Karvjalis, Vladas Antonovič

Karvyalis, Vladas Antonovich
Владас Антонович Карвялис
     
Příjmení:
Surname:
KarvjalisKarvyalis
Jméno:
Given Name:
Vladas AntonovičVladas Antonovich
Jméno v originále:
Original Name:
Владас Антонович Карвялис
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálmajorMajor General
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
docent docent
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
--
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
11.04.1902 Šiauliai / 11.04.1902 Šiauliai /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
28.03.1980 Vilnius / 28.03.1980 Vilnius /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- veliteľ 16. streleckej divízie
- commander 118th Rifle Corps
- commander 16th Rifle Division
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
--
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Kolektiv avtorov: Velikaja otečestvennaja: Komdivy. Vojennyj biografičeskij slovar, Tom 4, Kučkovo pole, 2015, ISBN 978-5-9950-0602-2 (Коллектив авторов. Великая Отечественная: Комдивы. Военный биографический словарь / В. П. Горемыкин. — М.: Кучково поле, 2015. — Т. 4)
URL : https://www.valka.cz/Karvjalis-Vladas-Antonovic-t274667#745658 Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
KarvjalisKarvyalis
Jméno:
Given Name:
Vladas AntonovičVladas Antonovich
Jméno v originále:
Original Name:
Владас Антонович Карвялис
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRRDD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
03.06.1941-03.12.1941 Akadémia generálneho štábu Robotnícko-roľníckej Červenej armády03.06.1941-03.12.1941 General Staff Academy of the Workers and Peasants Red Army
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.1939 brigádny generál (Litva)
29.12.1940 generálmajor
DD.MM.1939 Brigadier General (Lithuania)
29.12.1940 Major General
Průběh vojenské služby:
Military Career:
01.02.1919-DD.07.1940 služba v litovskej armáde
DD.08.1940-DD.MM.RRRR prechod do Červenej armády
31.10.1961-DD.MM.RRRR v zálohe
01.02.1919-DD.07.1940 service in the Lithuanian army
DD.08.1940-DD.MM.RRRR transfer to the Red Army
31.10.1961-DD.MM.RRRR retired
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
--
Zdroje:
Sources:
Kolektiv avtorov: Velikaja otečestvennaja: Komdivy. Vojennyj biografičeskij slovar, Tom 4, Kučkovo pole, 2015, ISBN 978-5-9950-0602-2 (Коллектив авторов. Великая Отечественная: Комдивы. Военный биографический словарь / В. П. Горемыкин. — М.: Кучково поле, 2015. — Т. 4)
URL : https://www.valka.cz/Karvjalis-Vladas-Antonovic-t274667#745663 Verze : 1

generálmajor Vladas Antonovič KARVJALISVladas Antonovič Karvjalis (litovsky Vladas Karvelis) sa narodil 11. arpíla 1902 v Šiauliai v Litve.

Pred službou v armáde V. A. Karvialis študoval od roku 1912 na mužskom gymnáziu v Šiauliai, od septembra 1915 (po evakuácii) na mužskom gymnáziu pomenovanom po Ignácovi vo Vorošilove. Od septembra 1918 opäť na litovskom gymnáziu v Šavli. Počas občianskej vojny vo februári 1919 bol odvedený ako slobodník do armády Litovskej republiky a v marci bol zapísaný ako poslucháč do vojenskej školy v Kaunase. Po jej absolvovaní v júli 1919 bol povýšený na poručíka a vymenovaný za veliteľa čaty v samostatnom prápore v Šiauliai. Od augusta velil čate v 3. pešom pluku na fronte (pri Panevezyse, na rieke Dvina). Od januára 1920 ako veliteľ roty tohto pluku bojoval proti poľskej armáde vo Vilenskej gubernii, od decembra sa ako veliteľ roty a pomocník veliteľa práporu zúčastnil bojov v Košedarskom, Vilkomirskom a Ukmergenskom okrese. Od novembra 1923 do septembra 1924 študoval na Vyšších veliteľských kurzoch v Kaunase, potom sa vrátil k 3. pešiemu pluku ako veliteľ roty. Od októbra 1927 velil čate a rote na vojenskej škole v Kaunase. Od novembra 1927 do októbra 1929 študoval na Vojenskej akadémii v Prahe, potom pôsobil na Hlavnom štábe litovskej armády ako náčelník 1. (operačného) oddelenia a vedúci tohto oddelenia. Od apríla 1934 pôsobil ako inšpektor na Vyšších veliteľských kurzoch v Kaunase, potom od mája 1935 bol zástupcom veliteľa a zástupcom veliteľa 5. pešieho pluku (Kaunas). Od novembra 1935 opäť pôsobil ako inšpektor na Vyšších veliteľských kurzoch v Kaunase a od decembra 1936 sa stal vedúcim kurzu. Od júna 1938 velil 1. pešiemu pluku (vo Vilkomire, Ukmerge) a od januára 1939 bol náčelníkom Vojenskej akadémie a zástupcom náčelníka štábu litovskej armády. V roku 1939 bol povýšený do hodnosti brigádny generál. Od júna 1940 velil 2. pešej divízii v Kaunase.

