Main Menu
User Menu

Jubilejní pamětní medaile 1898

Jubilee Commemorative Medal 1898

Jubiläums - Erinnerungsmedaille 1898

     
Název:
Name:
Jubilejní pamětní medaile 1898
Název v originále:
Original Name:
Jubiläums - Erinnerungsmedaille 1898
Datum vzniku:
Date of Establishment:
18.08.1898
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1918
Struktura:
Structure:
zlatá medaile
bronzová medaile pro vojenské osoby
bronzová medaile pro civilní osoby
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Procházka, Roman von: Österreichisches Ordenshandbuch. Bd. 1-4. München 1980
URL : https://www.valka.cz/Jubilejni-pametni-medaile-1898-t25918#405936Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Jubilejní pamětní medaile 1898 zlatá
Název v originále:
Original Name:
Jubiläums - Erinnerungsmedaille 1898 Goldene
Datum vzniku:
Date of Establishment:
18.08.1898
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1918
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Procházka, Roman von: Österreichisches Ordenshandbuch. Bd. 1-4. München 1980
URL : https://www.valka.cz/Jubilejni-pametni-medaile-1898-t25918#413345Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Jubilejní pamětní medaile 1898
Název v originále:
Original Name:
Jubiläums - Erinnerungsmedaille 1898
Datum vzniku:
Date of Establishment:
18.08.1898
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1918
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
bronzová pozlacená medaile pro vojenské osoby
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
viz výše
URL : https://www.valka.cz/Jubilejni-pametni-medaile-1898-t25918#405939Verze : 0
MOD
Známa aj ako SIGNVM MEMORIAE podla opisu na zadnej strane
Medaila založená cisárom Františkom Jozefom I. 18.augusta 1898 pri príležitosti 50. výročia nástupu na trón.
Medaila bola ustanovená v troch stupňoch:
1. zlatá medaila pre vyznamenanie najvyšších vojenských hodnostárov
Zlatou medailou so zlatým cisárskym orlom vyznamenávali vyššie vojenské hodnosti, ktoré odslúžili 50 alebo viac rokov v činnej vojenskej službe. Veľkosť orla bola 30x20 mm.
2. bronzová medaila pre príslušníkov armády
Bronzovou medailou bol vyznamenaný každý, kto v čase vlády Františka Jozefa I. od 2. decembra 1848 do 2.decembra 1898 slúžil v ozbrojených silách alebo u polície.
opis na prednej strane medaile:
FRANC-IOS-I-D-G-IMP-AVSTR-REX-BOH-ETC-AC-AP-REX-HVNG-
3. bronzová medaila pre civilných občanov
Bronzovou medailou pre civilných občanov bol vyznamenaný každý, kto slúžil v období od 2.decembra 1848 do 2.decembra 1898 v štátnej službe alebo podobnej sociálnej službe minimálne 10 rokov. Túto medailu dostal aj každý, kto sa bez ďalšieho časového obmedzenia nachádzal v činnej službe v deň 50-teho výročia panovníka.
opis na prednej strane medaile:
FRANC-IOS-I-D-G-IMP-AVSTR-REX-BOH-ETC-ET REX AP-HUNG-
Na prednej strane medaile je doprava otočená busta cisára Františka Jozefa I. v maršalskej uniforme z rádom Zlatého rúna a veľkým pásom vojenského rádu Márie Terézie. Okolo je nápis podľa typu medaile.
Obidva typy medaile majú rovnaký reverz: v centre medaile je tabuľka s latinským nápisom SIGNVM MEMORIAE (pamätný znak). Tabuľka je obklopená vencom z dubových a vavrínových ratolestí. V hornej časti medaile je nápis MDCCCXLIII - MDCCCXCVIII (1848-1898). Priemer medaile je 34 mm u bronzovej a 35 mm u zlatej.
Medaila sa nosila na 40 mm širokej trojuholníkovej stuhe.
zdroj:
www.netdialogue.com
URL : https://www.valka.cz/Jubilejni-pametni-medaile-1898-t25918#211284Verze : 1
Jubilejná pamätná medaila SIGNVM MEMORIAE - pre civilných občanov z mojej zbierky
URL : https://www.valka.cz/Jubilejni-pametni-medaile-1898-t25918#212454Verze : 0
Miniatúra Jubilejnej pamätnej medaile SIGNVM MEMORIAE - pre príslušníkov armády
URL : https://www.valka.cz/Jubilejni-pametni-medaile-1898-t25918#215886Verze : 0
Miniatúra Bronzovej vojenskej jubilejnej pamätnej medaile z roku 1898...
Foto: súkromná zbierka
URL : https://www.valka.cz/Jubilejni-pametni-medaile-1898-t25918#330686Verze : 0
etua na Jubilejnú pamätnú medailu


zdroj: moja zbierka
URL : https://www.valka.cz/Jubilejni-pametni-medaile-1898-t25918#372525Verze : 0
niektoré varianty tejto medaile:


- pozlátená medaila
- medaila z bieleho kovu
- medaila z tzv. vojnového kovu - Kriegsmetall

zdroj: moja zbierka
URL : https://www.valka.cz/Jubilejni-pametni-medaile-1898-t25918#372526Verze : 0
Název
Name
Jubilejní pamětní medaile 1898
Jubilee Commemorative Medal 1898
Jubiläums - Erinnerungsmedaille 1898
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
URL : https://www.valka.cz/Jubilejni-pametni-medaile-1898-t25918#415110Verze : 0
MOD