Main Menu
User Menu

Přehled mongolských panovníků a představitelů státu

VELCĺ CHÁNOVÉ


1206-1227 - Čingischán
1227-1229 - Tuluj (mezivládí)
1229-1241 - Ögedej
1241-1246 - Türakina (žena)
1246-1248 - Güjük (Gujuk)
1249-1251 - Ogul Kajmiš (regentka)
1251-1259 - Möngke (Mönch)
1260-1294 - Chubilaj (Kublajchán)


BÖGDGEGÉNI (1653-1924) (hlavy církve; VIII. bogdgegén byl teokrat)


1653-1724 - I. Gombodordžín Dzanabadzar (Luvsandambídžancan, Öndör-gegén)
1724-1757 - II. Dondovdordžín Luvsandambídügmí
1757-1772 - III. Dandzangombyn Išdambínjam
1775-1813 - IV. Sodnomdašín Luvsantüvdenvánčig
1815-1842 - V. Gombodondovyn Luvsančültemdžigmeddambídžancan
1842-1848 - VI. Süjnjamyn Luvsanbaldandambídžancan
1850-1869 - VII. Mjagmaryn Agvánčojdžinvánčigperenlédžamc
1869-1924 - VIII. Gončigcerengín Agvánluvsan


PŘEDSEDOVÉ MALÉHO CHURALU


1924-1928 - Peldžidín Genden
1928-1930 - Chorlógín Čojbalsan
1930-1936 - Anandyn Amar
1936-1939 - Dansranbelegín Dogsom


1940-1951 - Gončigín Bumcend


PŘEDSEDOVÉ PREZĺDIA VELKÉHO LIDOVÉHO CHURALU


1951-1953 - Gončigín Bumcend
1954-1972 - Džamsrangín Sambú
1974-1984 - Jumdžágín Cedenbal
1984-1990 - Džambyn Batmönch
1990 - Punsalmágín Očirbat


PREZIDENTI


1990-1996 - Punsalmágín Očirbat
1996 - Nacagín Bagabandi
URL : https://www.valka.cz/Prehled-mongolskych-panovniku-a-predstavitelu-statu-t26396#95005Verze : 0