Main Menu
User Menu
Reklama

Custer, George Armstrong

     
Příjmení:
Surname:
Custer
Jméno:
Given Name:
George Armstrong
Jméno v originále:
Original Name:
George Armstrong Custer
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
čestný generálmajor
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
05.12.1839 New Rumley, Ohio,
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
25.06.1876 Little Bighorn, Montana,
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
brigádny veliteľ
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
Padol v bitke pri Little Bighorne.
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Custer-George-Armstrong-t27356#403003Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Custer
Jméno:
Given Name:
George Armstrong
Jméno v originále:
Original Name:
George Armstrong Custer
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
15.04.1865 generálmajor USV
13.03.1865 generálmajor USA
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Custer-George-Armstrong-t27356#502869Verze : 0
MOD
Brigader-gen. George A. Custer - velitel 7. kavalerie


(1839 - 1876)


Narodil se 5. prosince 1839 v New Rumley, Ohio. Absolvoval West Point jako poslední z ročníku. Za občanské války se vyznamenal a postoupil z poručíka až na brigádního generála. Po občanské válce však zase klesl na kapitána a teprve roku 1867 byl jmenován podplukovníkem 7. kavalerie.


Roku 1874 byl Custer, již opět generál, pověřen vedením expedice, která měla za úkol nalézt zlato v Jižní Dakotě. Čejenům a Dakotům, žijícím na tomto území, bylo nařízeno do 1. ledna 1876 odejít do rezervace. Custer vedl nejprve válku s Komanči a Šajeny na Rudé řece v Texasu a po jejich vyhnání se utkal s asi 3000 Siouxy vedenými náčelníky Sedícím býkem a Splašeným koněm u Little Big Hornu. K bitvě došlo 25. června 1876. Custer podcenil sílu protivníka a byl nucen přejít do obrany. Nakonec byl obklíčen spolu s 263 muži na pahorku, kde byli všichni, včetně generála Custera, pobiti.
URL : https://www.valka.cz/Custer-George-Armstrong-t27356#97621Verze : 0
Několk významných poznámek ke Custerovi.
1) na generála byl povýšen omylem. Po bitvě, při které se jako kapitán vyznamenal, měl být povýšen na majora. Na generála měl být povýšen jeho velitel plukovník Crost. Nicméně nějaký úředník to spletl a prohodil. Navíc plukovník Crost před povýšením zemřel, a jelikož Custer se v následující bitvě osvědčil, armáda ho nechala generálem.
2) co se týká Little Big Hornu, tato bitva byla prohrána Custerovou ctižádostí a neschopností. Ignoroval rozkazy, podle kterých měl počkat na posily a pustil se do boje sám. Navíc hrubě podcenil nepřítele.
URL : https://www.valka.cz/Custer-George-Armstrong-t27356#179088Verze : 0
dodatek: bojům z čejeny a komanči bych neříkal válka. Custer totiž většinou vtrhnul do osady a vypálil jí. Ženy a děti přitom pozabíjel.
URL : https://www.valka.cz/Custer-George-Armstrong-t27356#179090Verze : 0
Pokud si vzpomínám, u Little Big Hornu neměl Custer hodnost generála, ale plukovníka.
Prosím, prověřte to někdo a pak tuto poznámku smažte...
URL : https://www.valka.cz/Custer-George-Armstrong-t27356#179127Verze : 0
dokonce jenom podplukovníka (Lieutenant-Colonel)...viz třeba zde www.friendslittlebighorn.com (aby to nebylo jen z wikipedie)
URL : https://www.valka.cz/Custer-George-Armstrong-t27356#179128Verze : 0
určitě byl pouze podplukovník, 7. kavalerie znamená 7. jízdní pluk. Do hodnosti pplk. byl reaktivován po intervenci své ženy. A dále mám pocit že do hodnosti brig. gen. byl povýšen jako npor. a né jako kapitán. Jo, a tá bitva, kde se osvědčil, bylo zastavení postupu gen. Lee.
URL : https://www.valka.cz/Custer-George-Armstrong-t27356#230992Verze : 0
Custer byl u Big Horn skutečně pouze podplukovník. Do hodnosti brigáního generála byl Custer jmenován 28. června 1863. Nešlo však o záměnu podobných jmen, to je jen jedna z mnoha legend, která se kolem tohoto muže utvořila, aby vysvětlila, jak mohl být do takové hodnosti jmenován člověk, který skončil ve svém ročníku ve West Pointu celkově poslední, byl pátý od konce v předmětu "taktika jezdectva" a třetí od konce ve strategii.


Custer se však předtím mimořádně osvědčil ve štábu brig. gen. A. Pleasontona, který chápal nutnost jmenovat nové schopné velitele do čela nových právě formovaných jezdeckých útvarů. Custer projevil během předchozích bitev vynikající analytické myšlení, v průběhu bitvy dokázal dodávat svým nadřízeným střízlivé, přesné zprávy spolu s návrhy jejich řešení.


Pleasonton proto doporučil tři své důstojníky, mezi nimi i poručíka Custera (je pravda, že Custer byl předtím kapitán, při rozpuštění McClellanova štábu však o tuto hodnost přišel). Všichni tři pak dostali generálksé hodnosti a Pleasonton obdržel pokyn, jmenovat je do fukncí dle vlastního uvážení.


Custer byl jmenován do funkce velitele 2. brigády (michiganští dobrovolníci) 3. jezdecké Kilpatrickovy divize.


