Main Menu
User Menu
Reklama

Daluege, Kurt

Daluege, Kurt

     
Příjmení:
Surname:
Daluege
Jméno:
Given Name:
Kurt
Jméno v originále:
Original Name:
Kurt Max Franz Daluege
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
SS-Oberstgruppenführer
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
15.09.1897 Kluczborek /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
23.10.1946 Praha /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- zastupující říšský protektor
- šéf Hlavního úřadu pořádkové policie
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
reocities.com
https://de.wikipedia.org/wiki/Kurt_Daluege
de.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Daluege-Kurt-t27203#97042Verze : 1
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Daluege
Jméno:
Given Name:
Kurt
Jméno v originále:
Original Name:
Kurt Max Franz Daluege
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
25.07.1930 SS-Oberführer
01.07.1932 SS-Gruppenführer
09.09.1934 SS-Obergruppenführer
20.04.1935 generálporučík policie
17.06.1936 generál policie
20.04.1942 SS-Oberstgruppenführer
20.04.1942 generálplukovník policie
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
26.06.1936-31.08.1943 Velitel : Velitelství pořádkové policie

Ručně vyplněné položky:
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1918

Odznak za zranění 1918 černý
Wound Badge 1918 Black
Verwundetenabzeichen 1918 in Schwarz
-

DD.MM.1918

Železný kříž 2. třídy 1914
Iron Cross 2nd Class 1914
Eisernes Kreuz II. Klasse 1914
-

24.12.1933

Čestný prsten SS
SS Honour Ring
SS-Ehrenring
-

01.02.1934

Zlatý stranický odznak
Golden Party Badge
Goldenes Ehrenzeichen der NSDAP
-

15.09.1935

Čestný meč říšského vůdce SS
Reichsführer SS Sword of Honor
Ehrendegen Reichsführer SS
-

29.10.1936

Německá olympijská čestná medaile 1. třídy
German Olympic Honour Medal 1st Class
Deutsches Olympia-Ehrenzeichem Erste Klasse
-

20.04.1937

Řád italské koruny velkodůstojník (2. třída)
Order of Crown of Italy Grandofficer (2nd Class)
Ordine Della Corona d´Italia
-

DD.08.1937

Čestný kříž světové války 1914-1918 pro bojovníky
Honor Cross of World War 1914-18 for Combatants
Ehrenkreuz des Weltkrieges 1914-1918 für Frontkämpfer
-

18.10.1938

Řád italské koruny velkokříž (1. třída)
Order of Crown of Italy Grandcross (1st Class)
Ordine Della Corona d´Italia
-

21.11.1938

Medaile na pamět 13. března 1938
Anschluss Medal
Medaille zur Erinnerung an den 13. März 1938
-

04.05.1939

Medaile na paměť 1. října 1938
Sudetenland Medal
Medaille zur Erinnerung an den 1. Oktober 1938
-

31.08.1939

Gdaňský kříž - 2. třída
Danzig Cross - 2nd Class
Danziger Kreuz - II Klasse
-

21.11.1939

Medaile na památku návratu Memelu
Memel Medal
Medaille zur Erinnerung an die Heimkehr des Memellandes
-

30.01.1940

Služební vyznamenání NSDAP bronzové
NSDAP Long Service Award Bronze
Dienstauszeichnung der NSDAP Bronze
-

30.01.1941

Válečný záslužný kříž 2. třída s meči (1938)
War Merit Cross 2nd Class with Swords (1938)
Kriegsverdienstkreuz II. Klasse mit Schwertern (1938)
-

20.04.1941

Válečný záslužný kříž 1. třída s meči (1938)
War Merit Cross 1st Class with Swords (1938)
Kriegsverdienstkreuz I. Klasse mit Schwertern (1938)
-

22.06.1942

Řád Rumunské hvězdy 2. třída s meči
Order of Star of Romania 2nd Class with Swords
Ordinul Steaua României Mare Ofițer
-

10.09.1942

Německý kříž stříbrný
German Cross Silver
Deutsche Kreuz in Silber
-

DD.MM.1942

Služební vyznamenání NSDAP stříbrné
NSDAP Long Service Award Silver
Dienstauszeichnung der NSDAP Silber
-

