Main Menu
User Menu
Sapa


Přibližovací zákop, budovaný obléhately kolmo na opevnění. Mohl mít podobu klasického příkopu nebo těsně podpovrchového tunelu. Pokud byla sapa v provedení "příkop" měla klikatý tvar aby znemožnila palbu obránců do rovných úseků. Její strana obrácená k obléhané pevnosti byla chráněna šancovními koši, pytli s pískem a vykopanou zeminou tak, aby tvořila předprseň. Sapa navzájem spojovala paralely.
URL : https://www.valka.cz/Sapa-t26010#94154Verze : 0
letmá sapa - v případě, že palba obránců nebyla dost intenzivní bylo možno budovat letmou sapu. Na zem se usadila celá řada šancovních košů a potom se kopal najednou celý zákop za ní.


dvojitá sapa - naopak byla li palba obránců silná a hrozila-li palba ze dvou smerů, budovala se sapa dvojitá - předprsně ze šancovních košů byly z obou stran příkopu (např. při budování sapy přes pevnostní příkop).


krytá sapa - byly-li palba obránců tak silná, že vylučovala jakoukoli činnost na povrchu (a to i v noci) pak se budovala sapa krytá - tj. tunel několik stop pod povrchem.
URL : https://www.valka.cz/Sapa-t26010#170148Verze : 0