Main Menu
User Menu
Reklama

Henlein, Konrad

     
Příjmení:
Surname:
Henlein
Jméno:
Given Name:
Konrad
Jméno v originále:
Original Name:
Konrad Ernst Eduard Henlein
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
SS-Obergruppenführer
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
06.05.1898 Vratislavice nad Nisou /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
10.05.1945 Plzeň /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- Říšský místodržící Říšské župy sudety (1938-1945)
- předseda Sudetoněmecké strany (1933-1938)
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- spáchal sebevraždu
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
Novák, Otto: Henleinovci proti Československu, Naše vojsko, 1987
https://cs.wikipedia.org/wiki/Konrad_Henlein
dictators-page.fandom.com
URL : https://www.valka.cz/Henlein-Konrad-t27671#618122Verze : 1
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Henlein
Jméno:
Given Name:
Konrad
Jméno v originále:
Original Name:
Konrad Ernst Eduard Henlein
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
09.10.1938 SS-Gruppenführer
21.06.1943 SS-Obergruppenführer
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.RRRR

Medaile na paměť 1. října 1938
Sudetenland Medal
Medaille zur Erinnerung an den 1. Oktober 1938
-

DD.MM.RRRR

Válečný záslužný kříž 2. třída (1938)
War Merit Cross 2nd Class (1938)
Kriegsverdienstkreuz II. Klasse (1938)
-

DD.MM.RRRR

Odznak za zranění 1918 černý
Wound Badge 1918 Black
Verwundetenabzeichen 1918 in Schwarz
-

DD.MM.RRRR

Čestný prsten SS
SS Honour Ring
SS-Ehrenring
-

DD.MM.RRRR

Zlatý stranický odznak
Golden Party Badge
Goldenes Ehrenzeichen der NSDAP
-

DD.MM.RRRR

Čestný meč říšského vůdce SS
Reichsführer SS Sword of Honor
Ehrendegen Reichsführer SS
-

DD.MM.RRRR

Válečný záslužný kříž 1. třída (1938)
War Merit Cross 1st Class (1938)
Kriegsverdienstkreuz I. Klasse (1938)
-

DD.MM.RRRR

Čestný kříž světové války 1914-1918 pro bojovníky
Honor Cross of World War 1914-18 for Combatants
Ehrenkreuz des Weltkrieges 1914-1918 für Frontkämpfer
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Konrad_Henlein
URL : https://www.valka.cz/Henlein-Konrad-t27671#618124Verze : 0
MOD
Gauleiter und Reichsstatthalter, SS-Obergruppenführer, M.d.R, Dr. h.c. Konrad Henlein


* 06.05.1898, Maffersdorf bei Reichenberg (Vratislavice nad Nisou)
+ 10.05.1945, Plzeň (samovražda)Konrad Ernst Eduard Henlein
sa narodil ako syn účtovníka Konrada Henleina, ktorý bol rodákom z blízkeho Rychnova a Hedviky Dvořáčkovej, pochádzajúcej z českej rodiny, ktorá žila v obci Litoboř. Od roku 1912 študuje mladý Konrad na obchodnej akadémii v Jablonci na Nisou, aby sa tak pripravil pre úradnícku kariéru. V roku 1916 sa dobrovoľne hlási do rakúsko-uhorskej armády a získava hodnosť Fähnrich, avšak už o rok na to je na talianskej fronte v oblasti Dolomitov zajatý a zvyšok vojny trávi v zajateckom tábore na ostrove Asinara. Zajatie využíva na výučbu jazykov - učí sa anglicky a študuje spisy zakladateľa tzv. turnerského hnutia F.L. Jahna. Po skončení svetovej vojny sa vracia do Rychnova a v roku 1919 sa zamestnáva ako bankový úradník v Jablonci nad Nisou. Dňa 15.10.1925 sa stáva náčelníkom zväzu Deutscher Turnverein (ďalej DTV) v Aši. Vďaka svojim organizačným schopnostiam sa čoskoro (1931) stáva náčelníkom celého DTV. Spoločne so svojim priateľom Heinrichom Ruthom premieňa turnerské hnutie na šovinistickú organizáciu, ktorej hlavnými princípmi sú nacionalizmus, antidemokratizmus, antimarxizmus a tiež antisemitizmus. Je to práve Henlein, kto do DTV zavádza tzv. árijský paragraf, čím vylučuje z turnerského telocvičného hnutia židovské obyvateľstvo.

Ako člen elitárskeho spolku Kameradschaftsbund, presadzujúceho stavovské učenie viedenského profesora Othmara Spanna, spoluzakladá dňa 1.10.1933 politické hnutie s názvom Sudetonemecký vlastenecký front (Sudetendeutsche Heimatsfront), ktoré sa 19.4.1935 transformuje na politickú stranu s názvom Sudetonemecká strana (Sudetendeutsche partei - SdP).