28.07.1943

Slovenský válečný vítězný kříž I. třídy
Slovakian War Victory Cross 1st Class
Slovenský vojenný víťazný kríž I. triedy
-

07.09.1943

Rytířský kříž válečného záslužného kříže s meči (1938)
Knight Cross of War Merit Cross with Swords (1938)
Ritterkreuz des Kriegsverdienstkreuzes mit Schwertern (1938)
-

DD.MM.RRRR

Říšský hasičský čestný odznak 2. třídy 1936-1938 / Hasičský čestný odznak 2. třídy 1939-1945
Rise Fire Service Honour Badge 2nd Class 1936-1938 / Fire Service Honour Badge 2nd Class 1939-1945
Reichsfeuerwehr-Ehrenzeichen Zweite Klasse 1936-1938 / Feuerwehr-Ehrenzeichen Zweite Klasse 1939-1945
-

DD.MM.RRRR

Služební vyznamenání SS za 4 roky
SS Long Service Award for 4 Years
SS-Dienstauszeichnung für 4 Jahre
-

DD.MM.RRRR

Služební vyznamenání SS za 8 let
SS Long Service Award for 8 Years
SS-Dienstauszeichnung für 8 Jahre
-

DD.MM.RRRR

Služební vyznamenání SS za 12 let
SS Long Service Award for 12 Years
SS-Dienstauszeichnung für Jahre
-

DD.MM.RRRR

Záslužný řád německé orlice - velkokříž ve zlatě
Order of Merit of German Eagle - Grandcross in Gold
Verdienstorden vom Deutschen Adler - Großkreuz in Gold
-

DD.MM.RRRR

Pamětní vyznamenání 9. listopadu 1923 (Řád krve)
Medal in Memory of 9th November 1923 (Blood Order)
Medaille zur Erinnerung an den 9. November 1923 (Blutorden)
-

DD.MM.RRRR

Čestný prýmek starého bojovníka
Honour Chevron for the Old Guard
Ehrenwinkel der Alten Kämpfer
-

DD.MM.RRRR

Odznak Brunšvického Sjezdu SA 1931
Badge of the SA Rally at Brunswick 1931
Abzeichen des SA - Treffens Braunschweig 1931
-

DD.MM.RRRR

Odznak Norimberského Stranického Dne
Nuremberg Party Day Badge
Nürnberger Parteitagabzeichen 1929
-

DD.MM.RRRR

Řád Sv. Mořice a Sv. Lazara velkodůstojník (2. třída)
Order of St. Maurice and St. Lazarus Grandofficer (2nd Class)
Ordine Di San Maurizio E San Lazzaro
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.geocities.com/~orion47/
ru.wikipedia.org
uk.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Daluege-Kurt-t27203#464355Verze : 0
MOD
Kurt Daluege se narodil v hornoslezském Kreuzberku (dnes polský Kluczborek) v rodině úředníka. V mládí byl členem mládežnické organizace Wandervogel. Po složení válečné maturity v roce 1916 narukoval jako dobrovolník k 7. gardovému pluku Západ. Nasazen byl především na západní frontě, kde během bojů prodělal řadu zranění. Když válka v roce 1928 skončila byl důstojnickým čekatelem. V neklidné poválečné době byl nejprve členem a pak velitelem formace Sebeochrana Horní Slezsko, která se podílela na bojích s polskými útvary. Poté se odstěhoval do Berlína, kde pracoval jako dělník v továrně a též velel berlínskému freikorpsu Roßbach. V letech 1921-1924 studoval stavebnictví na Vysoké škole technické. Současně zůstal členem různých nacionalistických spolků a byl buršem. V roce 1922 vstoupil do NSDAP.


Během neúspěšného listopadového pokusu o puč v roce 1923 vedl oddíl v Berlíně. Poté co byla strana zakázána, snažil se udržet v Berlíně její členstvo a spoluzaložil organizaci Frontbann. Po obnovení NSDAP založil v Berlín SA, přičemž měl od roku 1926 hodnost SA-Gruppenführer a působil jako SA-Gausturmführer v župě Berlín-Brandenburg. V letech 1926-1928 zastával též funkci zastupující šéfa župy NSDAP Berlín-Brandeburg. V roce 1926 se oženil s Käthe Schwarzovou, s níž měl tři vlastní a jedno adoptované dítě. Od roku 1927 do roku 1933 pracoval Daluege jako šéf oddělení v jedné městské stavební společnosti a též jako inženýr svozu odpadu. V roce 1930 přešel z SA do SS, kde obdržel hodnost SS-Oberführera. Organizoval oddíly, které napadaly komunisty a další protivníky nacistů. V letech 1931-1932 stál v čele Úseku SS III Východ v Berlíně. V roce 1931 se vypořádal se Stennesovou revoltou. V roce 1932 byl zvolen poslancem Pruského zemského sněmu. Ve stejném roce byl jmenován SS-Gruppenführerem a velitelem Skupiny SS Východ (Berlín).


