Main Menu
User Menu

9K11 Maljutka [kód NATO: AT-3 Sagger]

9K11 Malyutka

9К11 Малютка

     
Název:
Name:
9K11 Maljutka
Originální název:
Original Name:
9К11 Малютка
Kategorie:
Category:
protitankový raketový komplet
Výrobce:
Producer:
DD.MM.1963-DD.MM.1984 Závod V. A. Děgťarjova, Kovrov /
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1963-DD.MM.RRRR
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
?
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.1962
Složení:
Composition:
 
Střela / Munice:
Missile / Ammunition:
9M14 (9М14)
9M14M
9M14M1
Odpalovací / Palebné prostředky:
Launch / Firing Means:
9P111 (9П111)
Prostředky velení, řízení a průzkumu:
Command, Control and Surveillance Means:
9S415 (9С415) so zameriavačom 9Š16 (9Ш16) (pult navedenia)
Prostředky technického zabezpečení:
Technical Support Means:
?
Výcvikové prostředky:
Training Means:
9F66A (výcvikový trenažér)
Mobilita:
Mobility:
přenosný
Uživatelské státy:
User States:...
Poznámka:
Note:
Deriváty / kópie:
- HJ-73 Hongjian (Červený šíp 73
- RAAD
- Susong-Po
Zdroje:
Sources:
www.russianarms.ru
www.militaryparitet.com
xn----7sbb5ahj4aiadq2m.xn--p1ai
URL : https://www.valka.cz/9K11-Maljutka-kod-NATO-AT-3-Sagger-t26808#628592Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
9K11 Maljutka
Originální název:
Original Name:
9К11 Малютка
Kategorie:
Category:
protitanková zbraň
Výrobce:
Producer:
Závod V. A. Děgťarjova, Kovrov / (1963-1984)
?, ? /
?, Valjevo /
Adamovské strojírny, Adamov /
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost nenabité zbraně:
Weight Unloaded:
11,3 kg
Ráže:
Calibre:
125 mm
Náboj:
Cartridge:
9M14, 9M14M
Délka:
Length:
860 mm
Délka hlavně:
Barrel Length:
-1) mm
Kapacita zásobníku:
Magazine Capacity:
-
Výkony:
Performance:
 
Rychlost střelby:
Rate of Fire:
4-5 ran/min
Úsťová rychlost:
Muzzle Velocity:
115 m/s
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
Kópie systému:
HJ-73 Hongjian (Červený šíp 73)
RAAD
Susong-Po


1) odpaľovacie zariadenie protitankovej riadenej strely bez hlavne
Zdroje:
Sources:
databaza forum.valka.cz
URL : https://www.valka.cz/9K11-Maljutka-kod-NATO-AT-3-Sagger-t26808#529130Verze : 0
MOD
PTRK 9K11 Maljutka využívajú armády viac ako 30 krajín. Je ho možné charakterizovať ako PTRK stredného dosahu s povelovým systémom diaľkového navádzania s prenosom riadiacich povelov po vodiči CLOS. PTRS má označenie 9M14. Vývoj Maljutky sa začal v roku 1961 v Konštrukčnej kancelárii strojárenstva (Konstruktorskoje bjuro mašinostrojenija - KBM) Kolomna a v konštrukcii strely sa po prvý krát široko použili plasty. Maljutka bola vyvinutá v dvoch veriách, prenosnej (označenie 9A111) a mobilnej. Prvá mobilná verzia mala označenie 9P110 a vznikla na báze vozidla BRDM. Neskôr vznikli mobilné verzie 9P122 a 9P133 (s PTRK 9M11P tzv. Maljutka-P) na báze BRDM-2. Maljutka-P už mala navádzací systém SACLOS s prenosom riadiacich povelov po vodiči. Prenosná verzia Maljutky sa širokov uplatnila počas vojny na Blízkom východe v októbri 1973, keď dvojčlenné skupinky egyptských vojakov otvárali niečo ako malé kufríky a spôsobovali izraelským tankom veľké straty (zasiahnutých touto strelou bolo cez 800 izraelských tankov). Strela má dva motory: štartovací a hlavný. Štartovací motor urýchľuje so štyrmi šikmými tryskami, uloženými hneď za bojovou hlavicou. Hlavný motor má kmitajúce tryskové nástavce, ktoré slúžia ku riadeniu. Strela má malé krídla (aerodynamické riadiace plochy), ktoré sú sklopné pre pechotné použitie. Na strane je stopovka. Operátor môže riadiť raketu voľným okom do vzdialenosti 1000m a do trojnásobnej vzdialenosti pri použití ďalekohľadu. Hmotnosť strely je 10,9kg, dlĺžka 860mm, priemer 125mm. Hlavica je kumulatívna, prieraznosť panciera je do 400mm a dosah strely je od 500-3000m. Verzie PTRK Maljutka: 9K11 (strela 9M14/9M14M), 9K11P tzv. Maljutka-P (9M14P), 9K11-2 Maljutka-2 (9M14-2). Protitanková verzia vozidla BRDM 2 je vybavovaná výsuvným šesťnásobným odpaľovacím zariadením. Strela je však už v súčasnosti zastaralá, čo potvrdila vojna v Perzskom zálive. PTRK bol vyrábaný v licencii Bulharskom a Juhosláviou. Čína a Irán na jeho báze vyvinuli vlastné PTRK (v Číne Red Arrow 73 a v Iráne RAAD a I-RAAD).