Po pripojení Litvy k ZSSR koncom augusta 1940 bol na základe litovskej armády vytvorený 29. strelecký zbor a V. A. Karvialis bol vymenovaný za veliteľa 184. streleckej divízie, 29.12.1940 mu bola priznaná hodnosť general-major. Dňa 3.6.1941 bol zapísaný ako poslucháč Akadémie generálneho štábu Robotnícko-roľníckej Červenej armády. Kurz ukončil 3.12.1941 a bol vymenovaný za lektora na katedre všeobecnej taktiky Vojenskej akadémie Červenej armády M. V. Frunzeho. Dňa 10.3.1942 bol vymenovaný za zástupcu veliteľa 16. streleckej divízie, ktorá sa formovala v Balachne v Gorkovskej oblasti. Koncom roka 1942 na návrh Ústredného výboru Komunistickej strany Litvy (boľševikov) napísal do litovsko-amerických novín článok s výzvami "k boju proti pôvodnému nepriateľovi litovského ľudu - nemeckým okupantom" a rovnaké výzvy predniesol aj v rozhlase, keď prišiel z frontu na výzvu do Moskvy. Začiatkom januára 1943 bola 16. strelecká divízia prevelená na Brjanský front a zaradená do 48. armády. Vo februári 1943 v oblasti obce Alexejevka (Pokrovský okres, Oriolska oblasť) prešla do ofenzívy, ale nemala úspech. Po utrpení ťažkých strát bola 16. marca 1943 stiahnutá do druhého sledu. Dňa 17. apríla prevzal velenie tejto divízie general-major V. A. Karvialis. Začiatkom júla nemecké vojská prešli do ofenzívy na orelsko-kurskom a belgorodskom smere. Časti divízie bránili spojnicu medzi 48. a 13. armádou a zabránili mu v prelomení hlavnej obrannej línie. Dňa 23. júla divízia prešla do ofenzívy, násilne prekročila rieky Oka a Kroma, bojmi prešla 120 km a oslobodila okolo 60 osád. V auguste bola stiahnutá do zálohy STAVK-y. Koncom septembra divízia dorazila na Kalininský front ako súčasť 4. údernej armády a zúčastnila sa na Smolenskej, Duchovščinsko-Demidovskej, Nevelsko-Gorodokskej útočnej operácii. V októbri až decembri sa jej jednotky podieľali na porážke nepriateľského zoskupenia v oblasti Gorodku. Od konca roka 1943 do júna 1944 bola divízia v obrane, potom ako súčasť 4. údernej armády 1. pobaltského frontu prešla do ofenzívy a zúčastnila sa na bieloruskej a polotskej útočnej operácii. Jej jednotky prešli bojmi až 55 km, prekročili rieku Drísa a oslobodili 43 osád. Dňa 12. júla 1944 bola divízia stiahnutá z bojov a premiestnená do oblasti Šiauliai, kde bola začlenená do 43. armády. V auguste 1944 divízia bojovala v zostave 51. a 2. gardovej armády. Začiatkom septembra 1944 bol V. A. Karvialis rozhodnutím veliteľa 2. gardovej armády gener-lejtenanta P. G. Čančibadzeho odvolaný z funkcie veliteľa divízie a bol daný k dispozícii hlavnej správe kádrov.

V novembri 1944 bol vymenovaný za zástupcu veliteľa 118. streleckého zboru, ktorý bol v zálohe STAVK-y. V období od 23. do 26. novembra 1944 dočasne vykonával funkciu veliteľa zboru. V januári 1945 bol zbor zaradený do 21. armády 1. ukrajinského frontu a zúčastnil sa na Sandomírsko-sliezskej, Hornosliezskej a Pražskej útočnej operácii. Po vojne, od 6. júna 1945, keď bol zbor rozpustený, bol V. A. Karvialis k dispozícii Vojenskej rade 21. armády a od septembra hlavnej správy kádrov. V januári 1946 bol vymenovaný za vedúceho vojenskej katedry Štátnej univerzity vo Vilniuse. Počas pôsobenia v tejto funkcii bol rozhodnutím Vyššej atestačnej komisie Ministerstva vysokého školstva ZSSR zo dňa 14.6.1947 schválený v akademickej hodnosti "docent na katedre vojenského vzdelávania". Výnosom z 20.7.1950 mu bol udelený Rad červenej zástavy práce. K 31.10.1961 bol preradený do zálohy.

Vladas Antonovič Karvjalis zomrel dňa 28. marca 1980 vo Vilniuse vo veku 78 rokov.


zdroje:
Kolektiv avtorov: Velikaja otečestvennaja: Komdivy. Vojennyj biografičeskij slovar, Tom 4, Kučkovo pole, 2015, ISBN 978-5-9950-0602-2 (Коллектив авторов. Великая Отечественная: Комдивы. Военный биографический словарь / В. П. Горемыкин. — М.: Кучково поле, 2015. — Т. 4)
ru.wikipedia.org
generals.dk

URL : https://www.valka.cz/Karvjalis-Vladas-Antonovic-t274667#745669 Verze : 6
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více