Serebrov, Michail Pavlovič

Serebrov, Mikhail Pavlovich
Михаил Павлович Серебров
     
Příjmení:
Surname:
SerebrovSerebrov
Jméno:
Given Name:
Michail PavlovičMikhail Pavlovich
Jméno v originále:
Original Name:
Михаил Павлович Серебров
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálmajorMajor General
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
--
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
--
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
16.10.1903 Jekatěrinburg / DD.MM.RRRR Yekaterinburg /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
26.01.1996 Ščolkovo, Moskovská oblasť / 26.01.1996 Shcholkovo, Moscow Oblast /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- veliteľ 137. streleckej divízie- commander 137th Rifle Division
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
--
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Kolektiv avtorov: Velikaja otečestvennaja: Komdivy. Vojennyj biografičeskij slovar, Tom 5, Kučkovo pole, 2015, ISBN 978-5-9950-0457-8 (Коллектив авторов. Великая Отечественная: Комдивы. Военный биографический словарь / В. П. Горемыкин. — М.: Кучково поле, 2015. — Т. 5)
URL : https://www.valka.cz/Serebrov-Michail-Pavlovic-t275117#746639 Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
SerebrovSerebrov
Jméno:
Given Name:
Michail PavlovičMikhail Pavlovich
Jméno v originále:
Original Name:
Михаил Павлович Серебров
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRRDD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRRDD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.1945 plukovník
11.05.1949 generálmajor
DD.MM.1945 Colonel
11.05.1949 Major General
Průběh vojenské služby:
Military Career:
19.08.1924-DD.MM.RRRR vstup do Červenej armády
14.10.1955-DD.MM.RRRR v zálohe
19.08.1924-DD.MM.RRRR join the Red Army
14.10.1955-DD.MM.RRRR retired
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
--
Zdroje:
Sources:
Kolektiv avtorov: Velikaja otečestvennaja: Komdivy. Vojennyj biografičeskij slovar, Tom 5, Kučkovo pole, 2015, ISBN 978-5-9950-0457-8 (Коллектив авторов. Великая Отечественная: Комдивы. Военный биографический словарь / В. П. Горемыкин. — М.: Кучково поле, 2015. — Т. 5)
Soloviev, D.J.: Krasnaja armija. Polkovniky 1935-1945, Litres 2022-samizdat, ISBN: 9785041909253 (Денис Юрьевич Соловьев: Красная Армия. Полковники. 1935-1945. Том 65, ЛитРес: Самиздат)
URL : https://www.valka.cz/Serebrov-Michail-Pavlovic-t275117#746640 Verze : 1

general-major Michail Pavlovič SEREBROVMichail Pavlovič serebrov sa narodil 16.10.1903 v Jekaterinburgu.

Pred službou v armáde pracoval M. P. Serebrov od roku 1915 ako učeň v elektromechanických dielňach v Jekaterinburgu, od roku 1915 ako strojnícky učeň v tehelni, od roku 1918 ako strojník, od roku 1918 ako učeň šamotár a majster šamotár v garbiarni. Dňa 19. augusta 1924 dobrovoľne nastúpil do 25. pešej školy v Tomsku. S jej premiestnením do Omska bola premenovaná na Omskú pechotnú školu. V septembri 1927 ju absolvoval a bol odvelený k 129. streleckému pluku 43. streleckej divízie vo Veľkých Lukách, kde pôsobil ako veliteľ čaty, veliteľ roty, náčelník štábu práporu, zástupca náčelníka štábu pluku. Od marca 1933 do júla 1934 bol na akademických kurzoch technického zdokonaľovania veliteľského zboru na Vojenskej akadémii mechanizácie a motorizácie Červenej armády. Po ukončení školenia bol vymenovaný za zástupcu náčelníka štábu 11. mechanizovaného pluku 11. jazdeckej divízie v Orenburgu. V marci 1935 bol preložený do funkcie veliteľa samostatného prieskumného práporu 1. streleckej divízie. Dňa 31. januára 1938 prevzal dočasné velenie toho istého prieskumného práporu a v júli bol preložený na veliteľstvo divízie ako náčelník 2. (prieskumnej) časti. Od októbra 1938 do apríla 1939 pôsobil na kurzoch technického zdokonaľovania veliteľského zboru pri Akadémii generálneho štábu Červenej armády. Po návrate do divízie dočasne pôsobil ako náčelník kurzu mladších poručíkov a od 15. mája ako náčelník štábu 12. streleckého pluku.

V septembri 1939 bol kapitan M. P. Serebrov preložený do funkcie náčelníka prieskumného oddelenia štábu 18. streleckej divízie v Uľjanovsku. V septembri 1940 bol vymenovaný za zástupcu náčelníka štábu 184. streleckej divízie (Vilnius), od 3. júna 1941 dočasne pôsobil ako náčelník štábu divízie. Dňa 22. júna 1941 stála divízia v táboroch Orany (juhozápadne od Vilniusu). Do konca prvého dňa Veľkej vlasteneckej vojny jej jednotky zaujali obranu pozdĺž východného brehu rieky Oranka. Ráno nasledujúceho dňa však divízia dostala rozkaz stiahnuť sa na severovýchod do tylových línií v oblasti mesta Olkeniki. Ústup sa uskutočnil za nepretržitých útokov nepriateľského letectva a mechanizovaných jednotiek nepriateľa, pôsobenia jeho diverzných skupín. Do konca 23. júna nemecké tanky predbehli kolóny plukov na pochode; v skutočnosti bola divízia obkľúčená. Len veliteľstvu divízie, jednotlivým skupinám vojakov a dvom batériám protitankovej divízie sa podarilo preraziť do Vilniusu. Obchádzajúc mesto z juhu sa táto skupina začala prebíjať na východ. Až ráno 29. júna 1941 sa zvyšky divízie dostali k miestu, kde sa nachádzala 50. strelecká divízia. Potom bol zvyšný personál presunutý do štábov iných jednotiek Západného frontu a major M. P. Serebrov bol vymenovaný za náčelníka štábu 126. streleckej divízie 29. streleckého zboru. Časti divízie sa v rámci Západného frontu zúčastnili na Viazemskej, Kalininskej a Klinsko-soľnogorskej obrannej operácii.

