Main Menu
User Menu

Jänecke, Erwin

     
Příjmení:
Surname:
Jänecke
Jméno:
Given Name:
Erwin
Jméno v originále:
Original Name:
Erwin Jänecke
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálplukovník
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
22.04.1890 Freren /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
03.07.1960 Kolín nad Rýnem /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
veliteľ 17. armády
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
Držiteľ vyznamenania Rytiersky kríž k Železnému krížu.
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/Erwin_Jaenecke
URL : https://www.valka.cz/Jaenecke-Erwin-t25978#403518Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Jänecke
Jméno:
Given Name:
Erwin
Jméno v originále:
Original Name:
Erwin Jänecke
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
18.08.1912 Leutnant
27.01.1916 Oberleutnant
01.05.1922 Hauptmann
01.10.1931 Major
01.04.1934 Oberstleutnant
01.03.1936 Oberst
01.11.1939 Generálmajor
01.11.1941 Generálporučík
01.11.1942 Generál ženijních jednotek
30.01.1944 Generálplukovník
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
01.02.1942-01.11.1942 Velitel : 389. pěší divize
01.11.1942-17.01.1943 Velitel : IV. armádní sbor
01.04.1943-01.06.1943 Velitel : LXXXII. armádní sbor
24.06.1943-01.03.1944 Velitel : 17. armáda
31.03.1944-30.04.1944 Velitel : 17. armáda

Ručně vyplněné položky:
Vyznamenání:
Awards:

03.10.1914

Železný kříž 1. třídy 1914
Iron Cross 1st Class 1914
Eisernes Kreuz I. Klasse 1914
-

DD.MM.1914

Železný kříž 2. třídy 1914
Iron Cross 2nd Class 1914
Eisernes Kreuz II. Klasse 1914
-

09.10.1942

Rytířský kříž Železného kříže 1939
Knight's Cross of the Iron Cross
Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes 1939
-

DD.MM.RRRR

Španělský kříž stříbrný s meči
Spanish Cross Silver with Swords
Spanienkreuz in Silber mit Schwerten
-

DD.MM.RRRR

Spona 1939 k Železnému kříži 1914 1. třídy
Clasp 1939 to Iron Cross 1914 to 1st Class
Wiederholungsspange 1939 zum Eisernen Kreuz 1914 1. Klasse
-

DD.MM.RRRR

Spona 1939 k Železnému kříži 1914 2. třídy
Clasp 1939 to Iron Cross 1914 to 2nd Class
Wiederholungsspange 1939 zum Eisernen Kreuz 1914 2. Klasse
-

Brunšvické vévodství [1813-1918] / Duchy of Brunswick [1813-1918] DD.MM.RRRR

Válečný záslužný kříž - 2. třída
War Merit Cross - 2nd Class
Kriegsverdienstkreuz
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/Erwin_Jaenecke
URL : https://www.valka.cz/Jaenecke-Erwin-t25978#422968Verze : 0
MOD
Generaloberst Erwin Jaenecke


Narodený : 22.04.1890 Freren, Dolné Sasko
Zomrel : 03.07.1960 Kolín (niektoré zdroje uvádzajú Kassel)


Erwin Jaenecke sa narodil v malom mestečku Freren v západnej časti Dolného Saska. 27.03.1911 vstupuje do armády k 10. (hannoverskému) ženijnému práporu v Minden. V októbri bol vyslaný v hodnosti Fahnenjunker (od 28.08. 1911) do kurzu na Vojenskú akadémiu v Hannoveri, ktorý ukončuje koncom júla 1912 už v hodnosti Fähnrich (18.11.1911). Ešte v lete roku 1912 je povýšený do hodnosti Leutnant (poručík od 18.08.1912).


I. svetová vojna
Do bojov na západnej fronte zasahuje dňa 02.08.1914 s 2.rotou 10. ženijného práporu, až do leta 1915, keď je vymenovaný do funkcie zástupcu veliteľa 5.roty. Dňa 3.marca 1916 sa stáva pobočníkom u veliteľstva práporu už v hodnosti Oberleutnant (nadporučík od 27.01.1916) a v októbri sa vracia na svoju pôvodnú funkciu u 5.roty, kde zotrváva až do decembra roku 1917. Ďalším pôsobiskom nadporučíka Jaeneckeho je štáb 19.pešej divízie a následne od augusta 1918 je štábnym dôstojníkom u 26. záložnej divízie.


