Main Menu
User Menu

Armádní kříž 1813/14

Army Cross 1813/14

Armeekreuz 1813/14

     
Název:
Name:
Armádní kříž 1813/14
Název v originále:
Original Name:
Armeekreuz 1813/14
Datum vzniku:
Date of Establishment:
31.05.1814
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1918
Struktura:
Structure:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Procházka, Roman von: Österreichisches Ordenshandbuch, München 1974
URL : https://www.valka.cz/Armadni-kriz-1813-14-t25915#412471Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Armádní kříž 1813/14
Název v originále:
Original Name:
Armeekreuz 1813/14
Datum vzniku:
Date of Establishment:
31.05.1814
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1918
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Procházka, Roman von: Österreichisches Ordenshandbuch, München 1974
URL : https://www.valka.cz/Armadni-kriz-1813-14-t25915#412472Verze : 0
MOD
Bronzový dělový kříž 1813-1814
Vydán císařem Františkem I. v roce 1814 k ocenění vojáků za účast v tažení 1813-1814. Ve skutečnosti byly první řády uděleny až v roce 1815.
Řád se obvykle nazývá "Dělovým křížem", neboť jeho exempláře byly vyrobeny z ukořistěných francouzských děl. Někdy je možné se setkat také s chybným názvem "Lipský kříž" podle rozhodující bitvy roku 1813.
Význam tohoto řádu spočívá v skutečnosti, že šlo o vůbec první dekoraci udělovanou všem vojákům císařsko-královské armády bez ohledu na hodnost.
Původně byl kříž navržen ve třech velikostech (existuje několik exemplářů), ale nakonec byl vyroben a udělován pouze malý typ se zeleně emalovaným reversem.
Jeden velký zlacený exemplář ozdobený vavřínovým věncem byl vyroben pro vítěze od Lipska, polního maršála knížete ze Schwarzenbergu. Původně se měl nosit na stuze kolem krku. Tento unikátní exemplář se nachází ve Vojensko-historickém muzeu ve Vídni.
Předpokládá se vydání až 200.000 kusů tohoto kříže, ale do současnosti se jich dochovalo jen několik tisíc.
Kříž se nosil zavěšen na protáhlém a prohloubeném závěsném kroužku ve žluto-černé stužce v odstínech podle J. Harnische. Během doby se vyskytlo mnoho individuálních úprav kříže a i barvy stužky doznaly řady variací (zejména světlý odstín osciloval od žluté až po zlatou). Na obrázku je standardně udělovaný kříž s prohloubeným závěsným kroužkem a soudobou stuhou.
Stuha: žluto-zlatý pruh mezi dvěma černými, všechny stejné šíře.
Velikost: udělovaný malý bronzový kříž měl velikost 27 mm; neudělovaný velký kříž 45 mm a střední kříž 39 mm.
Avers: na ploše bronzového kříže obrkouženého zlatým věncem se na jeho ramenech nachází inskripce: "GRATI / PRINCEPS ET PATRIA / FRANC. / IMP. AUG.".
Revers: v pěti řádcích inskripce: "EUROPAE / LIBERTATAE ASSERTA / MDCCCXIII / MDCCCXIV".
Převzato a volně přeloženo z https://www.antiquesatoz.com/napoleon/ausnapms.htm
URL : https://www.valka.cz/Armadni-kriz-1813-14-t25915#94081Verze : 1
Původní návrh kříže podle J. Harnische z roku 1813
Původní vzhled řádu, který se lišil od později oficiálně vydávaného typu, navrhnul v J. Harnisch. Byl 39 mm vysoký a užší s rameny spojenými ve středu. Inskripce na aversu byla totožná jako na vydávaném typu, ale lišila se inskripce na reversu: "TORMENT / E CAPTIS BELLICUS / MDCCCXIII". Datum 1813 naznačuje, že původní záměr vydat kříž k pouze k roku 1813 byl později vztažen na celé tažení 1813-1814. Dochovalo se několik exemplářů tohoto kříže.
