-1942]

4th Airborne Corps
4. výsadkový zbor - 1. formovanie
4-й воздушно-десантный корпус (4 вдк) - I. формирование
     
Název:
Name:
4. výsadkový sbor 4th Airborne Corps
Originální název:
Original Name:
4-й воздушно-десантный корпус
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.06.1941
Předchůdce:
Predecessor:
- -
Datum zániku:
Disbanded:
02.08.1942
Nástupce:
Successor:
38. gardová střelecká divize 38th Guards Rifle Division
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.06.1941-21.06.1941 Západní zvláštní vojenský okruh
10.07.1941-09.09.1941 13. armáda
DD.09.1941-02.08.1942 Povolžský vojenský okruh
01.06.1941-21.06.1941 Western Special Military District
10.07.1941-09.09.1941 13th Army
DD.09.1941-02.08.1942 Volga Military District
Dislokace:
Deployed:
01.06.1941-22.06.1941 Puchoviči, ? /

Velitel:
Commander:
DD.05.1941-28.06.1941 Kazankin, Alexandr Fjodorovič1) (Polkovnik / Полковник)
28.06.1941-02.08.1941 Žadov, Alexej Semjonovič (Geněral-major / Генерал-майор)
DD.08.1941-DD.08.1941 Grišin, Michail Danilovič (Polkovnik / Полковник)
28.08.1941-19.11.1941 Kazankin, Alexandr Fjodorovič1) (Polkovnik / Полковник)
20.11.1941-19.01.1942 Levašov, Alexej Fjodorovič (Polkovnik / Полковник)
19.01.1942-23.02.1942 Levašov, Alexej Fjodorovič (Geněral-major / Генерал-майор)
23.02.1942-13.05.1942 Kazankin, Alexandr Fjodorovič (Polkovnik / Полковник)
13.05.1942-DD.06.1942 Kazankin, Alexandr Fjodorovič (Geněral-major / Генерал-майор)
DD.06.1942-DD.07.1942 Mamontov, Alexej Georgijevič1) (Polkovnik / Полковник)
DD.07.1942-02.08.1942 Kazankin, Alexandr Fjodorovič (Geněral-major / Генерал-майор)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.05.1941-DD.06.1941 Timčenko, Vladimir Sergejevič1) (Major / Mайор)
29.06.1941-27.08.1941 Kazankin, Alexandr Fjodorovič (Polkovnik / Полковник)
20.11.1941-23.02.1942 Kazankin, Alexandr Fjodorovič (Polkovnik / Полковник)
23.02.1942-29.04.1942 Kozunko, Mina Michajlovič (Major / Mайор)
29.04.1942-DD.08.1942 Kozunko, Mina Michajlovič (Podpolkovnik / Подполковник)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Čestný název:
Honorary Name:
-
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
v bojujúcej armáde:
22.06.1941 - 28.08.1941
24.02.1942 - 25.06.1942

1) dočasne poverený
in the army in the field:
22.06.1941 - 28.08.1941
24.02.1942 - 25.06.1942

1) temporarily
Zdroje:
Sources:
https://pamyat-naroda.ru/warunit/id5589/
URL : https://www.valka.cz/4-vysadkovy-sbor-1941-1942-t277431#566083 Verze : 1

4. výsadkový zbor (1. formovanie)

4-й воздушно-десантный корпус - I. формирование


Zbor sa začal formovať koncom mája 1941 na základe výnosu Ústredného výboru komunistickej strany a Rady ľudových komisárov ZSSR č. 1112-459ss z 23. apríla 1941 "O nových útvaroch v Červenej armáde". Uvedené uznesenie, vydané na návrh ľudového komisára obrany, predpokladalo vytvorenie piatich výsadkových zborov na úkor existujúcich stavov Červenej armády. Každý výsadkový zbor mal pozostávať z velenia zboru, troch výsadkových brigád, tankového práporu, spojovacieho práporu a spojovacej čaty. Celkový početný stav zboru bol stanovený na 8 020 mužov. Formovanie 4. výsadkového zboru prebiehalo v Západnom zvláštnom vojenskom okruhu, na základe 214. výsadkovej brigády, veliteľstvo zboru bolo dislokované v meste Puchoviči (cca 50 km od Minska). K 1. júnu 1941 bol zbor personálne skompletizovaný, ale do začiatku Veľkej vlasteneckej vojny sa ho nepodarilo vybaviť dostatočným množstvom bojovej techniky.


