Main Menu
User Menu
Reklama

> Neuskutečněné výsadkové operace ze Západu

Neuskutečněné operace:


FOUR SQUARE – měla zpravodajsky působit v západních Čechách, udržovat spojení s Londýnem a provádět diverzní akce. Velitelem byl radiotelegrafista VRÚ v Londýně pplk. Jaroslav Bublík (14.12.1914 – 12.7.2000 Velká Británie) a dalšími členy bývalí příslušníci vládního vojska kpt. Josef Špinka (1.6.1919 – 1998), kpt. Karel Hubl (26.3.1919) a pplk. Josef Krist (30.6.1921 – 20.2.1985);


CHURCHMAN – měla navázat kontakt se Zpravodajskou brigádou a kpt. J. Nechanským v Praze. Velitelem byl důstojník československé obrněné brigády plk. Vladimír Hanuš (25.8.1912 – 27.6.1988) a dalšími členy bývalí příslušníci vládního vojska pplk. Ladislav Vyskočil (6.4.1913 – 8.7.1996), čet. Jaroslav Krsek (18.5.1924 – 22.2.1970) a kpt. Alois Hladík (29.12.1919 – 19.4.2000);


ROTHMAN - měla navázat kontakt se Zpravodajskou brigádou, udržovat spojení s Londýnem a provádět zpravodajskou činnost. Tvořili ji tři příslušníci československé obrněné brigády – velitel pplk. Klement Hlásenský (11.10.1916 – 5.12.1996), zástupce velitele rt. Oswald Peroutka (1.2.1920 – 22.4.1965) a radista por. Antonín Stolařík (25.9.1909 – 13.5.1980) a bývalí příslušník vládního vojska, radista kpt. Vladimír Ruml (11.8.1921 – 4.9.2000);


CHROMIUM – skupina měla být vysazena v severovýchodních Čechách a proniknout do Prahy, odkud měly navázat spojení s Londýnem. Tvořili ji důstojníci z II. odboru MNO – plk. Václav Knotek (27.5.1910 – 16.6.1948 ve vězení), kpt. Karel Tichý (2.11.1904 – 2.9.1988 Francie) a plk. Jan Štursa (21.6.1917 – 10.2.2000, 1950 – 58 vězněn);


MORTAR – měly navázat kontakt s domácím odbojem a předat jim dopravované zbraně, ve východních Čechách pak měly navázat spolupráci s desantem BARIUM. Posledním úkolem bylo zajištění radiového spojení mezi Košicemi a Londýnem. Skupině velel radista VRÚ plk. Václav Modrák (31.3.1909 – 14.5.2003) a členy byli bývalí příslušníci vládního vojska kpt. Alois Horáček (21.11.1922 – 1999 USA) a kpt. Jan Sekerka (15.8.1920 – 6.2.1998);


IRON – teroristická skupina, která měla provést atentát na Emanuela Moravce. Skupinu tvořily důstojníci československé obrněné brigády rtm. Josef Modřanský (9.6.1913 – 80. léta Austrálie) a rtm. Rudolf Turšner (1.5.1913 – 28.6.1989);


NICKEL – jediný člen skupiny por. Vojmír Matuš (25.3.1923 – 14.4.2003 Papua Nová Guinea), měl být vysazen poblíž Paříže, vlakem se měl přesunout do Prahy a zde plnit zpravodajské úkoly, navázat spojení s Londýnem a následně se vrátit zpět do Francie;


OCHRE - jediný člen skupiny voj. Václav Michal (27.3.1910 – 4.4.1945 u Dunkerque v bojové akci), měl být vysazen poblíž Paříže, vlakem se měl přesunout do Prahy a zde plnit zpravodajské úkoly, navázat spojení s Londýnem a následně se vrátit zpět do Francie.


Nezařazení parašutisté:


rt. Pavel Hodač (20.4.1918 – 80. léta Velká Británie);


plk. Jiří Louda (3.10.1920);


mjr. Štefan Pakan (5.5.1920);


rtm. Ján Švachula (16.2.1910 – 70. léta).
URL : https://www.valka.cz/Neuskutecnene-vysadkove-operace-ze-Zapadu-t26880#95869Verze : 0
Reklama