9K11 :
Dostrel
min/max
9M14 M MALJUTKA 500/3000 m
9M14 M – P1 400/4000 m


Priebojnosť panciera pod uhlom 90/60

9M14 M MALJUTKA 400/200 mm
9M14 M – P1 460/230 mm


Rýchlosť letu strely

9M14 M MALJUTKA 120 m/s
9M14 M – P1 120 m/sSystém riadenia paľby 9M14 M MALJUTKA povelový po vodiči
9M14 M – P1 poloautomatický (nie je potrebné strelu ovládať
ale zariadenie musí byť zamierené na cieľ)

OZ spolu s jednou s uvedených rakiet tvoria komplet 9K 11
URL : https://www.valka.cz/9K11-Maljutka-kod-NATO-AT-3-Sagger-t26808#93158Verze : 1
MOD
Tento PTRK „prvej generácie,“ sa používa ako prenosný PTRK, alebo tvorí doplnkovú výzbroj BMP-1 ( BVP-1), prípadne hlavnú výzbroj „stíhačov tankov“ BRDM. Komplet je určený, pre streľbu na pohyblivé a nepohyblivé pancierované ciele, a to vo vzdialenostiach od 500 do 3000 m. Riadenie strely a jej navedenie na cieľ, sa prevádza pomocou povelou, predávaných na strelu mikrokáblom, od riadiacehopultu, pri súčasnom pozorovaní strely a cieľa, periskopickým ďalekohľadom.


Protitankový raketový komplet sa skladá: - z pozemného riadiaceho zariadenia a z dvoch
odpaľovacích zariadení
- zo schránok s dvoma strelami s označením
9M14, 9M14M, alebo 9M14P, P1
Je uložený v troch častiach: - riadiace zariadenie a príslušenstvo
- strely 9M14, 9M14M, 9M14P s odpojenými bojovými
hlavicami
- odpaľovacie zariadenia


Obsluhu tvoria traja vojaci: - starší operátor (veliteľ)
- strelec operátor
- operátor


Strela sa skladá: a) z bojovej hlavice (9H 110M) so zapaľovačom (93212)
b) z raketového motora na tuhé palivo
c) z krídlovej časti
d) zo stopovky
e) z prístrojového bloku
f) z prepojovacej zásuvky


a) Bojová hlavica sa skladá: - z tela, - z kumulatívnej náplne, - zo zapaľovača.