Převzato a volně přeloženo z https://www.antiquesatoz.com/napoleon/ausnapms.htm
URL : https://www.valka.cz/Armadni-kriz-1813-14-t25915#94103Verze : 1
Důstojnický Dělový kříž 1813-1814
Jak lze předpokládat, v silně společensky rozdělené zemi, jako byla habsburská monarchie, odmítalo mnoho důstojníků nosit stejný řád jako prostí vojáci. Z tohoto důvodu byly původně navrženy tři velikosti. Pravděpodobně po vzoru zlatého kříže polního maršála Schwarzenberga si nechávali důstojníci své kříže pozlatit, zpravidla po odstranění zeleného emailu. Méně častěji býval adaptován ze zlata, nebo ze silně pozlaceného bronzu. Někdy si důstojníci nechávali na konce ramen kříže vyrýt své iniciály, nebo celé jméno, hodnost či název jednotky. Závěs často tvořila rozmanitá oválná zlatá očka. Všechny důstojnické kříže jsou velmi vzácné, zvláště pak exempláře s vyrytými jmény. Jelikož tyto kříže nebyly oficiální, mnoho sběratelů jim nevěnuje pozornost (nebo je přinejmenším podhodnocují), jiní si je však vysoce cení. Zobrazený exemplář je silně zlacená adaptace se zlatým závěsným očkem.
Převzato a volně přeloženo z: https://www.antiquesatoz.com/napoleon/ausnapms.htm
Armádní kříž 1813/14 - Důstojnický Dělový kříž 1813-1814. Adaptace.

Důstojnický Dělový kříž 1813-1814. Adaptace.
URL : https://www.valka.cz/Armadni-kriz-1813-14-t25915#94115Verze : 2
Vojak vyznamenaný armádnym krížom si ho mohol ponechať aj po odchode do civilu a mal právo nosiť ho aj na civilnom odeve. Po jeho smrti zostal majetkom jeho dedičov, ale nosiť ho nesmeli. Pokiaľ vojak nijakých dedičov nemal, kríž bol odovzdaný do najbližšej vojnovej pokladne. Pokiaľ vojak kríž stratil a preukázal, že sa tak nestalo jeho zavinením, malo generálne veliteľstvo právo povoliť, aby za výrobnú cenu dostal iný.
Trestné činy, ktoré mali za následok stratu vojenskej cti, ako aj trest hradobných prác a pevnostného väzenia, boli podľa nariadenia zo dňa 12.5.1815 (M. 1762) dôvodom k odňatiu kríža. To potvrdila Dvorská vojnová rada dňa 9.3. 1816 (H.380) s vysvetlením, že odobratie kríža je následok každej rozsudkom vyslovenej straty cti, ďalej že s uložením trestu vezenia v pevnosti je odobratie kríža spojené aj v prípade, že vojak nebol vyslovene cti zbavený, pokiaľ je ale charakter jeho zločinu podľa zákona cti zbavujúci.
Pokiaľ ale jeho zločin nemal takýto charakter, mal vojak nárok, aby mu bol po odpykaní trestu kríž vrátený. Ak bol vzhľadom k telesnej konštrukcii previnilcovi namiesto telesného trestu uložený trest hradobných prác, nebola s trestom spojená strata kríža a mal nárok, aby mu bol kríž po odpykaní trestu vrátený.
zdroj:
Milan Hodík, Pavel Landa: Švejk - fikce a fakta; Naše vojsko s.r.o. Praha 2006, ISBN 80-206-0814-1
URL : https://www.valka.cz/Armadni-kriz-1813-14-t25915#239201Verze : 1
Vzhledem k tomu, že tento kříž je jedním z nejkrásnější, oživím diskuzi.
Pro osvěžení paměti:
Armádní kříž z let 1813-14 byl založen císařem Františkem I. dne 13. května 1814 jako pamětní vyznamenání pro vojáky, kteří se v osudových střetnutích napoleonských válek zúčastnili polního tažení proti vojskům francouzského císaře Napoleona. Vyznamenání bylo určeno všem, jako projev díků a uznání statečným obráncům vlasti jednak jako nositelné vyznamenání, ale i vděčnosti panovníka.
Kříž je ražen z kovu ukořistěných děl, má průměr 27 mm. Kříž je tlapatý, rovných ramen, okraj je oboustranně zvýšen, střední plocha je jemně zrněná, nápisy z plochy kříže vystupují. Zrněná plocha je překryta zeleným smaltem, nebo černým lakem, či jen patinována do černa, ale nacházíme kříže celozlaté, privátně upravené, jmenované na hranách, zdobené a jinak krášlené.
Na obrázku některé ukážeme. Např. kříž, který má zeleně smaltovanou plochu v podobě jetelových lístků, jiný, který je zlatě fecetován. Kříže se tedy vyskytují v celé řadě variant.