K 22. júnu 1941 boli všetky brigády zboru rozmiestnené pri bieloruskom mestečku Puchoviči. V prvých dňoch vojny utrpeli vojská Západného frontu ťažkú porážku. Časť jeho síl bola porazená v pohraničných bojoch a obkľúčená, časť ustupovala smerom na východ, teda do vnútrozemia ZSSR. Ťažké boje prebiehali aj v blízkosti hlavného mesta Bieloruskej SSR - Minska. Dňa 27. júla 1941 nemecké vojská prerazili cez Minsko-Slucký opevnený priestor a rýchlo postupovali pozdĺž štátnej diaľnice na Bobrujsk. Neskoro večer 28. júna dostal štáb 4. výsadkového zboru rozkaz, aby brigády zboru zaujali obranu pozdĺž východného brehu rieky Berezina pri obci Svisloch. (40 km východne od Puchoviči). 214. výsadková brigáda dostala rozkaz presunúť sa k Starým Dorogom (na ceste medzi Sluckom a Bobrujskom) a protiútokom spolu s jednotkami 4. armády poraziť nepriateľa postupujúceho smerom na Bobrujsk. Brigáda mala potom operovať oddelene od ostatných brigád zboru. Zborová 7. výsadková brigáda mala za úlohu kryť smer rieka Berezino - Mogilev. Most cez Berezinu bol pripravený na vyhodenie do vzduchu. Úlohou 8. výsadkovej brigády zboru bolo zabrániť nemeckému prielomu v smere Svisloch, Mogilev.

Do polovice 3. júla sa nemeckým vojskám podarilo obísť ľavé krídlo 100. streleckej divízie (ktorá ustupovala spolu so 161. streleckou divíziou k Berezine v smere od Minska) a malými skupinami tankov a motorizovanej pechoty preniknúť do priestoru rieky Berezina. Pokusy hitlerovcov preraziť k mostu boli síce načas odrazené, boj však neutíchal celú noc. Zmätok v oblasti Berezina bol nepredstaviteľný. Aby Sovieti zabránili obsadeniu mosta nepriateľom, vyhodili ho do vzduchu. Aj napriek tomu sa Nemcom podarilo v niekoľkých skupinách prejsť na východný breh a vkliniť sa do medzier medzi obrannými postaveniami jednotiek 7. výsadkovej brigády. Ráno 4. júla sa 7. výsadková brigáda pokúsila o protiútok s cieľom vyhnať Nemcov z dobytého predmostia, ale stretla sa s prudkou paľbou. Protiútok bol neúspešný a do konca dňa sa brigáda musela stiahnuť na líniu rieky Kleva.


V oblasti Svisloči, kde sa 8. výsadková brigáda bránila s podporou 122. zborového delostreleckého pluku, sa Nemcom 1. júla podarilo obsadiť predmostie na rieke Berezina. Tu sa sovietsky výsadkári stretli so 4. tankovou divíziou nemeckého XXIV. armádneho zboru. Zvyšky jednotiek Západného frontu, porazené v pohraničných bojoch, ustupovali cez bojový poriadok sovietskych jednotiek. Do 7. júla 4. výsadkový zbor zvádzal prudké boje na línii Vdova, Pervije rečki, Kňažicy. V každej z dvoch výsadkových brigád zboru bolo v tomto čase do 1000 - 1100 mužov a 15 diel kalibru 45 mm. Dňa 8. júla 1941 bol zbor stiahnutý z 13. armády, opäť bol podriadený 4. armáde a spolu s jej útvarmi bol odoslaný na doplnenie stavov za rieku Sož.

Odpočinok však netrval dlho. Dňa 10. júla 1941 Guderianova 2. tanková skupina prekročila rieku Dneper pri Šklove a Bychove a začala útok na Smolensk. Večer 12. júla dostala 4. armáda rozkaz zaujať obranu pozdĺž východných brehov riek Proňa a Soža od Čausu po Propojsk (dnes Slavgorod) a od Mstislavľa po Propojsk. Rozhodnutím veliteľa armády bol 4. výsadkový zbor rozmiestnený v priestore Mstislavľ, Kričev. Dňa 14. júla dostala 4. armáda za úlohu udrieť na Gorki z dvoch smerov: 28. strelecký zbor - pozdĺž východného brehu rieky Proňa a spojené sily 4. výsadkového a 25. mechanizovaného zboru z oblasti Kričeva. Zároveň mala 13. armáda udrieť na Horky pozdĺž západného brehu rieky Proňa silami jedného mechanizovaného zboru a dvoch streleckých divízií, ako aj zlikvidovať nepriateľa v oblasti Bychova.