Riadená strela využíva princíp kumulatívneho účinku. Úlohou riadenej strely, je pri dopade na pancier pôsobením kumulatívneho smerového lúča, „prepáliť“ tento pancier. K iniciácii kumulatívnej nálože, je využitý kontaktný piezoelektrický zapaľovač, ktorý je po odpálení strely, uvedený do činnosti v bezpečnej vzdialenosti (70 až 200 m) od odpaľovacieho zariadenia. Po zasiahnutí cieľa, je kumulatívna hlavica riadenej strely, privedená k explózii iniciačnou náplňou, z dnovej časti strely.


b) Raketový motor: tvoria dve časti: - štartovací a hnací motor.
Úlohou štartovacieho motora, je v čo najkratšom čase udeliť strele letovú rýchlosť a úlohou hnacieho motora, je strelu dopraviť k cieľu.


c) Krídlová časť je zložená: - z tela, - zo štyroch krídelok, - zo zariadenia pre upevnenie
stopovky.

d) Stopovka: umužňuje sledovanie riadenej strely počas letu.


e) Prístrojový blok tvorí: - riadiaci mechanizmus,- gyroskop,- cievka s mikrokáblom,
- ovládacie zariadenie.


Riadiaci mechanizmus, udeľuje tryskovým nástavcom hnacieho motora výkyvný pohyb podľa signálov. Úlohou gyroskopu je, aby prostredníctvom mikrokábla predával na riadiaci pult, informácie o uhlovej polohe strely za letu.


Pozemné riadiace zariadenie sa skladá: -z riadiaceho pultu (9S 415),- z periskopického ďalekohľadu (9Š 16), - z akumulátorovej batérie (11FG - 400).


Pozemné riadiace zariadenie slúži, na odpálenie strely a jej riadenie za letu, strelcom -operátorom, ktorý pozoruje cieľ a strelu, pomocou periskopického ďalekohľadu.


Riadiaci pult, pomocou riadiaceho pultu, prevádza strelec - operátor odpálenie striel, ktoré sú na odpaľovacích zariadeniach a ich riadenie za letu.


Periskopický ďalekohľad 9Š 16, je optický prístroj, so zväčšením 8 x a zorným poľom 11 stupňov 50 minút. Slúži na lepšie pozorovanie letiacej strely.


Odpaľovacie zariadenie slúži k uloženiu strely, nastaveniu námeru strely, odpáleniu strely a udaniu smeru.


Princíp riadenia strely: strela 9M14M, je riadená strela, s povelovým systémom ručného riadenia. Strela má 4 stabilizačné krídelká, určené pre vytváranie vztlaku. Riadiaca sila, je vytváraná vychyľovaním prúdov spalných plynov, pomocou výkyvných nástavcov, umiestnených na tryskách letového motora. V počiatočnej fáze letu strely, sa strela roztáča následkom sklonenej polohy trysiek štartovacieho motora. Na ďalšej dráhe letu, je otáčanie strely udržované krídlami nastavenými pod uhlom 3 stupne 15 minút, vzhľadom k pozdĺžnej osi strely a odvíjaním spojovacieho mikrokábla z cievky.
V riadiacom pulte, sa menia povely (strelca - operátora, ktorý vychyľuje riadiacu páku), na elektrický signál. Tento signál, sa predáva spojovacím mikrokáblom, na ovládacie ústroje trysiek strely, ktoré sa vychyľujú súčasne na jednu stranu, od pozdĺžnej osi strely. Pre riadenie strely sa používa, jednokanálový riadiaci systém.


Princíp navádzania: po objavení cieľa strelcom - operátorom a zamierení periskopickým ďalekohľadom na cieľ, ktorý sa nachádza v ďiaľke účinnej streľby, stlačí strelec-operátor tlačidlo odpálenia strely. Keď strela opustí odpaľovacie zariadenie, strelec-operátor ju navedie na zámernú tak, že stred nitkového kríža periskopického ďalekohľadu udržuje, na cieli a riadenú strelu, na zámernej, pomocou riadiacej páky, ktorou pomocou mikrokábla predáva povely: hore, dole, doľava, doprava.