První, zcela původní kříže z vídeňské mincovny mají barvu bronzu s odstínem mědi, lakování je spíše černé než černozelené, závěsný prstenec 20 mm. Zcela nahoře na závěsném očku je umístěna značka mincovny (dvouhlavý císařský orel).
Většina později ražených křížů vykazuje značné odchylky. Vždy je to snaha o vylepšení, zlacení kovu, vavřínový věnec je v některých případech odstraněn a umístěn buď ke středu kříže, či naopak ke konci ramen kříže. Mnozí majitelé, většinou důstojníci, ale i bohatí vojáci si jej na své náklady opatřuji napísem, citací což doložíme u několika exemplářů.
Navrhovatelem a tvůrcem Dělového kříže byl známý vídeňský medailer Joseph W. Harnisch (byl to i medailer i Českého šlechtického kříže). Je zajímavé a i prokázané, že původní návrh byl, že kříže budou raženy ve třech velikostech a to 50 mm, dále 39 mm a malé kříže ve velikosti 27 mm. O tomto faktu píše i Herman von Heyden, ale i F. Gottschalck.
Můžeme se radovat, že z rozhodnutí císaře dochází k ražbě jednotného pamětního kříže, který se stává ozdobou naších sbírek. Na přiložených obrázcích si ukážeme typy křížů i stuhy. O stuhách budeme hovořit samostatně, neb právě stuhy ke kříži jsou pro naši faleristiku dokladem, vývoje od stuhy splývavé až ke klasickému trojúhelníku.
Prameny použité ve všech dalších příspěvcích o tomto vyznamenání:
O Dělovém kříž psal poprvé Fridrich Gottschalck v letech 1817-18 ve svém Almanachu rytířských řádů. Dále Herman von Heyden ve své knize z roku 1897, ale i L.Trost v roce 1910 a konečně nejpodroběji to byl Waldemar Edler von Hesse-Georg Schreiber v roce 1940 v knize, kterou nikdo z nás žel bohu nevlastní - jsou to Nositelná vyznamenání Německé říše.
Ale, a to je pro nás důležité, z těchto autorů čerpal i pan Václav Měřička, který závěry zveřejnil v knize: Dělový kříž 1813-14.
URL : https://www.valka.cz/Armadni-kriz-1813-14-t25915#293095Verze : 1
Dělový kříž se objevuje na stejnokrojích důstojníků až do jejich vysokého věku. Ještě v letech 1840-50 nacházíme staré pány, kteří nosí křížek in natura se ctí a hrdostí, že to byli oni, kdo pomohli ztrestat tyrana.
Je pochopitelné, ža stuha tak dlouhé nošení vydržet nemohla a tak se měnila, dle potřeby. I proto jak jsem zde předvedli se vyskytují stuhy různých šířek, barevných průhů i odstínu stuhy.
Na obrázcích, rytinách a obrazech je možno sledovat vývoj kříže a jeho nošení od prosté splývavé stuhy, přes volně složený trojúhelník až ke klasickému trojúhelníku tak jak je to typické pro RU řády a dekorace.
Voják po odchodu služební povinnosti si svůj kříž odnáší spolu se vzpomínkami do civilu. Je pro něj čest i morální povinnost tento kříž opět nosit na občanském oděvu. V rakouské společnosti požívají tito vojáci(občané) velké vážnosti. Např. v kostelích mají své čestná místa. Vojenské Invalidovny pečují o sociálně slabší rodiny vojáků a starají se o výchovu a vzdělání dětí. Vlast nezapoměla.
Po umrtí se kříž stává majetkem rodiny, ale ve velké většině je kříž zavěšen v kostele na "pamětní tabuli za padlé" (Gedenktafel fur die Gefallen) či jen Tabule padlých(Gefallenentafel) zde se kříže zavěšovali na toto čestné místo, blízko oltáře.
Teprve pozdní 19. století a ztráta lidské slušnosti a morálních hodnot tuto tradici omezuje. V německu i Rakousku stále existuje místo cti, kde jsou jména všech bojovníků za vlast.
Tedy tradice, která je v českých zemích již téměř neznámá. Podoba Dělového kříže se na scéně dějin objevuje ještě jednou v roce 1916. Jde o Karlův vojskový kříž a vlastně i konec mocnářství.
URL : https://www.valka.cz/Armadni-kriz-1813-14-t25915#293199Verze : 1
Překlad nápisu na kříži:
Rozložený nápis ...GRATI PRIMCEPS ET PATRIA FEANC.IMP.AUG. (ve dvou řádcích na ploše dolního ramena.
