Bělov, Nikolaj Nikanorovič

Belov, Nikolay Nikanorovich
Belov, Nikolaj Nikanorovič
Николай Никанорович Белов
     
Příjmení:
Surname:
BělovBelov
Jméno:
Given Name:
Nikolaj NikanorovičNikolay Nikanorovich
Jméno v originále:
Original Name:
Николай Никанорович Белов
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálmajorMajor General
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
--
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
--
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
03.12.1896 Kursk / 03.12.1896 Kursk /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
09.08.1941 Pidvysoke / 09.08.1941 Pidvysoke /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- veliteľ 15. motorizovanej divízie - commander 15th Motorized Division
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- padol v boji- killed in action (KIA)
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Kolektiv avtorov: Velikaja otečestvennaja: Komdivy. Vojennyj biografičeskij slovar, Tom 1, Kučkovo pole, 2011 (Коллектив авторов. Великая Отечественная: Комдивы. Военный биографический словарь / В. П. Горемыкин. — М.: Кучково поле, 2014. — Т. 1)
URL : https://www.valka.cz/Belov-Nikolaj-Nikanorovic-t274289#744761 Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
BělovBelov
Jméno:
Given Name:
Nikolaj NikanorovičNikolay Nikanorovich
Jméno v originále:
Original Name:
Николай Никанорович Белов
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
24.12.1935 plukovník
04.11.1939 brigádny veliteľ
04.06.1940 generálmajor
24.12.1935 Colonel
04.11.1939 Brigade Commander
04.06.1940 Major General
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.05.1915-DD.12.1917 služba v ruskej cárskej armáde
02.01.1918-DD.MM.RRRR vstup do Červenej gardy
22.05.1918-DD.MM.RRRR vstup do Červenej armády
DD.05.1915-DD.12.1917 service in the Imperial Russian Army
02.01.1918-DD.MM.RRRR join the Red Guard
22.05.1918-DD.MM.RRRR join the Red Army
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
--
Zdroje:
Sources:
Kolektiv avtorov: Velikaja otečestvennaja: Komdivy. Vojennyj biografičeskij slovar, Tom 1, Kučkovo pole, 2011 (Коллектив авторов. Великая Отечественная: Комдивы. Военный биографический словарь / В. П. Горемыкин. — М.: Кучково поле, 2014. — Т. 1)
URL : https://www.valka.cz/Belov-Nikolaj-Nikanorovic-t274289#744763 Verze : 0

general-major Nikolaj Nikanorovič BELOVNarodil sa 3.decembra 1896 v meste Kursk. V ruskej cárskej armáde bol od mája 1915 do decembra 1917 ako vyšší poddôstojník. V Červenej garde od februára 1918. V Červenej armáde od mája 1918. Absolvent politických kurzov na politickom oddelení 15. streleckej divízie v Rostove na Done (1920), jazdeckého Pokročilého výcvikového kurzu pre veliteľský personál v Novočerkassku (1928).

Po vypuknutí prvej svetovej vojny bol N. N. Belov v máji 1915 povolaný na vojenskú službu a zaradený do záložnej delostreleckej brigády v Čeľabinsku. Po 1,5 mesiaci dezertoval. V októbri 1915 bol zatknutý a vrátil sa k svojej jednotke. Od mája do decembra 1917 bojoval na severozápadnom fronte v batérii 2. kaukazskej streleckej divízie. V septembri 1917 bol za statočnosť povýšený na staršieho poddôstojníka. Po návrate z frontu bol od februára do mája 1918 príslušníkom partizánskeho oddielu Červenej gardy v Charkove (Červeno-kozácka stotina). Zúčastnil sa bojov s nemeckými jednotkami pri Poltave a Charkove. Dňa 22. mája 1918. N. N. Belov na stanici Prochorovka kurskej železnice dobrovoľne vstúpil do Červenej armády a bol zaradený do 3. zmiešaného delostreleckého oddielu 5. samostatného kurského streleckého pluku. V októbri bola divízia premenovaná na 3. ľahkú delostreleckú divíziu, bojovala proti Nemcom na Kurskej železnici, neskôr sa zúčastnila na bojoch s československými legionármi. V zime 1918 - 1919 sa divízia na južnom fronte zúčastnila bojov proti vojskám generálov P. N. Krasnova a A. I. Denikina. Od novembra 1919 N. N. Belov pôsobil ako náčelník prieskumu delostreleckej divízie. V januári - februári 1920 absolvoval politické kurzy na politickom oddelení 15. streleckej divízie (bývalá 1. inzenská strelecká divízia) v Rostove na Done, po ktorých bol vymenovaný za inštruktora politického oddelenia divízie. Zúčastnil sa na Voronežsko-kastornskej, Donbaskej, Rostovsko-novočerkaskej, Donsko-maničeskej, Tichoreckej a Kubánsko-novorouskej operácii. Od apríla 1920 bol komisárom 15. jazdeckého pluku. Pri obci Krymskaja bol zranený, po uzdravení v máji toho istého roku bol vymenovaný za politického dôstojníka batérie 1. ľahkej delostreleckej divízie. V tomto čase bola divízia prevelená na Juhozápadný front, aby bojovala proti vojskám generála P. N. Wrangela a bojovala v oblastiach Nižnej Serogozi, Orechova a na Kachovskom predmostí.