Na úsvite 15. júla však nepriateľské letectvo začalo masívne nálety na Čerikov a Propojsk a o niečo neskôr sa silná hitlerovská tanková skupina nečakane zmocnila mosta cez rieku Proňa pri Propojsku a začala sa rozvinovať pozdĺž diaľnice na Čerikov. Maršal Timošenko, veliteľ Západného frontu, vydal rozkaz zdržať nepriateľa a zabrániť jeho prechodu cez rieku Sož, pričom touto úlohou poveril veliteľa 4. výsadkového zboru general-majora Židova (v novembri 1942 si na odporúčanie Stalina zmenil priezvisko na Žadov), keďže front tu nemal žiadne iné sily. V dňoch 15. a 16. júla sa výsadkári, ktorí zvádzali ťažké zadržiavajúce boje, stiahli k rieke Sož a koncom 16. júla sa presunuli na obranu prechodov cez rieku pri meste Kričev. Počas 17. júla zbor úspešne odrážal nepriateľské tankové útoky. 18. júla v noci však nepriateľ po stiahnutí rezerv v dôsledku ďalších útokov obsadil Kričev, násilne prekročil rieku Sož a zmocnil sa predmostia na ľavom brehu rieky.

V tomto čase bola situácia na západnom smere veľmi zložitá. V rozkaze hlavného veliteľa západného smeru sa uvádzalo, že nepriateľ po sústredení veľkých síl na vitebskom a mogilevskom smere prerazil front v priestore Šklova a Bykova a vyšiel mobilnými skupinami do priestoru Veliža a Gorki, pričom sa snažil preraziť k Smolensku a obkľúčiť vitebsko-oršské zoskupenie vojsk Červenej armády. Následne nepriateľské skupiny pokračovali v postupe na východ s cieľom prerušiť hlavné komunikácie a dostať sa do hlbokého tyla sovietskych vojsk na tomto smere. Strata vodného hraničného priechodu Sož a Kričev ešte viac zhoršila situáciu sovietskych vojsk začiatkom druhej polovice júla.

Veliteľ 4. výsadkového zboru general-major A. S. Židov bol povolaný na veliteľské stanovisko západného smeru, kde mu maršal S. K. Timošenko dal za úlohu obnoviť situáciu na rieke Sož a vytlačiť Nemcov z mesta Kričev. S úlohou koordinovať činnosť zboru a ďalších jednotiek na splnenie stanovenej bojovej úlohy dorazil 18. júla do priestoru Kričeva veliteľ 13. armády general-lejtenant V. F. Gerasimenko. Ráno 19. júla sa jednotky 4. výsadkového zboru presunuli do východiskového postavenia pre útok na Kričev. Výsadkári dosiahli po silnom nápore ľavý breh rieky, dosiahnutý úspech sa im však nepodarilo ďalej rozvinúť. Keďže nemali ani leteckú, ani dostatočnú delostreleckú podporu, jednotky zboru nedokázali prekonať nemeckú obranu, násilne prekročiť rieku a preto sa stiahli na líniu Krasnyj Bor, Michejeviči, Velikan, kde sa začali dávať do poriadku a pripravovať na nový protiútok. Neúspešný bol aj opakovaný pokus o znovudobytie Kričeva. 8. výsadková brigáda sa dostala na líniu útoku oneskorene a nemohla sa zúčastniť na boji.

V pondelok ráno 21. júla jednotky 4. výsadkového zboru opäť zaútočil na nepriateľa v smere na Kričev. 7. výsadková brigáda dosiahla Korenoj a les západne od neho, kde ju zastavila nepriateľská paľba zo smeru Michejeviči. Po dosiahnutí lesa východne od Pondochova bola aj 8. výsadková brigáda zastavená sústredenou nepriateľskou delostreleckou a mínometnou paľbou. Ťažké boje o Kričev pokračovali ešte niekoľko dní. V dňoch 22. a 23. júla 4. výsadkový zbor naďalej vytrvalo útočil na nepriateľa brániaceho ľavý breh rieky Soža pri Kričeve. Jeho útoky však neboli úspešné. Večer 29. júla kombinovaný oddiel výsadkárov pod velením majora V. S. Timčenka, náčelníka operačného oddelenia veliteľstva zboru, napriek silnej nepriateľskej paľbe násilne prekročil rieku Sož a prenikol do mesta. Celú noc prebiehali prudké boje s hitlerovcami v priestore železničnej stanice, pri vojenskom komisariáte, ako aj v obciach Voronevo a Zadobrost priľahlých k mestu. Dva nepriateľské prápory boli takmer úplne zničené, len niektorým vojakom sa podarilo z mesta ujsť. Na úsvite však Nemci vrhli do protiútoku značné sily pechoty a tankov. Výsadkári boli nútení mesto opustiť. Major Timčenko v tomto boji padol.

