Main Menu
User Menu

Daluege, Kurt

     
Příjmení:
Surname:
Daluege
Jméno:
Given Name:
Kurt
Jméno v originále:
Original Name:
Kurt Max Franz Daluege
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
SS oberstgruppenführer a generálplukovník policie
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
15.09.1897 Kluczborek
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
23.10.1946 Praha
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
Zastupující říšský protektor
Šéf Hlavního úřadu pořádkové policie
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
reocities.com
https://de.wikipedia.org/wiki/Kurt_Daluege
de.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Daluege-Kurt-t27203#97042Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Daluege
Jméno:
Given Name:
Kurt
Jméno v originále:
Original Name:
Kurt Max Franz Daluege
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
25.07.1930 SS-Oberführer
01.07.1932 SS-Gruppenfügrerr
09.09.1934 SS-Obergruppenführer
20.04.1935 SS-Gruppenführer a generálporučík policie
17.07.1936 SS-Obergruppenführer a generál policie
20.04.1942 SS oberst-gruppenführer a generálplukovník policie
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
26.06.1936-31.08.1943 Velitel : Velitelství pořádkové policie

Ručně vyplněné položky:
Vyznamenání:
Awards:

07.09.1943

Rytířský kříž válečného záslužného kříže s meči (1938)
Knight Cross of War Merit Cross with Swords (1938)
Ritterkreuz des Kriegsverdienstkreuzes mit Schwertern (1938)
-

DD.MM.RRRR

Železný kříž 2. třídy
Iron Cross 2nd Class
Eisernes Kreuz II. Klasse
-

DD.MM.RRRR

Medaile na paměť 1. října 1938
Sudetenland Medal
Medaille zur Erinnerung an den 1. Oktober 1938
-

DD.MM.RRRR

Medaile na pamět 13. března 1938
Anschluss Medal
Medaille zur Erinnerung an den 13. März 1938
-

DD.MM.RRRR

Válečný záslužný kříž 2. třída s meči (1938)
War Merit Cross 2nd Class with Swords (1938)
Kriegsverdienstkreuz II. Klasse mit Schwertern (1938)
-

DD.MM.RRRR

Čestný prsten SS
SS Honour Ring
SS-Ehrenring
-

DD.MM.RRRR

Válečný záslužný kříž 1. třída s meči (1938)
War Merit Cross 1st Class with Swords (1938)
Kriegsverdienstkreuz I. Klasse mit Schwertern (1938)
-

DD.MM.RRRR

Německý kříž stříbrný
German Cross Silver
Deutsche Kreuz in Silber
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.geocities.com/~orion47/
URL : https://www.valka.cz/Daluege-Kurt-t27203#464355Verze : 0
MOD
Kurt Daluege se narodil v hornoslezském Kreuzberku (dnes polský Kluczborek) v rodině úředníka. V mládí byl členem mládežnické organizace Wandervogel. Po složení válečné maturity v roce 1916 narukoval jako dobrovolník k 7. gardovému pluku Západ. Nasazen byl především na západní frontě, kde během bojů prodělal řadu zranění. Když válka v roce 1928 skončila byl důstojnickým čekatelem. V neklidné poválečné době byl nejprve členem a pak velitelem formace Sebeochrana Horní Slezsko, která se podílela na bojích s polskými útvary. Poté se odstěhoval do Berlína, kde pracoval jako dělník v továrně a též velel berlínskému freikorpsu Roßbach. V letech 1921-1924 studoval stavebnictví na Vysoké škole technické. Současně zůstal členem různých nacionalistických spolků a byl buršem. V roce 1922 vstoupil do NSDAP.

Během neúspěšného listopadového pokusu o puč v roce 1923 vedl oddíl v Berlíně. Poté co byla strana zakázána, snažil se udržet v Berlíně její členstvo a spoluzaložil organizaci Frontbann. Po obnovení NSDAP založil v Berlín SA, přičemž měl od roku 1926 hodnost SA-Gruppenführer a působil jako SA-Gausturmführer v župě Berlín-Brandenburg. V letech 1926-1928 zastával též funkci zastupující šéfa župy NSDAP Berlín-Brandeburg. V roce 1926 se oženil s Käthe Schwarzovou, s níž měl tři vlastní a jedno adoptované dítě. Od roku 1927 do roku 1933 pracoval Daluege jako šéf oddělení v jedné městské stavební společnosti a též jako inženýr svozu odpadu. V roce 1930 přešel z SA do SS, kde obdržel hodnost SS-Oberführera. Organizoval oddíly, které napadaly komunisty a další protivníky nacistů. V letech 1931-1932 stál v čele Úseku SS III Východ v Berlíně. V roce 1931 se vypořádal se Stennesovou revoltou. V roce 1932 byl zvolen poslancem Pruského zemského sněmu. Ve stejném roce byl jmenován SS-Gruppenführerem a velitelem Skupiny SS Východ (Berlín).