Weimarská republika a Reichswehr
Po skončení vojny sa prechodne vracia späť k 10. ženijnému práporu (12./1918-01./1919), ale už od januára slúži u Freikorpsu ako veliteľ u 2. roty mínometnej batérie Garde-Kavallerie-Schützen-Division. Vojaci tejto divízie sa 15.januára 1919 zúčastnili na potlačení "Januárového povstania" v Berlíne a na zavraždení politických oponentov Dr. Karla Liebknechta aDr. Rosy Luxemburgovej, divízia je v lete 1919 rozpustená a stáva sa základom 30. a 31. pešej brigády Reichswehru. Jaenecke pôsobil od októbra 1919 v rôznych štábnych funkciách Vojenského oblastného veliteľstva VI. a u 6.pešej divízie. V októbri 1921 je prevelený k 9. jazdeckému pluku, kde dosahuje hodnosť Rittmeister (kapitán, 01.05.1922). Od zimy roku 1922 až do jari roku 1925 pôsobí kapitán Jaenecke pôsobí u Ministerstva Reichswehru v rôznych štábnych funkciách a zúčastňuje sa štábnych kurzov a školení. Königsberg a štáb veliteľa vojenského okruhu vo Východnom Prusku sa stávajú Jaeneckovým pôsobiskom na ďalšie dva roky. Dňa 01.10.1927 je prevelený ako veliteľ roty k 4.ženíjnemu práporu v Magdeburgu, kde pôsobí dva roky. Následne je poverený štábnymi funkciami u 2.jazdeckého pluku a 7.pešej divízie (od 01.10.1931 už v hodnosti major) a pôsobí aj na "utajenej" Vojenskej akadémii v Berlíne v rokoch 09.1932 až 04.1934.


Nemecká ríša
Oberstleutnant (podplukovník od 01.04.1934) Jaenecke je prevelený k 6.ženijnému práporu a od októbra sa stáva veliteľom 31. ženijného práporu vo vestfálskom okresnom meste Höxter, kde pôsobí do októbra 1935. Ako ženijný náčelník III. a XIV. vojenského okruhu (od 12.10.1937) je povýšený dňa 01.03.1936 do hodnosti Oberst (plukovník). Vo februári 1938 je poverený funkciou náčelník štábu zvláštneho štábu "W" Legionu Condor, v Španielsku pôsobí do 12. marca 1938. Po návrate do Nemecka je prevelený k 8. armáde vo funkcii vrchného ubytovateľa (Oberquartiermeister) sa zúčastňuje na Anschlusse Rakúska a obsadení Sudiet. Od 10.10.1938 je poverený funkciou náčelníka štábu Inspektion der Festungen pri OKH.


II. svetová vojna
Po mobilizácii v auguste 1939 je pridelený ako vrchný ubytovateľ k 2. armáde, kde pôsobí do októbra 1939. Následne preberá na 10 dní funkciu vrchného ubytovateľa Hraničného úseku Stred, tú istú funkciu preberá u velenia Oberost (23.10.1939) a je povýšený do hodnosti generálmajor (od 01.11.1939). Dňa 14.05.1940 ako vrchný ubytovateľ 9. armády pôsobí iba pár dní a 23.05.1940 je preradený do Führer-Reserve des OKH.
Rok 1940 plní úlohy vo Francúzsku ako vrchný ubytovateľ štábu veliteľa vojenskej správy Francúzska a Belgicka, neskôr premenované na Velenie West. Dňa 16.10.1940 je menovaný vojenským veliteľom Francúzska a 01.11.1941 je povýšený do hodnosti generálporučík. Vo svojej funkcii vo Francúzsku zotrváva do februára 1942 keď preberá velenie 389. pešej divízie, ktorá sa formuje v Miloviciach. Divízia pod Jaeneckeho velením sa presúva v máji do priestoru Doneck a Charkov ako záloha 6.armády, v júli už ako súčasť VII. armádneho zboru postupuje cez Don v smere na Stalingrad. Dňa 09.10.1942 je vyznamenaný Rytierskym krížom z rúk veliteľa 6.armády generála Friedricha Paulusa za výkony v priestore Stalingrad. Od 1.novembra preberá velenie IV. armádneho zboru podriadeného 6.armáde a to v hodnosti generál ženijných vojsk. V čele obkľúčeného zboru stojí až do 17.01.1943 keď je zranený a ako jeden z mála vysokých dôstojníkov je evakuovaný lietadlom dňa 23.januára. Do apríla si doliečuje zranenia a napokon preberá velenie LXXXVI. armádneho zboru(01.04.1943-03.06.1943). Začiatkom júna je poverený velením 17.armády, ktorá operuje na Kubáňskom predmostí v podriadenosti Skupiny armád A. Jaenecke sa sťahuje so svojou armádou v priebehu septembra a októbra na Krymský polostrov v rámci operácie. Generál Jaenecke sa obával druhého Stalingradu, a vypracoval plán na evakuáciu nemeckých jednotiek s Krymu. Plán predpokladal rýchly ústup cez Perekopskú šiju a vytvorením pozičnej obrannej línie na dolnom toku Dnepra. Začiatok operácie bol určený na 29.10.1943, ale Adolf Hitler večer dňa 28.10.1943 zakázal ústup 17. armády. 17. armáda bráni Krym úspešne voči všetkým sovietskym útokom od októbra 1943 do apríla 1944, napriek nemožnému zásobovaniu po zemi sa darí nemeckému a rumunskému vojnovému loďstvu obkľúčeným nemeckým a rumunským jednotkám poskytovať dostatočné zásoby. Počas tohto relatívne pokojného obdobia sa Jaenecke povýšený do hodnosti generálplukovník (30.01.1944) a jeho štáb pripravujú na evakuáciu Krymu a to v dvoch fázach. Prvá fáza predstavovala stiahnutie jednotiek z Krymu do obranného postavenie u Sevastopolu a potom evakuácia po mori. Dňa 10.apríla1944 je sovietmi oslobodená Odesa, ktorá bola kľúčovým prístavom pre zásobovanie krymských obrancov, súčasne sa začína rozpadávať severná obranná línia na ktorú sovietske jednotky za podpory tankového zboru a mohutnej delostreleckej prípravy začali útočiť pred dvomi dňami. Jednotky pod velením Jaeneckeho dostávajú rozkaz na stiahnutie sa do obranných línii okolo Sevastopolu. Podľa odhadov veliteľa 17.armády by sa mohol v pevnosti Sevastopol udržať 2-3 týždne, čo by bol dostatočný čas na evakuáciu obkľúčených jednotiek. A.Hitler ako najvyšší veliteľ 12.apríla nariaďuje udržať Sevastopol za každú cenu, generál Jaenecke, poľný maršál Schörner ako veliteľ Skupiny armád Južná Ukrajina, generálplukovník Zeitzler náčelník generálneho štábu pozemného vojska sa snažili Hitlera presvedčiť o nezmyselnosti takéhoto počínania. 27.apríla sa stáva situácia obrancov Krymu neudržateľná, Jaenecke zasiela na velenie skupín armád ďalekopis, ktorý je okamžite pre poslaný Hitlerovi, v ktorom žiada o aspoň jednu z dvoch divízií sľúbených Hitlerom a súčasne požiadal o slobodu jednania. Hitler okamžite povoláva Jaeneckeho do Berchtesgadenu, kde je podrobený kritike a je mu daná plná zodpovednosť za stratu Krymského polostrova. Hitler súčasne poveril generála Heinza Guderiana vyšetrovaním okolností pádu Krymu, Guderianovi sa podarí obštrukciami zachrániť Jaeneckeho, ale Hitler chce obetného baránka. Generálplukovník Erwin Jaenecke je dňa 29.04.1944 zbavený velenia armády a je prevelený do zálohy, kde zotrváva až do ukončenia vyšetrovania v januári 1945 a následne je vyradený z armády.
Po kapitulácii Nemecka je prevezený do zajatia v Sovietskom zväze, kde zotrvá viac ako dva roky (11.06.1945-25.11.1947), následne je odsúdený za vojnové zločiny na 25 rokov väzenia, s ktorého je predčasne prepustený
13.11.1955. Po návrate do Nemecka sa stáva predsedom Waffenring Deutscher Pioniere (28.07.1956 - 29.06.1959)


