Main Menu
User Menu
Reklama

Schlemm, Alfred

     
Příjmení:
Surname:
Schlemm
Jméno:
Given Name:
Alfred
Jméno v originále:
Original Name:
Alfred Schlemm
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generál výsadkových jednotek
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
18.12.1894 18.12.1894 Rudolstadt /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
24.01.1986 Ahlten /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
-
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
Držiteľ Rytierskeho kríža.
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
www.oocities.org
URL : https://www.valka.cz/Schlemm-Alfred-t26220#94581Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Schlemm
Jméno:
Given Name:
Alfred
Jméno v originále:
Original Name:
Alfred Schlemm
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
20.10.1913 praporčík
19.07.1914 poručík
16.09.1917 nadporučík
01.06.1925 kapitán
01.09.1934 major
01.09.1935 podplukovník
01.02.1938 plukovník (Luftwaffe)
01.06.1940 generálmajor
01.06.1942 generálporučík
30.01.1943 generál letectva
04.11.1944 generál výsadkových jednotek
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
01.08.1941-01.10.1941 Náčelník štábu : IX. letecký sbor
01.01.1941-07.02.1942 Náčelník štábu : XI. letecký sbor
01.10.1942-01.01.1944 Velitel : II. polní sbor letectva
01.01.1944-31.10.1944 Velitel : I. výsadkový sbor
10.11.1944-20.03.1945 Velitel : 1. výsadková armáda
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Velitel : 1. letecká divize

Ručně vyplněné položky:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Awards:

15.10.1918

Královský hohenzollernský domácí řád - rytíř s meči
Knight's Cross with Swords of the Royal House Order of Hohenzollern
Ritterkreuz des Königlichen Hausorden von Hohenzollern mit Schwerten
-

10.08.1940

Spona 1939 k Železnému kříži 1914 2. třídy
Clasp 1939 to Iron Cross 1914 to 2nd Class
Wiederholungsspange 1939 zum Eisernen Kreuz 1914 2. Klasse
-

22.06.1941

Spona 1939 k Železnému kříži 1914 1. třídy
Clasp 1939 to Iron Cross 1914 to 1st Class
Wiederholungsspange 1939 zum Eisernen Kreuz 1914 1. Klasse
-

25.06.1942

Německý kříž ve zlatě
German Cross in Gold
Deutsche Kreuz in Gold
-

29.05.1944

Jmenování ve zprávě Wehrmachtu
Naming in Armed Forces Report
Namensnennung im Wehrmachtsbericht
-

11.06.1944

Rytířský kříž Železného kříže 1939
Knight's Cross of the Iron Cross
Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes 1939
-

DD.MM.RRRR

Vyznamenání za dlouholetou službu (Wehrmacht) 12 let
Long Service Medal (Wehrmacht) 12 Years
Dienstauszeichnung (Wehrmacht) 12 Jahre
-

DD.MM.RRRR

Vyznamenání za dlouholetou službu (Wehrmacht) 18 let
Long Service Medal (Wehrmacht) 18 Years
Dienstauszeichnung (Wehrmacht) 18 Jahre
-

DD.MM.RRRR

Vyznamenání za dlouholetou službu (Wehrmacht) 25 let
Long Service Medal (Wehrmacht) 25 Years
Dienstauszeichnung (Wehrmacht) 25 Jahre
-

DD.MM.RRRR

Vyznamenání za dlouholetou službu (Wehrmacht) 4 roky
Long Service Medal (Wehrmacht) 4 Years
Dienstauszeichnung (Wehrmacht) 4 Jahre
-

DD.MM.RRRR

Odznak za zranění 1918 černý
Wound Badge 1918 Black
Verwundetenabzeichen 1918 in Schwarz
-

DD.MM.RRRR

Železný kříž 1. třídy 1914
Iron Cross 1st Class 1914
Eisernes Kreuz I. Klasse 1914
-

DD.MM.RRRR

Železný kříž 2. třídy 1914
Iron Cross 2nd Class 1914
Eisernes Kreuz II. Klasse 1914
-

DD.MM.RRRR

Odznak letectva za pozemní boj
Airforce Ground Assault Badge
Erdkampfabzeichen der Luftwaffe
-