Dňa 10. augusta začala nemecká 2. tanková skupina útočnú operáciu v smere na Starodubsk a 12. augusta prešla nemecká 2. armáda do ofenzívy proti Gomelu. Ráno 10. augusta jednotky 4. výsadkového zboru obsadili líniu Osmoloviči - Lobža. V to isté ráno veliteľstvo 13. armády dostalo hlásenie od veliteľa výsadkového zboru: "Nepriateľ prerazil front pri Osmolovičoch, pričom do akcie uviedol 100 tankov a motorizovanú pechotu. Úder sa rozvíja na Kukujevku...". Po celodenných tvrdých bojoch večer velenie zboru navrhlo stiahnuť celý zbor v noci do priestoru Kosťukoviči, zaujať obranu severne od mesta v dĺžke 2 - 3 km a obsadiť železničnú trať k rieke Žadunka. Ďaleko od nepriateľa sa však výsadkári nedostali. O polnoci 10. augusta 150 nepriateľských tankov po rozbití veliteľstva 8. výsadkovej brigády obkľúčilo veliteľstvo zboru, ktoré sa nachádzalo v obci Vysokaja Buda. Navyše 8. výsadková brigáda, ustupujúca na juh, odkryla tak pravé krídlo 7. výsadkovej brigády. Na pomoc výsadkárom sa z oblasti Propojska urýchlene na vozidlách presunula 155. strelecká divízia (mimochodom, 12. augusta práve z oblasti Propojska prešla do ofenzívy nemecká 2. armáda v oblasti, ktorá bola oslabená presunom 155. streleckej divízie k 13. armáde). K dispozícii mal výsadkový zbor pridelený aj 462. zborový delostrelecký pluk. V popoludňajších hodinách 11. augusta výsadkári spolu s posilovými jednotkami, vytvorili na pravdepodobných cestách pohybu nepriateľa členenú protitankovú obranu s využitím prekážok a mínových polí.V popoludňajších hodinách 12. augusta bol zistený pohyb tankov (do 150) v smere Rodnja - Mglin. Zvyšných 50 tankov sa presunulo v smere Rodňa - Kosťukoviči a popoludní došli k pravému krídlu obrannej línie 4. výsadkového zboru. Tankovým útokom od Osmoloviči nepriateľ rozprášil 8. výsadkovú brigádu a obkľúčil veliteľstvo 4. výsadkového zboru. V dôsledku toho stratilo veliteľstvo 13. armády kontakt so zborom.
Dňa 13. augusta nepriateľ v sile vyše motopluku s tankami 4. tankovej divízie, 258. pešej divízie a troch delostreleckých batérií pokračoval v ofenzíve z čiary Rodňa - Autuchovka v smere na Kosťukovič. Proti frontu 4. výsadkového zboru bolo nasadené veľké tankové a pechotné zoskupenie o sile armádneho zboru. Zdržujúc sa na čiare Semenovka - Autuchovka - Antonovka - Žadunka - Borovaja - Veprin nepriateľ pokračoval v útoku obchádzajúc pravé krídlo sovietskych vojsk.

Počas dňa 13. augusta nepriateľ vytlačil 4. výsadkový zbor z obsadenej línie a do večera dosiahol líniu Nižki - Norkino - Vysokij Bor - Paluž. Veliteľ nariadil výsadkovému zboru zhromaždiť všetky sily a udrieť do boku a tyla nepriateľa, potom prejsť do obrany na čiare Kosťukoviči - Vetuchna - Kokojsk - Paluž - Krasnopole. V tento deň boli v bojoch pri Kosťukovičoch použité posledné sily a rezervy veliteľa 13. armády, a to vrátane vzdania sa tankov, ktoré slúžili ako ochrana veliteľského stanovišťa armády.