Vynamenania :

Ritterkreuz des Eisernes Kreuzes
/ Rytiersky kríž rádu Železného kríža: 09.10.1942
Deutsches Kreuz in Gold / Rád Nemeckého kríža v zlate: 02.01.1943
Spange zum Eiseren Kreuz I. und II. Klasse / Spona k železnému krížu I. a II.triedy
1914 Eisernes Kreuz I. Klasse /1914 Železný kríž I. triedy : 03.10.1914
1914 Eisernes Kreuz II. Klasse /1914 Železný kríž II. triedy
Braunschweiger Kriegsverdienstkreuz II Klasse
Grossherzoglich-Oldenburgisches Friedrich-August-Kreuz II Klasse
Grossherzoglich-Oldenburgisches Friedrich-August-Kreuz I Klasse
Bewährungsabzeichen zum Braunschweiger Kriegsverdienstkreuz II Klasse
Schaumbg. Lipp. Kreuz für treue Dienste
Verwundetenabzeichen, 1918 in Schwarz
Schlesischer Adler-Orden II Stufe
Ehrenkreuz für Frontkämpfer
/ Čestný kríž frontového vojaka
Wehrmacht-Dienstauszeichnung / Vyznamenanie za dlhú službu v armáde
Medaille zur Erinnerung an den 13. Marz 1938
Deutsches-Spanienkreuz in Silber (ohne Schwerter)
Medaille zur Erinnerung an den 1. Oktober 1938
Spange "Prager Burg″ zur Medaille zur Erinnerung an den 1. Oktober 1938
Infanterie-Sturmabzeichen in Silber

Verwundetenabzeichen, 1939 in Schwarz
Ordin Mihai Viteazul III
. / rumunský Rad Michala Údatného III. triedy: 07.05.1943
Ordin Mihai Viteazul II./ rumunský Rad Michala Údatného II. triedy: 23.12.1943
Kubanschild/ Kubáňský štít


Zdroje:
1. www.geocities.com
2. www.lexikon-der-wehrmacht.de
3. www.wikipedia.com
4. 2.Erich von Manstein, Ztracená vítězství, Vydavateľstvo JOTA, 1.vydanie, 2006, ISBN 80-7217-443-6
URL : https://www.valka.cz/Jaenecke-Erwin-t25978#212876Verze : 0