Main Menu
User Menu

CZK - 26,5 mm signální náboj

26,5 mm signálne náboje
Pre signalizáciu sa využívajú pyrotechnické zlože, horiace farebnými plameňmi. Väčšina armád používa pre optickú komunikáciu trojfarebnú sveteľnú kombináciu vo farbách červenej, zelenej a bielej (prípadne žltej). Signálne prostriedky s farebnými plameňmi možno používať i pre dennú signalizáciu, ale farba a intenzita plameňa musí zaručovať dobrú pozorovateľnosť na minimálnu vzdialenosť 2,5 km.
Vystreľované prostriedky môžu mať jednu alebo viac farebných svetlíc, ktoré po dosiahnutí predpísanej výšky klesajú voľne alebo na padáku. Náboje sa vystreľujú ručnou pištoľou, dosah svetlice pri výstrele pod uhlom 80 - 90o je cca 120 m.
D r u h y:
- 26,5 mm náboj signálny biely s 1 svetlicou – 26,5 – Sig b 1/a
- 26,5 mm náboj signálny červený s 1 svetlicou – 26,5 – Sig čv 1/a
- 26,5 mm náboj signálny zelený s 1 svetlicou – 26,5 – Sig zl 1/a
- 26,5 mm náboj signálny s červeným dažďom – 26,5 – Sig čvdš /a
- 26,5 mm náboj signálny s červeným dažďom – 26,5 – Sig čvdš
- 26,5 mm náboj signálny osvetľovací s padákom– 26,5 – Sig osp


Pre dennú signalizáciu sa okrem farebných svetiel používajú i farebné dymy.
Druhy:
- 26,5 mm náboj signálny s čiernym dymom - 26,5 - Sig črD
- 26,5 mm náboj signálny s oranžovým dymom - 26,5 - Sig orD
- 26,5 mm náboj signálny s modrým dymom - 26,5 - Sig mD


26,5 mm náboj signálny šrapnelový – 26,5 – Sig Š:
je to výcviková pomôcka určená k dennej i nočnej signalizácii a k znázorneniu nízkych rozpraškov.
Explózia nastáva vo výške min. 65 m. Záblesk a vzniknutý biely obláčik sú viditeľné vo dne najmenej na diaľku 1 km, zvuk (rana) je dobre počuteľný do diaľky 5 km.
Odpaľovanie 26,5 mm signálnych nábojov sa prevádza pomocou 26,5 mm signálnej pištole vz. 44/67.


Na rozoznanie 26,5 mm signálnych nábojov majú tieto náboje znaky rozoznateľné zrakom aj hmatom a teda vo dne i v noci.
URL : https://www.valka.cz/CZK-26-5-mm-signalni-naboj-t26274#94713Verze : 0
MOD
něco málo....
URL : https://www.valka.cz/CZK-26-5-mm-signalni-naboj-t26274#99363Verze : 0
MOD
ještě troška.... Embarassed
URL : https://www.valka.cz/CZK-26-5-mm-signalni-naboj-t26274#99558Verze : 0
MOD