Navádzanie: MCLOS – panel 9S415
Obsluha :3
Váha: 16,3 kg
Rýchlosť streľby: 4-5 rán./min.
Rok zavedenia: 1963
Odpalovacie zariadenie: 9A111
Váha: 10 kg.


Označenie rakety: 9M14 MALJUTKA ,
Váha rakety: 10,9 kg
Bojová hlavica: HEAT (t) váha: 2,5 kg.
Dostrel:
Minimum: 500 m.
Maximum: 3000 m.
Rýchlosť: 115 m./s.
Priebojnosť: 400 mm
Dolet na max vzdialenosť : 26 s


9M14 M MALJUTKA
Váha rakety: 12,5 kg
Bojová hlavica: HEAT (t) váha: 2,5 kg.
Dostrel:
Minimum: 500 m.
Maximum: 3000 m.
Rýchlosť: 130 m./s.
Priebojnosť: 800 mm
Dolet na max vzdialenosť : 23 s


Navádzanie: SACLOS- panel 9S415/-M
Odpalovacie zariadenie: 9A111
Označenie rakety: 9M14 M – P1
Váha rakety: 11,4 kg
Dostrel:
Minimum: 400 m.
Maximum: 4000 m.
Rýchlosť: 115 m./s.
Priebojnosť: 520 mm
Dolet na max vzdialenosť : 30 s
URL : https://www.valka.cz/9K11-Maljutka-kod-NATO-AT-3-Sagger-t26808#96243Verze : 0
MOD
něco málo TTD
URL : https://www.valka.cz/9K11-Maljutka-kod-NATO-AT-3-Sagger-t26808#99548Verze : 0
MOD
9K11 Maljutka
je charakteristická plnou závislosťou na operátorovi,ktorý musí po celú dobu letu strely na cieľ sledovať strelu aj cieľ. Prednosťou je jednoduchá konštrukcia a odolnosť proti aktívnemu rušeniu zo strany protiníka. Výrazným nedostatkom je však veľká náročnosť navedenia PTRS v reálnych podmienkach.Ďaľším nedostatkom je nízka letová rýchlosť (100-180m/s).Tým sa značne predlžuje doba letu na cieľ.Tretím nedostatkom je nemožnosť ničenia cieľov na krátke zdialenosti do 400 až 500m,pretože PTRS je v prvej fáze letu neriaditeľná.
Pradepodobnosť zásahu cieľa je 60 až 80%

POUŽITIE PTRS V KOMPLETOCH


9M14M,9M14MK (Maljutka)
- 9K11
- BVP-1
- OT 9P133
9M14P-1-K (Maljutka)
- OT 9P133

pozn.:PTRS Maljutka-2 (modernizovaný PTRK 9K11 a jeho modifikácie)
Modernizácia spočíva v montáži novej bojovej časti,vo výmene náplní v štartovacom a letovom motore,vo výmene pyrotechniky. Maljutka-2 má zvýšený účinok v cieli(prieraznosť panciera)a zvýšenú rýchlosť v strednej časti trajektórie letu. Môže sa prevádzkovať na všetkých typoch štandartných odpalovacích zariadení. Prepravuje sa v štandartnom balení a kontroluje sa štandartnou súpravou kontroly rakiet.
9M14M (MALJUTKA)
- streľba (ničenie) na pohyblivých a nepohyblivých pancierovaných cielov a palebných prostriedkov na vzdialenosť od 500-3000m. Ciele ničí kumulatínym účinkom. Riadenie strely a navedenie na cieľ sa vykonáva pomocou povelov predávaných na strelu mikrokabelom od riadiaceho pultu pri súčasnom pozorovaní strely a cieľa.
KONŠTRUKCIA PTRS 9M14M:
hlavné‚ časti:hlavica so zapalovačom, motor, krídlová časť, stopovka
prístrojový blok, dnová časť strely
Bojová hlavica so zapalovačom 9E212 :
Telo je z umelej hmoty.V prednej časti je závit pre spojenie s hlavovou časťou zapalovača. V zadnej časti sú dva zámky pre spojenie hlavice s motorom.V spodnej časti je lôžko pre dnov časť zapalovača. Na vnútornej časti tela je nanesená vrstva striebra, ktorá tvorí elektrický vodič.
Kumulatívna náplň: Laboruje sa na vrstvu parafínu a cerezínu. Kumulatívna náplň sa skladá z medenej kuželovej vložky, trhaviny A-IX-1,izolačného prstenca, inertnej šošovky z penovej hmoty.
Zapaľovač 9E212 Je kombinovaného typu, piezoelektrický s maskovou istotou na pyrotechnickom základe s okamžitým účinkom.(bez samodeštrukcie)
Odistenie nastáva na vzdialenosti 70 až 200m.
Hlavová časť zapaľovača-(piezogenerátor)tvorí zdroj el.energie tak,že mení mechanickú nárazovú energiu pri náraze strely na cieľ na elektrickú Elektr.impulz získaný stlačením piezokryštálov sa prenáša na dnovú časť zapalovača. Dištancier s 16 ks piezokryštálmi úplná spojovacia objímka dnová časť zapalovača prijíma elektr.energiu vytvorenú piezogenerátorom a iniciuje trhavinu kumulatívnej náplne hlavice