Dňa 15. januára 1942 pri obci Nazarievo v Moskovskej oblasti bol Serebrov zranený a následne hospitalizovaný. Po uzdravení bol vymenovaný za náčelníka štábu 1. samostatnej gardovej streleckej brigády a od 24. marca za zástupcu veliteľa brigády. V rámci 5. armády sa brigáda zúčastnila na Rževsko-Vjazemskej útočnej operácii, potom na obranných bojoch na gžatskom smere. Dňa 6. júla bola na základe brigády vytvorená 42. gardová strelecká divízia a za jej zástupcu veliteľa bol potvrdený podpolkovnik M. P. Serebrov. V auguste bol prevelený za veliteľa 19. výsadkovej brigády, ktorá bola sformovaná v Ščelkove. V decembri 1942 bola brigáda preformovaná na 10. samostatný gardový výsadkový pluk ako súčasť 3. gardovej výsadkovej divízie. Od februára do mája 1943 bol M. P. Serebrov k dispozícii Vojenskej rade vzdušných výsadkových vojsk, potom Vojenskej rade Stredného frontu. V septembri bol vymenovaný za veliteľa 392. streleckého pluku 73. streleckej divízie a v rámci 48. armády sa zúčastnil Černigovsko-pripiaťskej útočnej operácie. Vtedy jeho jednotky násilne prekročili rieku Desnu pri Severskom a bojovali o udržanie a rozšírenie dobytého predmostia. Od 18. septembra do 2. októbra 1943 v priebehu ďalšej ofenzívy oslobodili 95 miest vrátane Novozybkova. Dňa 2. októbra 1943 dostala 73. strelecká divízia čestný názov "Novozybkovskaja". Neskôr ako súčasť 48. armády Bieloruského frontu viedla útočné boje o rozšírenie predmostia na rieke Sož, medzi riekami Dneper a Berezina v smere na Gomeľ. Počas bieloruskej útočnej operácie 20. júna 1944 392. strelecký pluk, ako súčasť divízie, prelomil nepriateľskú obranu, obišiel mesto Žlobin a prešiel do oblasti Teluša v Bobrujskom okrese, prerušil železničné a diaľničné cesty Žlobin - Bobrujsk, čím odrezal cesty ústupu žlobinskej skupiny nepriateľa. Potom z chodu násilne prekročil rieku Berezina a postúpili až na okraj Bobrujska. V dôsledku bitky 30. júna bolo mesto úplne vyčistené od nepriateľa. Pokračujúc v ofenzíve, jej jednotky násilne prekročili rieku Šara a 11. júla 1944 prerušili železnicu západne od Slonimu. Za oslobodenie Žlobinu bola divízia vyznamenaná Radom Červenej zástavy (2.7.1944) a za prekonanie rieky Šara a obsadenie Slonimu Radom Suvorova 2. stupňa (25.7.1944).

Od októbra 1944 M. P. Serebrov pôsobil ako náčelník štábu 73. streleckej divízie . Dňa 9.1.1945 prevzal velenie 137. streleckej divízie a zúčastnil sa s ňou na Východopruskej a Mlavsko-Elbingskej útočnej operácii. Za vzorné plnenie úloh velenia v bojoch počas prielomu k pobrežiu Gdanského zálivu a ovládnutie miest Mühlhausen, Marienburg, Stum, Tolkemit bol Serebrov vyznamenaný Radom Suvorova 2. stupňa (5.4.1945). Od júla 1945 polkovnik M. P. Serebrov velil 17. streleckej divízii v Kazaňskom vojenskom okruhu. Od januára 1946 do februára 1948 študoval na Vyššej vojenskej akadémie K. E. Vorošilova. Po skončení štúdia bol vymenovaný do funkcie náčelníka štábu 37. gardového výsadkového zboru, pričom dňa 11.05.1949 bol povýšený do hodnosti general-major. Od apríla 1950 pôsobil ako zástupca veliteľa tohto výsadkového zboru. V januári 1953 bol general-major M. P. Serebrov preložený do funkcie staršieho lektora - staršieho taktického náčelníka katedry všeobecnej taktiky Vojenskej leteckej akadémie. V júni 1954 bol vymenovaný za náčelníka protivzdušnej obrany Severnej skupiny vojsk. Dňa 14. októbra 1955 bol pre chorobu preradený do zálohy.

Zomrel v piatok 26. januára 1996 vo veku 92 rokov v meste Ščolkovo Moskovskej oblasti.

zdroje:
Kolektiv avtorov: Velikaja otečestvennaja: Komdivy. Vojennyj biografičeskij slovar, Tom 5, Kučkovo pole, 2015, ISBN 978-5-9950-0457-8 (Коллектив авторов. Великая Отечественная: Комдивы. Военный биографический словарь / В. П. Горемыкин. — М.: Кучково поле, 2015. — Т. 5)
Soloviev, D.J.: Krasnaja armija. Polkovniky 1935-1945, Litres 2022-samizdat, ISBN: 9785041909253 (Денис Юрьевич Соловьев: Красная Армия. Полковники. 1935-1945. Том 65, ЛитРес: Самиздат)
URL : https://www.valka.cz/Serebrov-Michail-Pavlovic-t275117#746647 Verze : 4
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více