Po nacistickém převzetí moci byl jmenován komisařem ke zvláštnímu použití a vedoucím zvláštního oddělení Daluege v Pruském ministerstvu vnitra, kde měl za úkol zbavit se politických oponentů na ministerstvu a u policie. V kvěnu byl jmenován ministeriálním ředitelem a vedoucím policejního oddělení, v září velitelem kasernované zemské policie, v červenci pruským státním radou a v listopadu byl zvolen do Říšského sněmu ve volebním okrsku Berlín-východ. Po noci dlouhých nožů byl pověřen čistkami ve Skupinách SA Berlín-Brandenburg, Pomořansko, Pohraniční marka, Slezsko a Střed. Za odměnu byl povýšen na SS-Obergruppenführera. Když došlo v listopadu 1934 ke spojení pruského a říšského ministerstva vnitra, zůstal Daluege vedoucím policejního oddělení. V březnu 1936 utpěl první infarkt. Tentokrát to nemělo větší vliv na možnost výkonu práce, takže byl v červnu 1936 jmenován velitelem Pořádkové policie a současně Himmlerovým zástupcem ve funkci šéfa německé policie. Daluege tedy velel všem uniformován složkám německé policie, včetně různých pomocných útvarů a hasičských sborů. V souboji s Heydrichem o moc sice Daluege ztrácel, avšak Hitler mu nikdy nezapomněl, že mu zůstal věrný v roce 1923 i 1931, což mu bylo pojistkou pro setrvání ve funkcích. V dubnu 1942 byl jmenován do hodnosti SS-Oberst-Gruppenführera a generálplukovníka policie, přičemž tuto nejvyšší hodnost obdrželi jen čtyři příslušníci SS. Po Heydrichově smrti to byl právě Daluege, kdo ho v červnu 1942 nahradil ve funkci zastupujícího říšského protektora pro Čechy a Moravu. A byl to tedy právě on, kdo zaštítil brutální odvetná opatření vůči československému obyvatelstvu - nejznámější je vyhlazení Lidic. V červnu 1943 byl z funkce protektora odvolán. Ještě ve stejném měsíci prodělal druhý, tentokrát silnější, infarkt a byl nucen nastoupit dlouhodobější dovolenou. Hitler jeho zásluhy ocenil darem v hodnotě šesti set tisíc říšských marek.


V květnu 1945 byl Kurt Daluege zatčen britskými vojenskými policisty v Lübecku a po roce předán do Československa. Pražský Lidový soud ho 23. října 1946 odsoudil k trestu smrti oběšení, rozsudek byl ještě téhož dne v pankrácké věznici vykonán.Zdroje:
www.dhm.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Kurt_Daluege
reocities.com
https://ww2db.com/person_bio.php?person_id=516
URL : https://www.valka.cz/Daluege-Kurt-t27203#368214Verze : 3
MOD
Daluege na návšteve policajnej technickej školy, Berlín, Nemecko, 06.05.1940.
1. Hauptmann Becker, Daluegeho pobočník (Adjudant)
2. Major d. Sch. Fuchs
3. Kurt Daluege
4. Generalleutnant Adolf von Bomhard, veliteľ poriadkovej polície (Chef der Ordnungspolizei)
5. Oberst d. Sch. Schlacke
6. Major Sandowski z hlavného úradu poriadkovej polície (Hauptamt der Ordnungspolizei)
7. SS-Obergruppenführer Otto Winkelmann, neskorší Vyšší vedúci SS a veliteľ polície v Maďarsku


zdroj: www.bundesarchiv.de
URL : https://www.valka.cz/Daluege-Kurt-t27203#536432Verze : 3
MOD