Main Menu
User Menu
Reklama

06.04.2023 - Rusko-ukrajinský konflikt

06.04.2023 - Russia-Ukraine conflict

06.04.2023

URL : https://www.valka.cz/06-04-2023-Rusko-ukrajinsky-konflikt-t266796#722645Verze : 0
MOD
Prehľad odhadovaných ruských strát a porovnanie ich denného prírastku podľa ukrajinskej strany k 6. aprílu 2023.


tweet #1643878078924349440
URL : https://www.valka.cz/06-04-2023-Rusko-ukrajinsky-konflikt-t266796#722654Verze : 0
MOD
Oklamaný Rus: Naším novým strategickým partnerom je teraz Honduras... Diváci sa váľali po podlahe.
URL : https://www.valka.cz/06-04-2023-Rusko-ukrajinsky-konflikt-t266796#722687Verze : 1
MOD
Podle redakce Defence Express ruské síly od začátku vpádu na Ukrajinu ztratily 18 strojů T-90M. Nedávným úlovkem se pochlubili i tankoborníci 87. oddílu 45. samostatné dělostřelecké brigády. K znehybnění T-90M použili ukořistěnou PTŘS Kornet a pak následovalo grilování tanku pomocí Molotovových koktejlů svržených z UAV vrtulníku.

Zdroj:
defence-ua.com
URL : https://www.valka.cz/06-04-2023-Rusko-ukrajinsky-konflikt-t266796#722700Verze : 0
MOD
Propagandista Solovjov vyzývá k úderu na přehradu nad Kyjivem a zaplavení města. Je to výzva k (dalšímu) porušení ženevských konvencí. Přehrady a jaderné elektrárny požívají zvláštní ochranu.
tweet #1643900421973463046Z Německa další pomoc
tweet #1643921971044839426
URL : https://www.valka.cz/06-04-2023-Rusko-ukrajinsky-konflikt-t266796#722713Verze : 1
MOD
Národní banka Ukrajiny oznámila, že k začátku dubna 2023 dosáhly finanční rezervy státu na 31 878 200 000 (slovy: necelých 31,9 miliardy) amerických dolarů. Jedná se o rekordní částku za posledních jedenáct let (větší množství bylo dosaženo v listopadu 2011).
Zdroj:
bank.gov.ua
URL : https://www.valka.cz/06-04-2023-Rusko-ukrajinsky-konflikt-t266796#722801Verze : 1
MOD
Získal som ruský dokument s názvom "Nariadenie o útočných jednotkách Z 8. kombinovanej armády." Tento dokument načrtáva ciele, organizáciu a logistické požiadavky útočných jednotiek „Z“. Po analýze jeho obsahu som vybral hlavné body.
tweet #1643832673872363520Dokument definuje rotu „Z“ ako samostatnú, spoločnú, taktickú rotu kombinovaných zbraní, dočasne vytvorenú mimo štruktúry jednotiek pravidelného armádneho zboru na okamžité operačné využitie pri plnení obzvlášť zložitých bojových úloh. Dokument načrtáva požiadavku na založenie rôt „Z“ v rámci nasledujúcich jednotiek:
- samostatné motostrelecké brigády: 1., 9., 110., 114. 1. armádneho zboru
- motostrelecké pluky (150. motostrelecká divízia): 102., 103.
- tankové pluky (150. motostrelecká divízia): 68., 163.
- samostatné motostrelecké brigády: 4., 6., 7., 110., 123., 132.
Zloženie roty (alebo oddielu) má flexibilnú štruktúru, ktorá sa mení v závislosti od prijatej bojovej misie, situačných podmienok, terénu a iných faktorov a je doplnená potrebným počtom personálu.
tweet #1643832679526281218Štruktúra útočnej roty "Z" (100 osôb):
4x útočné družstvo (každá 10 osôb)
4x jednotka palebnej podpory (každý 10 osôb)
1x veliteľstvo roty (2 osoby)
1x bojová ženjná skupina (5 osôb)
1x prieskumná skupina (8 osôb)
tweet #16438326808936243201x skupina Medevac (3 pracovníci)
1x obluha UAV (2 osoby)
tweet #1643832682877526016Ciele útočnej roty 'Z' sú:
- viesť bojové operácie v meste (osade) alebo oblastiach s ťažkými geografickými podmienkami
- obsadiť dôležité objekty, ako sú pevnosti, veliteľské stanovištia, komunikačné centrá, budovy, stavby
tweet #1643832684366426112
- vykonávať sabotážne operácie na územiach kontrolovaných nepriateľom
- vyhľadávať a ničiť sabotážne a prieskumné skupiny
tweet #1643832685842841602- blokovať štruktúry a eliminovať nepriateľské sily v nich
- na riadenie delostreleckej paľby a leteckej podpory
tweet #1643832688107835393Treba poznamenať, že opravári, ktorí sa pridajú k útočnej jednotke Z, majú štatút ekvivalentný dobrovoľníkom „BARS“ a počas trvania zmluvy dostávajú plat 205 000 rubľov mesačne.
tweet #1643832689366016000Druhá etapa výcviku zahŕňa koordináciu čaty so zameraním na spoločné akcie vojenského personálu v bojových dvojiciach, trojiciach a čatách. Zahŕňa svojpomoc a vzájomnú pomoc, vzájomné palebné krytie, rádiovú komunikáciu a prípravu na koordinované akcie počas pochodov, mestského útoku, dobytie opevnených bodov a zaistenie ziskov.


Tretia etapa výcviku zahŕňa koordináciu čaty s hlavným zameraním na ich prípravu na vedenie útočných operácií a koordinované spoločné akcie počas pochodov, mestských útokov, dobytie opevnených bodov a zabezpečenie ziskov.


Je pozoruhodné, že rota Z zahŕňa väzňov a existujú osobitné predpisy týkajúce sa ich účasti, ktorým sa budem venovať v druhej časti.
tweet #1643832696785739778
URL : https://www.valka.cz/06-04-2023-Rusko-ukrajinsky-konflikt-t266796#724324Verze : 0
MOD