Main Menu
User Menu

Rudolf Burgundský

     
Příjmení:
Surname:
Burgundský
Jméno:
Given Name:
Rudolf
Jméno v originále:
Original Name:
Raoul de France
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
-
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
vévoda, král
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
DD.MM.RRRR
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.01.936
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
vévoda burgundský
král západofranský
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
www.mittelalter-genealogie.de
https://en.wikipedia.org/wiki/Rudolph_of_France
URL : https://www.valka.cz/Rudolf-Burgundsky-t26674#95595Verze : 0
MOD
Rudolf byl nejstarším synem burgundského vévody Richarda Spravedlivého a jeho manželky Adléty, dcery hraběte Konráda II. z Auxerre a manželky hornoburgundského krále Rudolfa I. Narodil se někdy před rokem 890. Po smrti svého otce v roce 921 převzal vládu v burgundském vévodství.


Rudolf se oženil s Emmou, dcerou francouzského krále Roberta I. Rudolf předtím pomohl Robertovi získat západofranský trůn na úkor Karla III. Prostého. Karel III. se pokusil za pomoci Normanů zísakt vládu zpět, avšak byl v roce 923 bitvě u Soissons poražen. Jenže v bitvě padl král Robert. Vládu v západofranském království převzal právě Rudolf. Ten si zachoval vlastnictví burgundského vévodství, nicméně reálně ho spravoval jeho bratr Hugo Černý. Rudolf se musel vypořádat s Normany. Jak s těmi, které Karel III. usadil v Normandii a ti mu zůstali věrní, tak s nově příchozími. Značné škody působili také maďarští nájezdníci. Přes značné obtíže se Rudolfovi podařilo v této otázce zajistit relativní bezpečí a stabilitu. Když Karel III. zemřel, uznala Rudolfovu pozici i řada jemu dosud věrných velmožů. Za pomoci neustrijského vévody Huga Velkého se mu podařilo zvládnout střetnutí s Heribertem z Vermandois. Na druhou stranu dokázal východofranský král Jindřich I. Ptáčník využít vnitřních problému svého západofranského souseda a obsadil Lotrinsko.


S manželkou Emmou měl jednoho syna, avšak ten v roce 934 zemřel. A tak, když Rudolf v roce 936 skonal, nahradil ho na západofranském trůně Ludvík IV. Zámořský. V burgundském vévodství po něm převzal vládu jeho bratr Hugo Černý.
Zdroje:
- www.mittelalter-genealogie.de
- https://de.wikipedia.org/wiki/Rudolf_von_Burgund
- František HONZÁK, Marek PEČENKA, František STELLNER, Jitka VLČKOVÁ: Evropa v proměnách staletí, Libri, Praha, 2001
URL : https://www.valka.cz/Rudolf-Burgundsky-t26674#394684Verze : 0
MOD