Main Menu
User Menu
Reklama

Spojené provincie Jižní Ameriky [1810-1816]

United Provinces of South America

Spojené provincie Južnej Ameriky

Provincias Unidas de Sudamérica

     
Název:
Name:
Spojené provincie Jižní Ameriky
Originální název:
Original Name:
Provincias Unidas de Sudamérica
Hlavní město:
Capital:
Buenos Aires
Státní zřízení:
Government System:
federativní konstituční monarchie
Nejvyšší představitelé:
Heads of State:
Přehled hlav států - Spojené provincie Jižní Ameriky / List of Head of State - United Provinces of South America
Ozbrojené složky:
Armed Forces:
?
Rozloha:
Area:
? km2
Geografická poloha:
Location:
Jižní Amerika
Sousední státy:
Neighbouring Countries:
Místokrálovství Peru, Místokrálovství La Plata, Spojené království Portugalska, Brazílie a Algarve
Vznik:
Independence:
25.05.1810 nahrazení koloniálni vlády Místokrálovství Río de la Plata
Zánik:
Dissolution:
09.07.1816 vyhlášení nezávislosti ako Spojené provincie La Platy
Národnostní složení:
Ethnic Groups:
-
Vlajka:
Flag:

Znak:
Coat of Arms:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Spojene-provincie-Jizni-Ameriky-1810-1816-t261821#713768Verze : 0
MOD
Státní útvary Datum Událost


18.6.1757 Narodil se - Gervasio Antonio de Posadas (1. nejvyšší představitel Spojených provincií Jižní Ameriky)

19.6.1764 Narodil se generál José Gervasio Artigas (guvernér Východní provincie Province of Rio Plata)


25.2.1778 Narodil se generál, kapitángenerál , generalisimus José de San Martín (vůdce osvobozovacích bojů v jižní části Jižní Ameriky)11.6.1787 Narodil se brigádní generál Manuel Dorrego (guvernár provincie Buenos Aires)


18.5.1810 V Buenos Aires sa začína povstanie proti profrancúzskej administrácii Miestokráľovstva. Povstanie bolo ukončené 25.05.1810 ustanovením novej vlády.


25.5.1810 V Buenos Aires je sformovaná nová vláda ("Junta"), čím sa končí tzv. Májové povstanie (začalo 18.05.1810)

29.5.1810 Je vydaný dekrét ktorým sa vytvárajú národné vojenské zbory, ktoré budú bdieť nad obranou a sebaurčením argentinského národa a nad územnou celistvosťou krajiny. Tento deň sa stáva dňom armády.3.2.1813 Pri obci San Lorenzo sa odohrá bitva (Batalla de San Lorenzo) V tejto bitve jazdecký granátnici pod vedením Josého de San Martín víťazia nad španielskou expedíciou pod velením Juan Antonio Zabala

9.1.1815 V Spojených provinciách Jižní Ameriky podáva Gervasio Antonio Posadas demisiu ako ich vrchný predstavitel.

11.1.1815 V Uruguaji sa odohrá bitva Guayabos, v ktorej Artigasove uruguajské sily pod velením Fructuoso Riveru porazia centralistickú armádu pod velením Manuela Dorrego.
9.7.1816 Kongres v Tucumán oficiálne deklaruje nezávislosť Argentíny od Španielska13.12.1828 Zemřel brigádní generál Manuel Dorrego (guvernár provincie Buenos Aires)


2.7.1833 Zemřel - Gervasio Antonio de Posadas (1. nejvyšší představitel Spojených provincií Jižní Ameriky)


17.8.1850 Zemřel generál, kapitángenerál , generalisimus José de San Martín (vůdce osvobozovacích bojů v jižní části Jižní Ameriky)

23.9.1850 Zemřel generál José Gervasio Artigas (guvernér Východní provincie Province of Rio Plata)
URL : https://www.valka.cz/Spojene-provincie-Jizni-Ameriky-1810-1816-t261821#713823Verze : 0
MOD