Challenger 2 LEP

     
Název:
Name:
Challenger 2 LEPChallenger 2 LEP
Originální název:
Original Name:
?
Kategorie:
Category:
hlavní bojový tankmain battle tank
Výrobce:
Producer:
DD.MM.2016-DD.MM.2020 BAE Systems, ?
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR (sériová výroba nezahájena / serial production not started)
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
1 prototyp / prototype
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.2018
Osádka:
Crew:
4
Technické údaje:
Technical Data:
Bojová hmotnost:
Combat Weight:
? kg? lb
Délka s kanónem dopředu:
Length with Gun Forward:
11506 mm37 ft 9in
Délka korby:
Hull Length:
8325 mm27 ft 3 ¾ in
Celková šířka:
Overall Width:
3560 mm11 ft 8 ⅛ in
Celková výška:
Overall Height:
2490 mm8 ft 2in
Světlá výška:
Ground Clearance:
502 mm1 ft 7 ¾ in
Šířka pásu:
Track Width:
650 mm2 ft 1 ⅝ in
Měrný tlak:
Ground Pressure:
? MPa? psi
Pancéřování:
Armour:
Kompozitní pancíř Chobham a Dorchester s možností doplnit o přídavné reaktivní a pasivní mřížové pancéřování.Chobham and Dorchester composite armor with the option of adding additional reactive and passive grid armor.
Pohon:
Propulsion:
Typ:
Type:
Perkins Engines Company CV-12 TCA Condor V-12
- vodou chlazený diesel
- obsah: 26,1 dm3
- vidlicový
- počet válců: 12
Perkins Engines Company CV-12 TCA Condor V-12
- water-cooled diesel
- content: 26.1 dm3
- forked
- number of cylinders: 12
Výkon:
Power:
894.8 kW při 2300 ot/min1200 bhp at 2300 rpm
Převodové ústrojí:
Transmission:
David Brown Engineering TN54
6 stupňů vpřed a 2 vzad
David Brown Engineering TN54
6 steps forward and 2 steps back
Výkony:
Performance:
Rychlost na silnici:
Road Speed:
56 km/h35 mph
Rychlost v terénu:
Cross-country Speed:
40 km/h25 mph
Jízdní dosah po silnici:
Cruising Range on Road:
450 km280 mi
Jízdní dosah v terénu:
Cross-country Cruising Range:
250 km155 mi
Překonávání překážek:
Obstacles Crossing:
Svah:
Gradient:
27 °60 %
Boční náklon:
Side Slope:
14 °30 %
Překročivost:
Trench Crossing:
2,34 m92 in
Výstupnost:
Vertical Obstacle:
0,9 m35 in
Brodivost:
Fording Depth:
1,07 m42 in
Výzbroj:
Armament:
Hlavní:
Main:
L30A1 (kanon s drážkovanou hlavní)
- ráže: 120 mm
- zásoba munice: 50 nábojů
- náměr: 360°
- odměr: -10 až +20°
L30A1 (rifled barrel cannon)
- caliber: 120 mm
- ammunition supply: 50 rounds
- elevation: 360°
- measure: -10 to +20°
Vedlejší:
Secondary:
L94A1 (spřažený kulomet)
- ráže: 7,62 NATO
- zásoba střeliva: ?

2xII - vrhače Iron First
4xV - vrhače 66mm dýmotvorných granátů
L94A1 (coupled machine gun)
- caliber: 7.62 NATO
- ammunition supply: ?

2xII - Iron First throwers
4xV - 66mm smoke grenade launchers
Uživatelské státy:
User States:
--
Poznámka:
Note:
Zkratka LEP=Life Extension Project.
Další známá zkratka CR2 LEP=Challenger 2 LEP.
Jsou známy dva názvy prvního prototypu: Black Knight (černý rytíř) a Black Night (černá noc).
Předpokládané armádní označení Challenger 2 Mk. 2.
Možnost přidání výzbroje:
Nad poklopem nabíječe: 1x 7,62 mm kulomet L37A2.
Dálkově ovládaná zbraňová stanice vybavená: 1x 7,62 mm, nebo 1x 12,7 mm, nebo 1x 40 mm.
Abbreviation LEP=Life Extension Project.
Another well-known abbreviation CR2 LEP=Challenger 2 LEP.
Two names of the first prototype are known: Black Knight and Black Night.
Assumed army designation Challenger 2 Mk. 2.
Ability to add weapons:
Above the loader hatch: 1x 7.62mm L37A2 machine gun.
Remote controlled weapon station equipped with: 1x 7.62mm, or 1x 12.7mm, or 1x 40mm.
Zdroje:
Sources:
URL : https://www.valka.cz/Challenger-2-LEP-t276629#750476 Verze : 4

Modernizace tanku Challenger 2 navržená firmou BAE Systems


Britská armáda v roce 2016 vypsala soutěž s názvem Life Extension Project (LEP) na modernizaci tanků Challenger 2. Jedním z účastníků soutěže byla firma BAE Systems s projektem Black Night (černá noc), který byl označován i jako Black Knight (černý rytíř). Britská armáda měla pro modernizovaný tank připraveno označení Challenger 2 Mark 2.

V roce 2019 byl dokončen prototyp modernizovaného tanku, jehož modernizace byla založena na otevřené digitální architektuře převzaté z britského BVP Ajax. Velitel tanku měl k dispozici od francouzské firmy Safran elektro-optický pozorovací a zaměřovací senzor Paseo, který dokázal automaticky propátrat daný sektor a vyhledat a sledovat zjištěné hrozby. Senzor Paseo také umožnil spolupráci se vzdáleným protitankovým systémem, včetně navedení protitankových řízených střel na cíl. Střelec měl k dispozici od italské firmy Leonardo stabilizovaný termovizní systém. Řidič tanku byl vybaven noktovizorem Leonardo DNVS4.

Firma Elbit Systems dodala systém aktivní obrany APS Iron Fist, který byl vybaven dvěma dvouhlavňovými vrhači protiraketových střel, optoelektronickým rušičem signálu a vrhači dýmotvorných granátů. Firma RADA Electronic Industries dodala aktivní radarové senzory, které jsou doplněny pasivními infradetektory od izraelské firmy Elbit Elisra. Tato vyhledávací soustava řídí aktivní obranu tanku pomocí APS Iron Fist a dýmotvorných granátometů.

V roce 2020 proběhly vojskové zkoušky, které upřednostnily konkurenční Challenger 3 od firmy Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL).

Challenger 2 LEP -


Challenger 2 LEP -


Challenger 2 LEP -


URL : https://www.valka.cz/Challenger-2-LEP-t276629#750469 Verze : 4
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy


Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více