Medvedovskij, Samuil Pinchusovič

Medvedovsky, Samuil Pinkhusovich
Самуил Пинхусович Медведовский
     
Příjmení:
Surname:
MedvedovskijMedvedovsky
Jméno:
Given Name:
Samuil PinchusovičSamuil Pinkhusovich
Jméno v originále:
Original Name:
Самуил Пинхусович Медведовский
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
--
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
--
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
--
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
DD.MM.1891 Zolotonoša / DD.MM.1891 Zolotonosha /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
11.04.1924 Moskva / 11.04.1924 Moscow
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- veliteľ 16. streleckej divízie- commander 16th Rifle Division
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- plný rytier Kríža Sv. Juraja
- zomrel na týfus
- full Knight of St. George Cross
- died of typhus
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
ru.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Medvedovskij-Samuil-Pinchusovic-t274562#745461 Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
MedvedovskijMedvedovsky
Jméno:
Given Name:
Samuil PinchusovičSamuil Pinkhusovich
Jméno v originále:
Original Name:
Самуил Пинхусович Медведовский
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR DD.MM.RRRR
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.1911-DD.MM.1917 služba v ruskej cárskej armáde
DD.MM.1918-DD.MM.RRRR vstup do Červenej armády
DD.MM.1911-DD.MM.1917 service in the Imperial Russian Army
DD.MM.1918-DD.MM.RRRR join the Red Army
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
--
Zdroje:
Sources:
ru.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Medvedovskij-Samuil-Pinchusovic-t274562#745464 Verze : 0

Samuil Pinchusovič MedvedovskijSamuil Pinchusovič Medvedovskij sa narodil v roku 1891 v Zolotnoši v Poltavskej gubernii v židovskej rodine. Rodina bola chudobná, preto musel Medvedovskij od útleho veku pracovať. V siedmich rokoch zostal bez matky, o dva roky neskôr bez otca. Vyštudoval mestskú školu, v roku 1911 zložil externé skúšky na kurz gymnázia. V tom istom roku sa zúčastnil na protivládnych nepokojoch, za čo bol zatknutý. V tom istom roku 1911 bol Medvedovskij povolaný do cárskej armády. Keďže bol gramotný (čo vo vtedajšom Rusku nebolo vôbec bežné), stal sa úradníkom 10. roty 27. vitebského pluku.

Od samého začiatku prvej svetovej vojny bol na jej frontoch. Veliteľ pluku, ktorý nemal rád Židov, preložil Medvedovského do tímu peších prieskumníkov. V nasledujúcich dvoch mesiacoch získal svoje prvé dva Kríže Sv. Juraja a v roku 1916 sa stal úplným rytierom tohto kríža. V tom istom roku bol povýšený do hodnosti podpráporčíka. V marci 1917 Medvedovskij vstúpil do Ruskej sociálnodemokratickej robotníckej strany (boľševikov) a bol zvolený za člena výboru zboru. Čoskoro ho velenie poslalo do Berdičeva na post dôstojníka roty plných rytierov Kríža Sv. Juraja. Po Októbrovej revolúcii sa Medvedovskij stal vedúcim berdychovskej mestskej boľševickej straníckej organizácie a náčelníkom posádky.

Medvedovskij spolu s Vasilijom Kikvidze začal formovať jednotky Robotnícko-roľníckej Červenej armády na Ukrajine z bývalých jednotiek Juhozápadného frontu. Keď sa sformovala 4. armáda, Kikvidze sa stal jej veliteľom a Medvedovskij jeho zástupcom; neskôr sa armáda pretransformovala na 1. sovietsku (a neskôr 16. streleckú) divíziu. Od júna 1918 sa divízia zúčastňovala na bojoch s formáciami generála Krasnova. V bojoch Medvedovskij zvyčajne viedol divíziu na ľavom krídle a Kikvidze na pravom. V jednej z bitiek v Poltavskej gubernii boli Medvedovskij a Kikvidze zranení tou istou guľkou. Medvedovskij sa v divízii tešil veľkej autorite. Keď 11. januára 1919 Kikvidze v jednej z bitiek zahynul, dočasne prevzal velenie divízie, a keď prišiel nový veliteľ - Robert Ejdeman - Medvedovskij sa opäť stal zástupcom veliteľa divízie. Vojaci divízie organizovali zhromaždenia s heslami: "Nechceme iného veliteľa". V auguste 1919 bol Medvedovskij potvrdený vo funkcii veliteľa 16. streleckej divízie.

Divízia sa zúčastnila bojov proti Mamontovmu zboru a Škurovej kavalérii. Rozkazom revolučného vojenského sovietu č. 56 zo 7. februára 1920 "náčelník 16. streleckej divízie súdruh Medvedovskij za vojenské zásluhy preukázané pri prelomení nepriateľského frontu na Done pri meste Ostrogožsk, ktoré spôsobilo ústup nepriateľa zo stanice Liski, a ďalej - prielom frontu na Done a dobytie stanice Likhoj", bol vyznamenaný Radom Červenej zástavy.

V roku 1920 bol Medvedovskij počas útoku na Kubáň vymenovaný za veliteľa údernej skupiny, ktorá pozostávala z troch divízií a niekoľkých brigád. Skupina 25. marca 1920 prekročila Kubáň a 27. marca sa zmocnila Novorossijska. Rozkazom revolučnej vojenskej rady č. 185 z 30. mája 1921 bol "náčelníkovi 16. streleckej divízie súdruhovi Medvedovskému za vynikajúce vojenské zásluhy na južnom fronte počas velenia uvedenej divízii a za osobnú statočnosť a kvalifikované vedenie jemu zverených jednotiek v bojoch o Batajskoje a Novorossijsk, ktoré priamo viedli k dobytiu týchto miest" udelený druhý Rad Červenej zástavy.

Medvedovskij sa neskôr zúčastnil na sovietsko-poľskej vojne. V týchto bojoch jeho divízia utrpela ťažké straty. V roku 1921 bola divízia dislokovaná v Kazani, zúčastnila sa na boji proti hladomoru, ktorý v tých rokoch zachvátil Povolžie. Keď bola vyhlásená dobrovoľná zbierka cenností na pomoc hladujúcim, Medvedovskij odovzdal svoje svätojurské kríže, vyrobené zo zlata a striebra. Dňa 17. mája 1922 Medvedovskij, v tom čase už vážne chorý na tuberkulózu, opustil funkciu veliteľa divízie a stal sa zástupcom veliteľa Povolžského vojenského okruhu. Vo februári 1924 bol zaradený do zálohy pri veliteľstve Červenej armády.

S. P. Medvedovskij zomrel na v piatok 11. apríla 1924 vo veku 33 rokov. Pochovaný je na Vagankovskom cintoríne v Moskve.


ru.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Medvedovskij-Samuil-Pinchusovic-t274562#745469 Verze : 2
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více