Main Menu
User Menu

USA - BLU-97/B CEM

Submunice. Pumička o hmotnosti 1,54 kg. Z toho hlavice má 0,29 kg. Délka před vypuštěním 0,169 m, průměr těla 64 mm.


V rozmezí od 0,4 do 0,8 sekundy po rozmetání z kontejneru pumy rozvíjí pumička brzdící stabilizační plošky. Tím se její délka prodlouží na 0,356 m. Plošky sníží dopřednou rychlost a nasměrují ji do optimální, svislé polohy. Ta je nutná pro dosažení maximálního účinku. Součastně je k zemi vymrštěn senzor, zavěšený na pružině, který snímá optimální vzdálenost k cíli. Po její dosažení se iniciuje bojová část pumičky. Cíl zasahuje shora. Vysoká hustota (nepoužívá ale DU – ochuzený uran) pumičky zaručuje vysokou efektivnost. Kumulativní hlavice (se směrovým účinkem) probije až 125 mm pancíře. Cíl probíjí jen svou kinetickou energií. Fragmentové tělo – obal pumičky - může zasahovat živou sílu až do vzdálenosti 150 metrů od podélné osy letu. Na 15 metrů probíjí lehký pancíř, na 75 m je schopno ničit letouny. Rozptyluje kolem 300 střepin. Speciální zirkoniový zápalný prstenec, který je iniciován piezoelektrickým zapalovačem, může zapalovat pohonné hmoty, hořlavé materiály, příslušenství bojové techniky,….


Pozn. (unwarranted Smile): Průbojná hlavice má být měděná. Měď má vysokou hustotu a je dobře tavitelná. Nálož mědˇ roztaví a zároveň jí udělí velkou rychlost – kinetickou energii.


Označení CEM (Combined Effects Munition) nese plným právem. Je to ideální víceúčelová zbraň použitelná proti širokému spektru bojové techniky na bojišti. Tanky, OT, kolony, sklady, letecká technika na zemi,…


Použití:
202 ks v CBU-87/B
166 ks v RGM/UGM-109D
145 ks v AGM-154A
URL : https://www.valka.cz/USA-BLU-97-B-CEM-t27468#97751Verze : 0
MOD