Main Menu
User Menu

Franklin, Benjamin

Benjamin Franklin


nar.: 17.1.1706, Boston
zomr.: 17.4.1790. Philadelphiapolitik a diplomatVyučil sa za tlačiarenského pomocníka. V roku 1723 sa presťahoval do Filadelfie. Tu získal značné bohatstvo ako vydavateľ Pennsylvania Gazette, Poor Richards Almanac a vládnych dokumentov.


Bol spoluzakladateľom mnohých záslužných občianských združení (Americká filozofická spoločnosť a pod.). Stal sa predsedom pensylvánskeho zákonodárneho zhromaždenia.


V rokoch 1753-54 pôsobil ako koloniálny minister pôšt. V rokoch 1757-74 pôsobil v Anglicku. Zastupoval Pennsylvániu, Georgiu a Massachusetts ako člen lobby. Ako najvýznamnejší z kolonistov, protestoval proti zákonu o kolkovnom a obhajoval stanovisko americkej opozície.


Podpísal Vyhlásenie nezávislosti, bol prvým federálnym ministrom pôšt a vyslancom vo Francúzsku. Jeho najväčším diplomatickým úspechom, bolo dohodnutie francúzsko-amerického spojenectva. Zúčastnil sa aj ústavodárneho zhromaždenia. Následne sa stiahol z verejného života.Zdroje:
Purvis, T.L. : Encyklopedie dejín USA, Praha, 1995
URL : https://www.valka.cz/Franklin-Benjamin-t27496#181505Verze : 0
MOD