S touto brigádou pak 3. července 1863 zastavil pokus jižanského generála Stuarta (tedy nikoliv Leea) o obchvat seveřanského křídla během bitvy U Gettysburgu. V tomto střetnutí s pouhým 1. plukem své brigády zastavil dvě jižanské jezdecké brigády a ukořistil dva prapory.


Po skončení války byly dobrovolnické jednotky rozpuštěny a Custer tak o svou hodnost přišel, zato získal hodnost podplukovníka z povolání a velení 7. jízdního pluku.


V bojích s indiány ženy a děti nezabíjel, nýbrž naopak je bral do zajetí jako rukojmí, coý mu umožnilo uniknout po nájezdu na nepřátelskou vesnici např. U Washity (1868) , aniž by byl vystaven pozdějším útokům indiánské přesily. Rukojmí byla propuštěna až po návratu indiánů do rezervací.


Je možné, že podobnou taktiku chtěl uplatnit u Big Horn. Kdyby se mu podařilo včas zajmout ženy a děti ve vesnici, která v okamžiku jeho útoku nebyla nijak chráněná, indiáni by pak na něj s největší pravděpodobností nezaútočili a nejspíš by se opět pokorně vrátili do rezervací. Smůla ovšem byla v tom, že Custer nenašel brod přes řeku a tak se mu do vesnice nepovedlo vpadnout. Indiáni vzápětí postřehli nebezpečí, které vesnici hrozilo, takže sevyvázali z boje s oddílem maj. Rena, Custera obklíčili a zničili.
URL : https://www.valka.cz/Custer-George-Armstrong-t27356#231028Verze : 0
MOD
Možná by stálo i za to si uvědomit, že hodnosti v US armádě byly dvojí, jednak hodnost kterou dotyčný měl a pak "propůjčená" na dobu války, propůjčenou hodnost (v Custerově případě to byl brigádní generál) pak dotyčný po skončení války ztrácel a vracel se k nižší hodnosti kterou měl nominálně. K dobrému tónu ale patřilo ve společenském styku titulovat hodností vyšší, to vede k mnoha nedorozuměním když třeba noviny psali o Custerovi jako o generálovi, ale on byl v té době už jen podplukovníkem. hodnost takto propůjčená umožňovala aby schopný velitel vykonával funkci daleko nad jeho nominální hodností. Právě tak byl jmenován i Custer, bylo to 13. 3. 1865 po bitvě u"Waynesboro" a "Five Forks" kde odvážně vedl zmíněnou brigádu michiganských dobrovolníků (ten název dobrovolnická není úplně přesný, v době kdy jí Custer velel už byly normální odvody a dobrovolnost se vytrácela. Jednotky na konci války byly rušeny proto že se snižovaly stavy na mírovou úroveň (tedy velmi nízkou) Předchozí povýšení dostal opět za odvahu v bitvě 19.9.1864 na plukovníka, a o měsíc později na generálmajora (bitvy u Winchesteru a Fisher's Hill) V indiánských válkách patřil Custer spíše k úspěšným velitelům a známá bitva u washity opravdu nebyla proti ženám a dětem jak se někdy propagandisticky tvrdí, Custer ženy a děti odvedl so rezervací, pobil koně které nemohl odvést a tím donutil indiány k návratu do rezervace. Problémem ovšem bylo že nedaleko od washity zmasakrovali indiáni (Cheyenové) oddíl ze 7. kavalerie, custer za to byl vyšetřován a jedním ze svědků proti němu byl i důstojník Benteen který pak pod ním sloužil u Little Big Hornu a jenž velel jedné části pluku (asi jediné která mohla reálně Custerovi pomoci) Custer se opravdu podle posledních výzkumů choval tak jak popsal Rad, zřejmě chtěl zopakovat úspěšnou taktiku se zajetím žen a dětí, nemožnost přejít řeku (břehy byly příliš bahnité) mu v tom ale zabránil. Chybou bylo možná rozdělení pluku na tři části pod velením Benteena, Rena a samotného Custera, nicméně to je pohled který je se znalostí důsledku a ne toho co k tomu Custera vedlo.
Custer je popisován svými nadřízenými jako velmi schopný, odvážný a nadaný. To že skončil jako poslední bv ročníku je jedna věc, na druhou stranu byl v podstatě okamžitě zařazen do štábu a sloužil ve štábních funkcích zřejmě docela úspěšně. Byl ve svých 23 letech nejmladším generálem Unie a většina jeho vystoupení ve válce byla značně úspěšná. V únoru 1864 se ještě stihl oženit s Elizabeth Clift Baconovou (ta ho přežila a zemřela až v roce 1933).


zdroj : http://georgearmstrongcuster.com/


American Civil War Commanders z vydavatelství Osprey řada elite č. 73, vydané v roce 2002 v Oxfordu. ISBN 1 84176 320 9
URL : https://www.valka.cz/Custer-George-Armstrong-t27356#231041Verze : 0
Za svého života měl několik přezdívek. Mezi bílými byl znám jako Autie (podle jeho prvních dětských pokusů vyslovit své prostřední jméno, Armstrong), Fanny (slang pro ženský pohlavní orgán anebo pozadí) nebo Curley (kudrnáč). Indiáni mu říkali Žlutý vlas (Yellow Hair) a Syn Jitřenky (Son of the Morning Star)

cs.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Custer-George-Armstrong-t27356#679906Verze : 1
MOD