Vo štvrtok 14. augusta dostal dočasne poverený veliteľ zboru polkovnik A. F. Kazankin rozkaz stiahnuť zbor z obsadených pozícií a pripraviť novú obrannú líniu na línii Kľajeviči - Medvedi. Do rána 15. augusta jedna polovica zboru plní tento rozkaz, druhá polovica bojuje s nepriateľom na čiare Vjotuchna - Paluž. Počas 15. augusta sa vojská 13. armády, vzhľadom na hrozbu obkľúčenia, sťahujú na nové obranné línie. Veliteľ armády general-major Golubev svoje rozhodnutie stiahnuť armádu zdôvodnil takto: "Armáda je nútená pôsobiť v prítomnosti nepriateľa zo severu, východu a západu v podmienkach operačného poloobkľúčenia, ktoré dosiahlo 250 km. Reálne sily armády: 155. strelecká divízia, 52. jazdecká divízia, slabé jednotky 4. výsadkového zboru a 50. tankovej divízie, ktoré majú spolu asi 1600 bodákov a 20 tankov .... Zbrane tiež nedostávame".

V dôsledku ústupu 13. armády do konca 15. augusta bojoval 4. výsadkový zbor v obkľúčení na obrannej línii Samoteviči - Medvedi. Nepriateľ prichádzal do tyla zboru bočnými útokmi. 15. august bol skutočne nešťastným dňom pre vojská celého Centrálneho frontu: v tento deň padol veliteľ 45. streleckého zboru veliteľ E. J. Magon, veliteľ 6. streleckej divízie polkovnik M. A. Popsuj-Šapko a mnohí ďalší velitelia a bojovníci. V súvislosti s vytvorením Brjanského frontu rozhodnutím STAVKA prešla 13. armáda od 00.00 hod. dňa 16. augusta 1941 do podriadenosti Brjanskému frontu. Dňa 18. augusta zbor, odrezaný Guderianovým tankovým zoskupením, ktoré prerazilo v priestore Starodubu, dostal za úlohu prelomiť nepriateľskú obranu medzi Unečou a Starodubom a dosiahnuť čiaru Lipky, Alenovka, Rjuchovo, Neutopoviči a prejsť do obrany. Výsadkári túto úlohu úspešne splnili, čím zlepšili celkovú situáciu 13. a 21. armády. Ďalej zbor sedem dní viedol obranu a zdržiaval nepriateľský prielom na východnom smere. Do 24. augusta zbor dosiahol oblasť Suzemky, kde bol stiahnutý z podriadenosti 13. armáde.

V septembri 1941 bol zbor odoslaný na opätovné sformovanie do Povolžskej oblasti, v decembri 1941 bol po výcviku presunutý do Kalugy, už v zostave 8., 9. a 214. výsadkovej brigády. Dňa 15. decembra 1941 bol jeden prápor 214. výsadkovej brigády (415 mužov) nasadený západne od mesta Klin, kde obsadil cestu do Terjajevskej Slobody a zabránil nepriateľovi v ústupe do Volokolamska.

Dňa 15. januára 1942 bolo rozhodnuté o vysadení zboru v oblasti Ozerečna (35 km juhozápadne od Vjazmy). Bola vysadená len 8. výsadková brigáda, keďže vzhľadom na celkovú zmenu situácie bolo neúčelné vysadiť celý zbor a zostávajúce časti zboru boli stiahnuté z východiskových pozícií do Ľubercy.

Počas Rževsko-Vjazemskej operácie v roku 1942 boli jednotky zboru v období od 18. do 23. februára letecky vysadené do tyla nepriateľa 25 kilometrov južne od Vjazmy, pričom bolo vysadených 7.373 parašutistov a 1.524 balíkov s muníciou a vybavením. V marci zbor obsadil priestor staníc Kľuči, Tynovka, Jurkyno, Petriščevo, Novaja, Verterchovo. Od 18. marca bol v ťažkých krvavých obranných bojoch prakticky rozdelený. Dňa 11. apríla 1942 bol zbor prevedený do podriadenosti 1. gardovému jazdeckému zboru a operoval za nepriateľskými líniami v úplnom oddelení od hlavných síl až do júna. V júni 1942 zbor na základe rozkazu opustil svoje pozície a 28. júna 1942 sa prebil z obkľúčenia.

V auguste 1942 bol zbor preformovaný na 38. gardovú streleckú divíziu.


zdroje:
ru.wikipedia.org
https://rkkawwii.ru/division/4vdkf1
https://waralbum.ru/230636/
URL : https://www.valka.cz/4-vysadkovy-sbor-1941-1942-t277431#753574 Verze : 33
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více