Main Menu
User Menu
Druhy táborů dle příručky a Kalendáře*pro úředníky říšské justice z roku 1939:
*Kalender für Reichsjustitzbeamte


Konzentrationslager / Koncentrační tábory / - židé, zločinci, asociálové, sektáři ,obvinění za politické přestupky... .
Sonderlager / Zvláštní tábory / - pro odpůrce práce pro Říši, jak Němce tak cizince, pro osoby, kterým bylo stanoveno zvláštní zacházení.
Arbeitserziehungslager / Pracovně výchovné tábory / - propuštěným z vězení, osobám, které porušily pracovní smlouvy, osoby nepracující dle nacistických hledisek.
Gefängnislager / Vězeňské tábory / - pro osoby odsouzené nacistickým lidovým soudem, nebo zvláštním soudem.
Sicherungslager / Zajišt'ovací tábory / - pro osoby čekající na soud, či odsun do koncentračního tábora.
Straflager und Strafgefangenlager / Trestné tábory / - ve správě justice, s podobným režimem jako v koncentračních táborech.
Arbeitslager / Pracovní tábory, tábory nucených prací / - pro dělníky nasazené na práci do Německa.
Gemeinschaftslager / Společné tábory / - pro dělníky i s rodinami, bez ostrahy.
Wohnlager / Obytné tábory / - pro dělníky, kteří odsud docházeli za prací, bez ostrahy.
Internierungslager / Internační tábory / pro internování cizích státních příslušníků.


Podle nařízení měly být tábory přesně rozděleny a vězni z různých táborů odděleni. V průběhu WWII se však tábory prolínaly a dělení dle výše uvedených tipů je složité.
URL : https://www.valka.cz/Druhy-taboru-t26399#95008Verze : 0