DD.MM.RRRR

Čestný kříž světové války 1914-1918 pro bojovníky
Honor Cross of World War 1914-18 for Combatants
Ehrenkreuz des Weltkrieges 1914-1918 für Frontkämpfer
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.oocities.org
URL : https://www.valka.cz/Schlemm-Alfred-t26220#422367Verze : 0
MOD
Alfred Schlemm se narodil 18. prosince 1894 v durynském Rudolstadtu. V březnu 1913 nastoupil jako praporeční junker k 2. poznaňskému polnímu dělostřeleckému pluku č. 56. Od října 1913 do června 1914 navštěvoval Válečnou školu v Gdaňsku, po jejímž absolvování byl povýšen na poručíka. V průběhu první světové války sloužil jako velitel čety, ordonanční důstojník, velitel baterie a plukovní pobočník na západní i východní frontě. V září 1917 byl povýšen na nadporučíka.


Po skončení války byl převzat do Říšské branné moci. Nejprve byl nasazen u brigády říšské branné moci 5, která operovala na východních hranicích Německa. Po redukci armády přešel k 3. (pruskému) dělostřeleckému pluku a v roce 1921 absolvoval pomocný velitelský kurz. Ve stejném roce se i oženil. Z manželství se mu později narodil jeden syn. Od října 1922 do září 1924 byl velitelem čety u 3. dělostřeleckého pluku. K 1. červnu 1925 byl povýšen na kapitána a přidělen na Ministerstvo říšské branné moci, kde se nejprve cvičil v oddělení T4 a v následujícím roce byl přeložen do oddělení T1. Od března 1930 do září 1932 byl velitelem baterie u 3. dělostřeleckého pluku. Poté byl činný na oddělení výcviku pozemních sil ministerstva. V červnu 1934 byl povýšen do hodnosti majora.


Od října 1934 byl operačním náčelníkem štábu velitele v branném okruhu III, ve stejné funkci pokračoval i po přejmenování na III. armádní sbor. K 1. srpnu 1935 byl povýšen na podplukovníka. V říjnu 1936 nastoupil Schlemm na rok na Akademii branné moci. Poté působil na Říšském ministerstvu letectva. K 1. únoru 1938 byl povýšen na plukovníka a převeden z pozemních sil k letectvu. K 1. červnu 1938 se stal náčelníkem štábu Zóny protivzdušné obrany Západ, poté zastával od října 1939 funkci náčelníka štábu letecká župy XI. V červnu 1940 byl povýšen na generálmajora a v prosinci jmenován náčelníkem štábu XI. leteckého sboru, jehož velitelem byl generál Kurt Student a spadaly pod něj německé výsadkové jednotky. V této funkci připravoval plány na provedení operace Merkur – útoku na Krétu. Od února do května 1942 byl nasazen na východní frontě v čele Schlemmova bojového svazku. K 1. červnu 1942 byl povýšen na generálporučíka a jmenován velitelem 1. letecké divize. V říjnu stejného roku funkčně povýšil, když se stal velitelem II. polního sboru letectva. S ním byl nasazen v operačním prostoru 9. armády a 3. tankové armády na východní frontě. V lednu 1943 byl povýšen na generála letectva. V listopadu 1943 byl sbor stažen z východní fronty a přesunu tdo Itálie, kde byl přejmenován na I. výsadkový sbor. V Itálii sváděl sbor těžké obranné boje s postupujícími Spojenci. Schlemm byl za vedení sboru vyznamenán rytířským křížem.


V listopadu 1944 se Schlemm, nyní v hodnosti generála výsadkových jednotek, přesunul do západní Evropy, neboť převzal velení 1. výsadkové armády, s níž prodělal nasazení na Waalu a v severní části levého břehu Rýna. Zde svedl těžké boje s 1. kanadskou armádou, která ho donutila ke stažení na pravý břeh. Těsně před tím, než 21. skupina armád v rámci operace PLUNDER překročila Rýn, byl Schlemm zraněn při náletu, hospitalizován a přeložen do vůdcovy zálohy. Do konce války již pak žádný velitelský post nezastával. Od května 1945 do března 1948 byl držen v britském zajetí. Po propuštění žil na rodinném sídle v Ahltenu a věnoval se mimojiné publicistické činnosti.Zdroje:
www.oocities.org
http://de.wikipedia.org/wiki/Alfred_Schlemm
URL : https://www.valka.cz/Schlemm-Alfred-t26220#425596Verze : 3
MOD