Main Menu
User Menu

DD - ORP Błyskawica

ORP Błyskawica


typ: torpédoborec
třída: Grom
kódové označení: H 34 (britské)


loděnice: James Samuel White & Co. Ltd., Cowes (Velká Británie)
založení kýlu: 9.11.1935
spuštění na vodu: 1.10.1936
dokončení stavby: 25.11.1937
vyřazení ze služby: 1.5.1976
v současné době zakotven v Gdyni jako památník


Rozměry:
délka: 114 m
šířka: 11,26 m
ponor: 3,45 m / max. 4,3 m
výtlak: std. 1.975 t / plný 2.144 t


Pohon:
kotle: 3x Admiralty
pohon: 2x turbína Parsons (54.000 shp), 2 šrouby
rychlost: 39 uzlů (dle některých pramenů až 42 uzlů)
palivo: mazut 130 tun (max. 350 tun)
dosah: 3.500 mil /15 uzlů nebo 1.400 mil /25 uzlů


Výzbroj:
7x 120 mm / d50 wz.34/36 Bofors (3xII, 1×I /chráněné štítem)
4x 40 mm / d40 wz.28 Vickers Amstrong (2xII /AA)
8x 13,2 mm / d75 wz.30 Hotchiss (4xII /AA)
6x 533 mm TT (2xIII)
2 automatické vrhače hlubinných min s šesti minami
2 podpalubní skluzavky hlubinných náloží (20 bomb wz. BH 200) + kolejnice pro 44 min


od léta 1941:
8x 102 mm / d45 Mk.XVI (4xII /univerzální, chráněné štítem)
4x 40 mm / d60 wz.36 Bofors (2xII /AA)
4x 20 mm Bofors (4xI /AA)
4x automatické vrhače hlubinných min
2x skluzavky hlubinných náloží


od podzimu 1942
8x 102 mm / d45 Mk.XVI (4xII /univerzální, chráněné štítem)
4x 40 mm / d60 wz.36 Bofors (2xII /AA)
4x 20 mm Bofors (4xI /AA)
4x 533 mm TT (1x4)
4x automatické vrhače hlubinných min
2x skluzavky hlubinných náloží


od podzimu 1951
4x 100 mm wz.1934 (4xII)
10x 37 mm/ d67 wz.39 (4xII, 2xI /AA)
3x 533 mm TT (1xIII)
4x automatické vrhače hlubinných min
2x skluzavky hlubinných náloží


jako muzeum
4x 100 mm vz.1934 (4xII)
2x 40 mm / d60 wz.36 Bofors (1xII /AA)
8x 37 mm/ d67 vz.39 (3xII, 2xI /AA)
3x 533 mm TT (1xIII)
4x automatické vrhače hlubinných min
2x skluzavky hlubinných náloží


Výstroj:
od léta 1941 radar


Posádka:
v době míru: 180 námořníků + 12 důstojníků
ve válečném stavu: přes 200


Účast ve WWII:
- doprovod 83 konvojů
- 108 hlídkových plaveb
- ve spolupráci potopeny 2 hladinové jednotky, dalších 6 poškozeno
- potopeny 2 obchodní lodě
- poškozeny 3 ponorky (dvě z nich pravděpodobně potopeny)
- setřeleny 4 letadla jistě a další 2 pravděpodobně
- během bojových operací třikrát poškozen
URL : https://www.valka.cz/DD-ORP-Blyskawica-t26413#95048Verze : 0
...
DD - ORP Błyskawica - Spouštění ORP Błyskawica na vodu

Spouštění ORP Błyskawica na vodu
URL : https://www.valka.cz/DD-ORP-Blyskawica-t26413#95052Verze : 0
...
DD - ORP Błyskawica - ORP Błyskawica během zkoušek