- poistné‚ a odisťovacie ústrojenstvo
- ústrojenstvo pyrotechnickej maskovej istoty
- detonačné‚ ústrojenstvo
- dotykové‚ ústrojenstvo


Činnosť hlavice a zapalovača :
Pri uvedení strely do pohybu pri štarte sa privedie na dnovú časť zapalovača cez dotyky prípojky prúd od pozemného napájacieho zdroja.
Tým sa iniciujú elektr. palníky,od ktorých sa zapáli oneskorovač.Za letu oneskorovač prehorí a jeho plameň sa prenesie na výmetnú náplň,ktor sa uvedie do činnosti a strhne poistný klobúčik a uvolní tým cestu poistnému púzdru,ktoré sa zasunie do vybrania púzdra. Šupatko vytlačí silou pružiny poistný kolík a posunie sa až na doraz o stenu púzdra čím sa spojí s piezogenerátorom a pripojí k jeho obvodu elektroiskrovú rozbušku. Poistka sa zasunie tlakom pružiny do drážky púzdra a zamedzí tým odrazeniu šúpatka dozadu. Týmto je zapaľovač pripravený k činnosti.Pri náraze strely na cieľ nastane stlačenie piezokryštálov. Stlačením vznikajú elektr.náboje, ktoré sa ďalej privádzajú na elektroiskrovú rozbušku. Pri dosiahnutí príslušnej hodnoty napätia nastáva iskrové prebitie izolačnej medzery v iskrovej rozbuške, čím sa zapáli výbušná zlož priľahlá k izolačnej medzere.Jej iniciácia spôsobí detonáciu prenosnej náplne a tým aj počinovej.. Nastáva detonácia kumulatívnej náplne a prerážanie panciera.


Motor:
Štartový motor - Udeľuje strele rýchlosť(120m/s),rotáciu(asi 50%)
Letový motor -udržiava rýchlosť,napája ovládacie ústrojenstvo nástavcov trysiek


Krídlová časť: telo zhotovené z umelej hmoty. Na tele sú 4 výstupky
(dva predné a dva zadné) pre kovové‚ vodiace čeluste.
štyri krídla: z umelej hmoty vyplnené penovou hmotou,poťah krídla je z duralového plechu, poistné ústrojenstvo krídla (západka, driek s kotúčom, pružina) držiak stopovky


stopovka 9CH44 : - vizuálne pozorovanie strely pri jej navádzaní,
telo so zalisovanou svietiacou zložou, zažehovač a prenosná zlož viečka s elektr.palníkmi s vodičmi, Zlož svieti červeným plameňom (2000cd) a zaisťuje viditelnosť do 3 km.
prístrojový blok: vytvára informačný signál o uhlovej polohe strely,zabezpečuje prenášanie a rozdelovanie povelov a ovládanie nástavcov trysiek.


