Bitva u Campichuelo (19.12.1810)

Battle of Campichuelo
Bitka u Campichuelo
Combate de Campichuelo
     
Název:
Name:
Bitva u Campichuelo Battle of Campichuelo
Datum:
Date:
19.12.1810-19.12.1810
Válčiště / Fáze:
Theatre of Operations / Phase:
Paraguayská kampaň Paraguay campaign
Místo:
Location:
Campichuelo Campichuelo
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
27°24'24.07"S 55°46'52.01"W
Účastníci:
Belligerents:
 
Strana A:
Side A:

Spojené provincie Jižní Ameriky

United Provinces of South America
Strana B:
Side B:

Místokrálovství Río de La Plata (Asunciónska intendancie, resp. Provincie Paraguay)

Viceroyalty of Río de la Plata
Velitelé:
Commanders:
 
Strana A:
Side A:
plukovník Manuel Belgrano


generálmajor José Ildefonso Machaín
Colonel Manuel Belgrano


Major General José Ildefonso Machaín
Strana B:
Side B:
kapitán Pablo Thompson


poručík Domingo Soriano del Monje
Captain Pablo Thompson


Lieutenant Domingo Soriano del Monje
Síly:
Strenght:
 
Síly strana A:
Forces Side A:
do 800 osôb
1 x 4-librový polný kanón
to 800 soldiers
1 x 4-pdr field gun
Zobraz detail:
Show Detail:
  
Síly strana B:
Forces Side B:
40 - 500 osôb 40 - 500 soldiers
Zobraz detail:
Show Detail:
  
Ztráty:
Losses:
 
Ztráty strana A:
Losses Side A:
- -
Zobraz detail:
Show Detail:
  
Ztráty strana B:
Losses Side B:
- -
Zobraz detail:
Show Detail:
  
Cíle a výsledek:
Objectives and Result:
 
Typ operace, strana A:
Type of Operation, Side A:
překonáni řeky Paraná crossing the Paraná River
Typ operace, strana B:
Type of Operation, Side B:
- -
Cíle, strana A:
Objectives, Side A:
- splněn
- fulfilled
Cíle, strana B:
Objectives, Side B:
- nesplněn
- unfulfilled
Výsledek:
Result:
Expediční síly překonaly řeku Paraná a zahájily postup na město Asunción The expeditionary forces crossed the Paraná River and began their advance on the city of Asunción
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
es.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Bitva-u-Campichuelo-19-12-1810-t263270#716446 Verze : 5
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více