ORP Błyskawica během zkoušek
URL : https://www.valka.cz/DD-ORP-Blyskawica-t26413#95055Verze : 0
BLYSKAWICA se spolu se sesterskou lodí GROM stala pýchou polského předválečného vojenského námořnictva. Oprávněně, protože se jednalo o ve své době velmi moderní, silně vyzbrojené a především nejrychlejší torpédoborce na světě. Protože si velení mladého a nepočetného polského námořnictva realisticky uvědomovalo vlastní mizivé šance proti německé flotile na Baltu, rozhodlo, že v případě války s Německem lodě odplují do Británie a z jejích základen budou pokračovat v boji. Skutečně se tak stalo, i když opravdu na poslední chvíli. Plavidla opustila gdyňský přístav 30. srpna 1939 ve 14.15, tedy doslova několik hodin před přepadením Polska. Do britského přístavu dorazila následující den a již 7. září zahájily oba torpédoborce bojové akce. V této souvislosti polské prameny uvádějí, že se BLYSKAWICA pravděpodobně stala prvním plavidlem, které ve 2. světové válce napadlo a poškodilo (či dokonce potopilo) německou ponorku. Tímto případem se začal odvíjet různý osud dvou stejných lodí. Zatímco GROM byl potopen v dubnu 1940 při spojenecké operaci u Norska, BLYSKAWICA prošla tímto střetnutím stejně jako celou válkou bez významnější újmy. Proto ona občas používaná přezdívka „šťastná loď“. Válečných akcí rozhodně nebylo málo. Po Norsku následovala například evakuace britského expedičního sboru z Dunkirku, pak přišly na řadu doprovodné úkoly v oblasti Islandu, kdy při jednom z nich doprovázela BLYSKAWICA i gigantickou zámořskou loď QUEEN ELIZABETH plnou spojeneckých vojáků. Od října 1942 loď sloužila ve Středomoří, v první polovině roku 1994 se opět vrátila do severních vod a konec války ji zastihl v docích při generální opravě.


Do Polska se loď vrátila po dlouhých osmi letech v roce 1947. Sloužila v polském lidovém námořnictvu bez problémů až do roku 1967. Z důvodu vady materiálu došlo v kotelně č. 2 k výbuchu parovodů. Naneštěstí se zaklínily i dveře a uvěznily zde 7 lidí. Neměli nejmenší šanci na přežití. Přehřátá suchá pára proudící z kotlů k turbínám torpédoborce má teplotu 3300 C. Tato tragická událost urychlila rozhodnutí vyjmut loď z prvoliniového nasazení, ke kterému nakonec došlo v roce 1969. Poté byla BLYSKAWICA ukotvena v přístavu Swinoujscie a plnila roli plovoucí protiletadlové baterie. V roce 1975 byla upravena do dnešní podoby na plovoucí muzeum a následujícího roku v Gdyni definitivně ukončila svá putování po světových mořích. Urazila při nich celkem na 285 000 námořních mil, což je více než půl milionu kilometrů.


V době zařazení do výzbroje v roce 1937 měla 110 m dlouhá a 11,3 m široká BLYSKAWICA standardní výtlak 2144 t. Výzbroj tvořilo 7 kanonů Bofors ráže 120 mm, 4 protiletadlové 40mm kanony, 8 protiletadlových 13,2mm kulometů, 6 torpédometů ráže 550 mm, 2 vrhače hlubinných pum a až 60 min s nárazovým roznětem. V roce 1941 loď prošla v Británii přezbrojením. Sedm 120mm děl nahradilo osm britských kanonů sice ráže jen 102 mm, avšak s náměrem až 850, díky čemuž se výrazně posílila protiletadlová obrana lodi.


Pozoruhodnou vlastností torpédoborce byla mimořádná maximální rychlost 39,5 uzlů (73 km/h). Tu zajišťovala dvojice parních turbín o celkovém výkonu 39 700 kW. Páru vyráběla trojice kotlů na mazut. Toho bylo v hlavních nádržích k dispozici 294 t a dalších 64 t pojaly pomocné nádrže. Zásoby to byly nezbytné, protože při plné rychlosti (která se využívala pouze v bojových situacích) kotle spotřebovaly každou hodinu 21 t paliva. Při cestovní rychlosti 15 uzlů spotřeba dramaticky poklesla na „pouhé“ 3 t za hodinu. Pro zajímavost lze zmínit údaj, že na palubě torpédoborce byla zásoba 48 t pitné vody a dalších 68 t sladké vody pro kotle. V každém se měnilo 15 m3 vody na páru. Převést takový objem na páru s pracovním tlakem 27 atmosfér (podle dnešní měrové soustavy 2,7 MPa) pochopitelně nějaký čas trvalo. Proto potřebovala zakotvená loď asi 4,5 hodiny, než měla dostatek páry pro vyplutí.
URL : https://www.valka.cz/DD-ORP-Blyskawica-t26413#164975Verze : 0
2 x 40 mm Bofors
exponát Muzea Wojska Polskiego
DD - ORP Błyskawica - vlastní foto

vlastní foto
URL : https://www.valka.cz/DD-ORP-Blyskawica-t26413#315914Verze : 0
MOD