Ovládacie ústrojenstvo nástavcov trysiek: rozdeľovač , gyroskop, cievka s mikrok belom (3150m, priemer 0,98mm)


Dnová časť strely:upínacia príruba, kryt gyroskopu, zásuvka palubnej prípojky, pryžový plášť


Zapaľovač: Kombinovaný, nárazový, piezoelektrický, okamžitý s maskovou istotou, zaisteného typu, so samodeštrukciou.
hlavová časť:(rovnako ako 9E212)
dnová časť:poistný a odisťovací mechanizmus: posúvač s pružinou
zotrvačnostná objímka s pružinou, 2 vyvažovače, zážehový mechanizmus:
spúšťací mechanizmus, nápichový mechanizmus, zotrvačnostná poistka:
EIR, prenosná náplň, počinová náplň, zotrvačnostný kolík, pružina
mechanizmus maskovej istoty: 2 prachové poistky, oneskorovač
detonačný mechanizmus: samodeštrukčný mechanizmus(40sec):
púzdro, oneskorovacia zlož, rozbuška, kontaktné ústrojenstvo
URL : https://www.valka.cz/9K11-Maljutka-kod-NATO-AT-3-Sagger-t26808#104236Verze : 0
MOD
SOV - 9K11 Maljutka / AT-3 Sagger
URL : https://www.valka.cz/9K11-Maljutka-kod-NATO-AT-3-Sagger-t26808#114823Verze : 0
MOD
foceno Cihelna 2007, 18.8.2007
9K11 Maljutka [kód NATO: AT-3 Sagger] - zdroj: vlastní archív

zdroj: vlastní archív
URL : https://www.valka.cz/9K11-Maljutka-kod-NATO-AT-3-Sagger-t26808#229128Verze : 0
MOD
PTRS 9K11 Maljutka bola do výzbroje ČSĽA zavedená v roku 1966.


Zdroj : Bílek, Jiří, a.i. : Československá lidová armáda v koaličních vazbách Varšavské smlouvy. MO ČR 2008
9K11 Maljutka [kód NATO: AT-3 Sagger] - Aktivácia ptrk 9K11.

Aktivácia ptrk 9K11.
URL : https://www.valka.cz/9K11-Maljutka-kod-NATO-AT-3-Sagger-t26808#252950Verze : 0
Raketa 9M14M a detail na šablónovanie (školská raketa).

URL : https://www.valka.cz/9K11-Maljutka-kod-NATO-AT-3-Sagger-t26808#312463Verze : 0
MOD
Zdroj :


Uzbr. 2371/85 Przeciwpancerny pocisk kierowany 9M14M (9M14) i 9M14P1, Opis i užytkowanie, 1987
URL : https://www.valka.cz/9K11-Maljutka-kod-NATO-AT-3-Sagger-t26808#371169Verze : 0
To wade


Možná by stálo za zmínku, že československá armáda měla kusy z československé licenční výroby. Koneckonců i na snímcích školního kusu jsou značky -fut /Adast Adamov/.
Zdroj :


Uzbr. 2371/85 Przeciwpancerny pocisk kierowany 9M14M (9M14) i 9M14P1, Opis i užytkowanie, 1987
URL : https://www.valka.cz/9K11-Maljutka-kod-NATO-AT-3-Sagger-t26808#371230Verze : 0
Zdroj : vlastní foto
9K11 Maljutka [kód NATO: AT-3 Sagger] - Tělo motorů.

Tělo motorů.
9K11 Maljutka [kód NATO: AT-3 Sagger] - Elektromagnetické ovládání nástavců na tryskách letového RM.

Elektromagnetické ovládání nástavců na tryskách letového RM.
URL : https://www.valka.cz/9K11-Maljutka-kod-NATO-AT-3-Sagger-t26808#377207Verze : 0
strelby 9M14M Maljutka - výzbroj OSSR


zdroj: mil.sk
URL : https://www.valka.cz/9K11-Maljutka-kod-NATO-AT-3-Sagger-t26808#460820Verze : 0
MOD