Main Menu
User Menu

Strauß, Adolf

Adolf Strauss

     
Příjmení:
Surname:
Strauß
Jméno:
Given Name:
Adolf
Jméno v originále:
Original Name:
Adolf Strauß
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálplukovník
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
06.09.1879 Oschersleben /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
20.03.1973 Lübeck /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
veliteľ II. armádneho zboru
veliteľ 9. armády
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
Držiteľ Rytierskeho kríža k Železnému krížu.
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Adolf_Strau%C3%9F
URL : https://www.valka.cz/Strauss-Adolf-t25966#403955Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Strauß
Jméno:
Given Name:
Adolf
Jméno v originále:
Original Name:
Adolf Strauß
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.07.1901 Leutnant
16.06.1910 Oberleutnant
DD.MM.RRRR Hauptmann
01.01.1924 Major
01.05.1929 Oberstleutnant
01.04.1932 Oberst
01.12.1934 Generálmajor
01.04.1937 Generálporučík
10.11.1938 Generál pěchoty
19.07.1940 Generálplukovník
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
15.10.1935-10.11.1938 Velitel : 22. pěší divize
10.11.1938-26.08.1939 Velitel : Vojenský okruh II
10.11.1939-30.05.1940 Velitel : II. armádní sbor
29.05.1940-DD.05.1941 Velitel : 9. armáda
DD.05.1941-DD.06.1941 Velitel : Pevnostní štáb Blaurock
DD.06.1941-15.01.1942 Velitel : 9. armáda

Ručně vyplněné položky:
Vyznamenání:
Awards:

27.10.1939

Rytířský kříž Železného kříže 1939
Knight's Cross of the Iron Cross
Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes 1939
-

DD.MM.RRRR

Železný kříž 1. třídy
Iron Cross 1st Class
Eisernes Kreuz I. Klasse
-

DD.MM.RRRR

Železný kříž 2. třídy
Iron Cross 2nd Class
Eisernes Kreuz II. Klasse
-

DD.MM.RRRR

Spona 1939 k Železnému kříži 1914 1. třídy
Clasp 1939 to Iron Cross 1914 to 1st Class
Wiederholungsspange 1939 zum Eisernen Kreuz 1914 1. Klasse
-

DD.MM.RRRR

Spona 1939 k Železnému kříži 1914 2. třídy
Clasp 1939 to Iron Cross 1914 to 2nd Class
Wiederholungsspange 1939 zum Eisernen Kreuz 1914 2. Klasse
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Adolf_Strau%C3%9F
URL : https://www.valka.cz/Strauss-Adolf-t25966#422362Verze : 0
MOD
Generaloberst Adolf Strauß

Narodený: 06.07.1879, Schermke/Oschersleben
Zomrel: 20.03.1973, Lübeck15.03.1898
po absolvovaní kadetského výcviku v Berlin-Lichterfelde nastupuje v hodnosti Fähnrich k 132. pešiemu pluku (1.dolnoalsaský), neskôr slúži u 162. pešieho pluku Lübeck (3. hanzovný) ako pobočník u II. práporu.
xx.07.1901
povýšený do hodnosti poručík
16.06.1910
povýšený do hodnosti nadporučík
1911
prevelený do Kriegsakademie Berlin na kurz pre štábnych dôstojníkov

I. svetová vojna
1914
Začiatok vojny ho zastihol u 162. pešieho pluku kde slúžil ako veliteľ roty
08.10.1914
povýšený do hodnosti kapitán a prevelený ako výstrojný dôstojník štábu 17.Reserve-Division
1918
je veliteľom práporu u 99. pešieho pluku (2. hornorýnsky)

Weimarská republika a Reichswehr
1919
Po skončení I. svetovej vojny Strauß začína svoju službu u Reichswehru a velí 8. rote 6. pešieho pluku, neskôr velí výcvikovému práporu tohto pluku
01.01.1924 povýšený do hodnosti major
1924 inštruktor Infanterieschule
01.05.1929 povýšený do hodnosti podplukovník a prevelený do štábu 6. pešieho pluku
01.04.1932 povýšený do hodnosti plukovník
01.10.1932 veliteľ 4.pešieho pluku

Nemecká ríša
01.09.1934 inšpektor Ríšskeho ministerstva obrany
01.12.1934 povýšený do hodnosti generálmajor
01.12.1935 Infanterieführer VI Hannover
15.10.1935 veliteľ 22. pešej divízie (22. Infanterie-Division)
01.04.1937 povýšený do hodnosti generálporučík
01.11.1938 povýšený do hodnosti Generál pechoty
10.11.1938 veliteľ II. armádneho zboru v Štetíne

II. svetová vojna
27.10.1939 vyznamenaný Rytierskym krížom rádu Železného kríža, priamo Adolfom Hitlerom
30.05.1940 veliteľ 9. armády
19.07.1940 povýšený do hodnosti generálplukovník
15.01.1942 prevelený do Führerreserve OKH
17.01.1945 veliteľ Festungsbereich Ost
03.05.1945 zajatý u Ahrensböcku, prevezený do Veľkej Británie a umiestnený do vojenskej nemocnice pre zajatcov Camp 99

Povojnové obdobie
20.05.1946 transportovaný na ostrov Farm do zajateckého tábora Special Camp 11
04.05.1948 Prevezený do zajateckého tábora Camp 231
16.07.1948 Briti prevážajú Straußa naspäť do britskej okupačnej zóny v Nemecku a je internovaný v Münsterlager
27.08.1948 predstavitelia Britskej vlády prezentujú úmysel Straußa obžalovať z vojnových zločinov spoločne s poľnými maršalmi von Rundstedtom, von Mansteinom a von Brauchitschom, konkrétne pre rozkaz o komisároch, zdravotné zabezpečenie spojeneckých zajatcov (najmä sovietskych) a ďalšie zločiny proti ľudskosti. Ale Strauß nikdy nebol postavený pred súd zo zdravotných dôvodov. Sovietska strana žiada o jeho vydanie, ale ich žiadosť je zamietnutá.
19.05.1949 prepustený zo zajatia
20.03.1973 zomrel vo veku nedožitých 94 rokov v Lübecku


Vyznamenania :
Ritterkreuz des kgl. Preuss. Hausordens von Hohenzollern mit Schwertern
1914 Eisernes Kreuz I. und II. Klasse
/1914 Železný kríž I.aII. triedy
Spange zum Eiseren Kreuz I. Und II. Klasse / Spona k železnému krížu I. a II. Triedy
Verwundetenabzeichen, 1918 in Schwarz
Bremisches Hanseatenkreuz
Lippisches Kriegsverdienstkreuz
Lübeckisches Hanseatenkreuz
K.u K. Österr. Militär-Verdienstkreuz III Klasse mit der Kriegsdekoration
Preuss. Dienstauszeichnungskreuz
Ehrenkreuz für Frontkämpfer
Wehrmacht-Dienstauszeichnung I. Klasse
Österr. Kriegs-Erinnerungs-Medaille mit Schwertern
Ungar. Kriegs-Erinnerungs-Medaille mit Schwertern
Ritterkreuz des Eisernes Kreuzes
/ Rytiersky kríž rádu Železného kríža 27.10.1939


Zdroje :
https://www.historic.de/Home/home.html
www.specialcamp11.fsnet.co.uk
URL : https://www.valka.cz/Strauss-Adolf-t25966#210998Verze : 0
Adolf Strauss


Zdroj: hi.baidu.com
URL : https://www.valka.cz/Strauss-Adolf-t25966#349885Verze : 0