Main Menu
User Menu
Faraon Amenhotep II. - vládce 18. egyptské dynastie


- vládl v letech 1427 - 1401 př. n. l.
URL : https://www.valka.cz/Amenhotep-II-t26672#95585Verze : 0
Aakheperure Amenhotep II (+ 1400 pnl.) bol siedmim faraónom 18.dynastie Egypta. Panoval 1427 pnl. až 1400 pnl.
Amenhotep II bol synom Thutmosa III a jeho manželky Hatshepsut-Meryetre. Amenhotep II bol zrejme spolupanovníkom ríše spolu so svojim otcom po ktorého smrti nastúpil na trón. Zanedlho po jeho korunovácii sa sýrska časť ríše vzbúrila proti jeho vláde. Faraón potlačil vzburu rebelujúcich miest a zajal sedem sýrskych princov. Princovia boli uviazaní dolu hlavou na provách lode čo bol štandartný dobový trest pre vodcov rebélií v starovekom Egypte.
Po dosiahnutí Téb boli až na jedného všetci zajatí princovia zamurovaný do mestského opevnenia. Zostávajúci princ bol odvezený do ďalšieho, často sa búriaceho regiónu Núbia, kde bol pre výstrahu zavesený z hradieb mesta Napata.
Ďalšiu vojenskú výpravu do Sýrie viedol Amenhotep II v roku 1418 pnl.


Amenhotep II nebol len udatný bojovník ale aj obratný diplomat, ktorý ako prvý z faraónov dosiahol mierovú zmluvu so severosýrskym kráľovstvom Mitannia. Faraón sa zaslúžil o rozvoj priateľských vzťahov s Babylončanmi a
Hittitským kráľovstvom ( Hittit = Hattusa - kráľovstvo ležiace v dnešnom centrálnom Turecku ) výmenou za uznanie egyptskej hegemónie vo východnom stredomorí.


Keď bol nastolený mier a poriadok v ríši, prejavil sa Amenhotep II ako zdatný staviteľ. Pustil sa do niekoľkých veľkolepých projektov. Na počesť mierovej zmluvy medzi Egyptom a Mitanniou nechal postaviť pamätný stĺp na nádvorí karnackého chrámu, medzi štvrtým a piatym pylónom. Nechal takisto vystaviť chrám Horemakhet v Gize nedaleko Sfingi. Za jeho vlády prebiehali práce na rozšírení chrámu v Karnaku.


Amenhotep II nenechal zaznamenať mená svojich kráľovských manželiek. Podľa teórie niektorých egyptológov sa bál vplyvu žien titulovaných ako Manželka boha Amuna. Poukazujú takisto na fakt, že sa spolu so svojim otcom podieľal na odstránení mena a podobizne královny Hatshepsut z jej monumentu.


Ako ostatní faraóni mal aj Amenhotep II množstvo mien, titulov a označení. Najdôležitejšie bolo však jeho kráľovské a rodné (Amenhotep) meno spolu s prívlastkami. Jeho meno písané hieroglifickým písmom je vyobrazené v prílohe na kartuši z Karnaku. Volne preložitelné znie Aakheperure Amenhotep-hekaiunu a znamená to : Veľká podoba boha Ra, Amun spokojný , vládca Heliopolisu.


Amenhotepova múmia bola objavená v Údolí kráľov (KV35) v pôvodnom sarkofágu.


Zdroj:
https://en.wikipedia.org/wiki/Amenhotep_II
URL : https://www.valka.cz/Amenhotep-II-t26672#132153Verze : 0
Obrázková príloha k predchádzajúcemu príspevku.
URL : https://www.valka.cz/Amenhotep-II-t26672#132156Verze : 0