Na jeseň roku 1920 bol N. N. Belov vymenovaný za vojenského veliteľa 1. ľahkej delostreleckej divízie. V tejto funkcii sa zúčastnil na bojoch s Wrangelovými vojskami v severnej Tavrii, na Perekopsko-čongarskej operácii. Za bojové zásluhy bol 13. novembra 1920 divízii udelený čestný názov Sivašská. Po ukončení porážky Wrangelových vojsk na Kryme sa s divíziou zúčastnil na bojoch proti ozbrojeným formáciám N. I. Machna na Kryme, v Odeskej a Chersonskej gubernii. Po skončení občianskej vojny N. N. Belov naďalej slúžil v 15. streleckej divízii ako vojenský veliteľ delostreleckej výcvikovej školy, od januára 1924 vojenský veliteľ samostatného jazdeckého oddielu. V máji 1925 bol vymenovaný za vojenského veliteľa 16. jazdeckého pluku 3. besarabskej jazdeckej divízie. Od októbra 1927 do augusta 1928 bol v jazdeckých zdokonaľovacích kurzoch vyššieho veliteľského štábu v Novočerkassku, po ich absolvovaní bol odoslaný k 15. jazdeckému pluku 2. brigády nezámožných zemanov tej istej divízie, kde slúžil viac ako 8 rokov, pričom zastával funkcie veliteľa eskadróny a veliteľa pluku.

Po zavedení vojenských hodností v Červenej armáde bol 24.12.1935 povýšený do hodnosti polkovnik. V januári 1937 bol polkovnik Belov vymenovaný za veliteľa a komisára 5. motorizovaného pluku 2. jazdeckej divízie a od novembra bol ustanovený za zastupujúceho náčelníka vojenského a hospodárskeho zásobovania 1. jazdeckého zboru. V tom istom roku bol za hrubé správanie sa k podriadeným a protisovietske vtipy vylúčený zo Všezväzovej komunistickej strany boľševikov, ale v roku 1938 ho výbor strany znovu prijal. Od mája 1938 mu bolo umožnené vykonávať funkciu zástupcu veliteľa 9. jazdeckej divízie 4. jazdeckého zboru a od 14. augusta 1939 prevzal velenie tejto divízie. Zúčastnil sa s ňou na ťažení Červenej armády na západnej Ukrajine. Dňa 4. júna 1940 bol povýšený do hodnosti general-major. Od januára 1941 bol general-major N. N. Belov veliteľom 25. streleckej divízie a od 11. marca 1941 veliteľom 15. motorizovanej divízie spadajúcej pod 2. mechanizovaný zbor.

Na začiatku Veľkej vlasteneckej vojny, bola dňa 06.08.1941 divízia premenovaná na 15. streleckú divíziu a Belov zostal jej veliteľom. Divízia počas pohraničných bojov zvádzala ťažké obranné boje v Besarábii, potom sa na rozkaz veliteľa zboru stiahla v smere Rybnica - Uman. Dňa 4. augusta 1941 bol general-major N. N. Belov zranený, odmietol však nastúpiť do lietadla, ktoré pre neho poslali, pretože nechcel nechať svojich vojakov v obkľúčení. O päť dní neskôr bol zabitý šrapnelom nemeckého granátu v boji pri dedine Pidvysoke na Ukrajine.zdroje:
Kolektiv avtorov: Velikaja otečestvennaja: Komdivy. Vojennyj biografičeskij slovar, Tom 1, Kučkovo pole, 2011 (Коллектив авторов. Великая Отечественная: Комдивы. Военный биографический словарь / В. П. Горемыкин. — М.: Кучково поле, 2014. — Т. 1)
pamyat-naroda.ru
generals.dk
URL : https://www.valka.cz/Belov-Nikolaj-Nikanorovic-t274289#744769 Verze : 11
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více