Po nacistickém převzetí moci byl jmenován komisařem ke zvláštnímu použití a vedoucím zvláštního oddělení Daluege v Pruském ministerstvu vnitra, kde měl za úkol zbavit se politických oponentů na ministerstvu a u policie. V kvěnu byl jmenován ministeriálním ředitelem a vedoucím policejního oddělení, v září velitelem kasernované zemské policie, v červenci pruským státním radou a v listopadu byl zvolen do Říšského sněmu ve volebním okrsku Berlín-východ. Po noci dlouhých nožů byl pověřen čistkami ve Skupinách SA Berlín-Brandenburg, Pomořansko, Pohraniční marka, Slezsko a Střed. Za odměnu byl povýšen na SS-Obergruppenführera. Když došlo v listopadu 1934 ke spojení pruského a říšského ministerstva vnitra, zůstal Daluege vedoucím policejního oddělení. V březnu 1936 utpěl první infarkt. Tentokrát to nemělo větší vliv na možnost výkonu práce, takže byl v červnu 1936 jmenován velitelem Pořádkové policie a současně Himmlerovým zástupcem ve funkci šéfa německé policie. Daluege tedy velel všem uniformován složkám německé policie, včetně různých pomocných útvarů a hasičských sborů. V souboji s Heydrichem o moc sice Daluege ztrácel, avšak Hitler mu nikdy nezapomněl, že mu zůstal věrný v roce 1923 i 1931, což mu bylo pojistkou pro setrvání ve funkcích. V dubnu 1942 byl jmenován do hodnosti SS-Oberst-Gruppenführera a generálplukovníka policie, přičemž tuto nejvyšší hodnost obdrželi jen čtyři příslušníci SS. Po Heydrichově smrti to byl právě Daluege, kdo ho v červnu 1942 nahradil ve funkci zastupujícího říšského protektora pro Čechy a Moravu. A byl to tedy právě on, kdo zaštítil brutální odvetná opatření vůči československému obyvatelstvu - nejznámější je vyhlazení Lidic. V červnu 1943 byl z funkce protektora odvolán. Ještě ve stejném měsíci prodělal druhý, tentokrát silnější, infarkt a byl nucen nastoupit dlouhodobější dovolenou. Hitler jeho zásluhy ocenil darem v hodnotě šesti set tisíc říšských marek.

V květnu 1945 byl Kurt Daluege zatčen britskými vojenskými policisty v Lübecku a po roce předán do Československa. Pražský Lidový soud ho 23. října 1946 odsoudil k trestu smrti oběšení, rozsudek byl ještě téhož dne v pankrácké věznici vykonán.


Zdroje:
- www.dhm.de
- https://de.wikipedia.org/wiki/Kurt_Daluege
- reocities.com
- https://ww2db.com/person_bio.php?person_id=516
URL : https://www.valka.cz/Daluege-Kurt-t27203#368214Verze : 0
MOD
Hodnostní postup


25.07.1930 - SS-Oberführer
01.07.1932 - SS-Gruppenführer
09.09.1934 - SS-Obergruppenführer
20.04.1935 - SS-Obergruppenführer a generálporučík policie
17.07.1936 - SS-Obergruppenführer a generál policie
20.04.1942 - SS-Oberst-Gruppenführer a generálplukovník policie
Zdroj:
reocities.com
URL : https://www.valka.cz/Daluege-Kurt-t27203#368212Verze : 0
MOD
Daluege na návšteve policajnej technickej školy, Berlín, Nemecko, 06.05.1940.
1. Hauptmann Becker, Daluegeho pobočník (Adjudant)
2. Major d. Sch. Fuchs
3. Kurt Daluege
4. Generalleutnant Adolf von Bomhard, veliteľ poriadkovej polície (Chef der Ordnungspolizei)
5. Oberst d. Sch. Schlacke
6. Major Sandowski z hlavného úradu poriadkovej polície (Hauptamt der Ordnungspolizei)
7. SS-Obergruppenführer Otto Winkelmann, neskorší Vyšší vedúci SS a veliteľ polície v Maďarsku


zdroj: www.bundesarchiv.de
URL : https://www.valka.cz/Daluege-Kurt-t27203#536432Verze : 2
MOD