Medzníkom v dejinách SdP, ale i v živote Konrada Henleina, sa stávajú májové parlamentné voľby v roku 1935, v ktorých jeho strana najmä vďaka malo flexibilnej politike vlády v Prahe, výraznej finančnej podpore z Nemecka a sociálnej situácii obyvateľstva Sudet, spôsobenej hospodárskou krízou získava 1.249.530 hlasov. Týmto sa z hľadiska počtu odovzdaných hlasov stáva víťazom volieb a podielom 44 mandátov získava postavenie druhej najsilnejšej politickej strany v Československu. Súčasne počas volebnej kampane stúpa počet organizovaných členov SdP z 107.785 (január 1935) na 371.315 (júl 1935), aby v roku 1938 dosiahol takmer 1,3 milióna.

Dňa 28.3.1938 sa Henlein stretáva s ríšskym kancelárom Adolfom Hitlerom, kde je dohodnutá základná taktika SdP - požadovať na československej vláde autonómiu Sudet s podmienkami, na ktoré by vláda nemohla pristúpiť. Konkrétne sú tieto podmienky precizované v tzv. Karlovarskom programe, nazvaného podľa zjazdu SdP v Karlových Varoch dňa 23.-24.4.1938. Pri následných rokovaniach na vládnej úrovni stupňuje SdP svoje požiadavky, pričom jediným skutočným cieľom je odtrhnutie československého pohraničia a jeho pripojenie k Nemeckej ríši.

Dňa 1.9.1938 sa Henlein opätovne stretáva na Berghofe s Hitlerom za účelom porady o ďalšej taktike proti ČSR, kde mu führer dáva príľub, že sa sám ujme riešenia sudetonemeckej otázky. Krátko na to, 6.9.1938 na straníckom zjazde v Norimbergu, vystupuje Hitler s protičeskoslovenským prejavom, na základe ktorého sa henleinovci v dňoch 12.-13.9.1938 pokúšajú o puč. Nepokoje, ktoré vyvolali boli vládnymi silami v priebehu dvoch dní potlačené a Henlein spoločne s ďalšími vedúcimi činiteľmi SdP uniká do Nemecka.

Dňa 17.9.1938 je henleinovcami, ktorým sa podarilo utiecť do Nemecka, za pomoci nemeckej armády vytvorený Sudetonemecký dobrovoľnícky zbor (Sudetendeutsches Freikorps), ktorého cieľom sú záškodnícke akcie v čs. pohraničí.

Pretože tlak zo strany Nemecka sa stupňuje vyhlasuje čs. vláda dňa 23.9.1938 mobilizáciu. Na riešenie vzniknutej krízy je zvolaná do Mníchova konferencia, kde ministerský predseda Veľkej Británie Arthur Neville Chamberlain a francúzsky premiér Édouard Daladier za účasti "sprostredkovateľa" Benita Mussoliniho podpisujú tzv. Mníchovskú dohodu o odstúpení pohraničných území českých krajín Nemecku.

Dňa 1.10.1938 nemecké jednotky vstupujú do Sudet a s nimi sa vracia i Henlein. Keď Hitler výnosom zo dňa 30.10.1938 vytvára novú župu (Gau) "Sudetenland" vymenúva do funkcie jej vodcu (Gauleiter und Reichsstatthalter) práve Konrada Henleina. Je to však jediná odmena, ktorej sa mu od führera dostáva, pretože po obsadení zvyšného územia bývalej ČSR (15-16.3.1939) a vytvorení protektorátu Čechy a Morava (Reichsprotektorat Böhmen und Mähren) je opomenutý pri rozdeľovaní nových funkcií a zostáva až do konca vojny vo funkcii Gauleitera.

Krátko po obsadení čs. územia, 9.10.1938 vstupuje Henlein do SS (SS-Nr.: 310 307). Jeho SdP je dňa 5.11.1938 formálne rozpustená a splýva s NSDAP, ktorej členom sa Henlein stáva 4.12.1938 (NSDAP-Nr.: 6 600 001). Dňa 21.6.1943 je povýšený do funkcie SS-Obergruppenführer.

Po skončení vojny je zajatý americkými jednotkami a dňa 10.5.1945 spácha v spojeneckom internačnom tábore pri Plzni samovraždu prerezaním si žíl črepinami skiel svojich okuliarov.


Vyznamenania:
- Vojnový záslužný kríž I. stupňa bez mečov (Kriegsverdienstkreuz I. Klasse ohne Schwerten)
- Vojnový záslužný kríž II. stupňa bez mečov (Kriegsverdienstkreuz II. Klasse ohne Schwerten)
- Odznak za zranenie 1918 v čiernom (Verwundetenabzeichen, 1918 in Schwarz)
- Landesorden
- Zlatý stranícky odznak (Goldenes Parteiabzeichen)
- Čestné meče ríšskeho veliteľa SS (Ehrendegen des RF SS)
- Prsteň SS s umrlčou lebkou (Totenkopfring der SS)Pramene:
MALÍŘ, Jan a kol.: Politické strany, Nakladatelství Doplňek, Brno 2005
Buchvaldek, Miroslav a kol.: Československé dejiny v datech, Nakladatelství Svoboda, 1986
NOVÁK, Otto: Henleinovci proti Československu, Naše vojsko, 1987
URL : https://www.valka.cz/Henlein-Konrad-t27671#121701Verze : 3
MOD
foto
URL : https://www.valka.cz/Henlein-Konrad-t27671#121703Verze : 0
MOD