Main Menu
User Menu

Roosvelt, Eleanor Anna

Eleanor (Anna) Roosvelt - "první dáma", diplomatka a humanistka


(1884 - 1962)Narodila se 11. října 1884 v New Yorku jako dcera Elliotta, mladšího bratra Theodora Roosevelta. Otec rodinu opustil, když jí bylo šest let a její matka Anna Hall jí dala na výchovu do klášterní školy. Odtud byla za drobný prohřešek vyloučena a poté se matka její výchovy chopila sama. Záhy však zemřela a osiřelá Eleonor byla svěřena babičce, protože její otec – alkoholik a zhýralec, byl donucen svým bratrem – prezidentem, aby na svoji dceru převedl veškeré své jmění a prohlásil se pro ni za mrtvého. Strýc poté dohlížel na Eleonořinu výchovu a v patnácti letech ji poslal do soukromé školy v Anglii. Po svém návratu žila u příbuzných v New Yorku.


Na jaře 1902 se ve vlaku setkala se svým vzdáleným bratrancem Franklinem D. Rooseveltem a ten se do ní zamiloval. Vztah byl vzájemný a tak se 17. března 1905 za účasti prezidenta Theodora Roosevelta konala v New Yorku svatba. O rok později, v květnu 1906 se narodila dcera Anna a v následujících letech ještě pět synů, z nichž jeden zemřel v kojeneckém věku.

Eleanor podporovala manžela v jeho politické kariéře a po zvolení F. D. Roosevelta prezidentem se jako první z manželek amerických prezidentů zapojila do veřejného života. Podílela se na přípravě důležitých rozhodnutí a byla poradkyní manžela v otázkách sociální politiky. Přesto, že v soukromí jejich manželství již přestalo fungovat, zůstávala svému manželovi věrně po boku, navštěvovala organizace pro sociální podporu a za války také vojenské základny a pracoviště. V rozporu s tradicí přijímala zahraniční delegace, pořádala tiskové konference a v novinách pravidelně vydávala sloupek Můj den, kde rozvíjela humanitární témata.


Když prezident F. D. Roosevelt v roce 1945 zemřel, jeho nástupce H. S. Truman ji jmenoval delegátkou v OSN, kde předsedala Komisi pro lidská práva při OSN a v roce 1948 se významným způsobem podílela na formulaci a schvalování Všeobecné deklarace lidských práv. Zemřela v New Yorku 7. listopadu 1962. Americký státník A. E. Stevenson o ní tehdy prohlásil: „Než aby proklínala tmu, raději rozsvěcovala svícny. Její zápal vyzařoval do celého světa.
URL : https://www.valka.cz/Roosvelt-Eleanor-Anna-t27346#97585Verze : 0