RUB: EUROPAE LIBERTATE ASSERTA MDCCCXIII/MDCCCXIV.
V překladu Vděční panovník a vlast, císař František-Evropy svobodu zabezpečivšim 1813/1814
Jednoduchá deviza, která jasně vymezila význam osoby dekorovaného bojovníka. Proto bylo i ctí, že tento prostý kříž byl ozdobou na stejnokroji generality a byl nošen i prostým občanem, který mnohdy žil v chudých poměrech. Nacházíme ho např. na všech oficielních portrétech maršála Josefa Radeckého, který je přizdoben svým křížkem z let 1813-14.
Právě na tomto příkladě vidíme, že maršál má kříž na prsou již složený do volného trojúhelníku, který je ozdobný na jeho uniformě. Tento zvyk se pomalu stává modním "hitem" a tak se volně složený křížek objevuje i na stejnokrojích vojáků i veteránů.
Dalším křížkem, který je dostupný široké vrstvě vojáků se stává Vojenský služební kříž na známe žlutočerné stuze, která připomíná stuhu slavného kříže Dělového a tak i tato dekorace se stále častěji objevuje na nejprve voílné, složené stuze, ale později již to jsou stuhy složené v klasický trojúhelník.
URL : https://www.valka.cz/Armadni-kriz-1813-14-t25915#293769Verze : 1
Tento kříž je ražen z děloviny nebo bronzu, ale je silně zlacen a zlatě fasetován. Toto fasetování je však zhotoveno s citem i vkusem, nikde nezakrývá části nápisu tak jak je tomu mnohde u jiných exemplářů.
Mezi rameny kříže je zachován vavřínový věnec.
Zajímavý je závěs na stuhu. Závěsný oblouček je opět pozlacený, je proti originálním křížkům jemněji provedeny a do něho jsou zapojeny dva malé drátěné kroužky.
Těmito kroužky pak probíhá vlastní závěsný kroužek o průměru 15 mm. Takto upravený závěs byl jasně uzpůsoben na nošení na průvlečné stuze. Zdá se, že takový kříž byl upraven nositelem z Německa, kde průvlečné stuhy byly používány.
Tato zajímavá úprava způsobu zavěšování dosvědčuje,že iniciativa a vynálezavost nositelů i výrobců byla značná a dokládá to jen, jak často a libovolně a proti předpisu si vyznamenání nositele upravovali.
URL : https://www.valka.cz/Armadni-kriz-1813-14-t25915#293099Verze : 1
Je pravděpodobné, že císař František I. uvažoval již v průběhu roku 1813 o založení pamětního vyznamenání pro svoje vojáky, tedy pro tak zvanou "českou armádu". Dokladem tohoto tvrzení je návrh medailera J.W. Harnische. Zachoval se kříž je ražen z děloviny, má průměr 39 mm, okraj je obousrtranně zvýšený, kříž sám je tlapatý, rovných ramen. Plocha ramen je zrněna, ale není lakována. Mezi rameny kříže je umísten velmi plastický vavřínový věnec tvořený trojici vedle sebe složených listů. Na lícové straně jsou rozloženy slova nápisu, který se zcela shoduje s pozdějším, definitivním vydáním kříže.
Rubní strana nese však odlišný nápis. Na ploše horního ramene stojí TORMENT, na ploše vodorovných ramen E.CARTIS BELLICIS a na ploše dolního ramene MDCCCXIII. V překladu - Vděčni panovník a vlast. František císař rakouský a dále: Z ukořistěných nepřátelských děl. 1813. Stuha odpovídá stuze Dělového kříže.
Skutečnost že na zadní straně kříže je umísten jen letopočet 1813 ukazuje, že návrh byl připraven již dříve a čekalo se na vhodnou dobu, velké vítezství a porážku Napoleona. Velikost kříže je také rozdílná:
Kříž velikosti 27 mm
Kříž velikosti 39 mm
Kříž velikosti 50 mm
Tuto informaci zveřejnil poprvé
Herman von Heyen ve své knize: Ehrenzeichen Deutschland und Oesterreichs-Ungars vydané v roce 1897. Ale i Fridrich Gottschalck již v roce 1817 ve svém Almanachu Die Deutschen Ritterorden uvádí, že bylo zamýšleno razit Pamětní medaile z let 1813-14 v celkovém počtu 100 000 kusů a z tohoto počtu mělo být 4 000 velkých, 6 000 středních a 90 000 malých dekorací (křížů). Víme však, že byl vydán jen jeden jediný Velký armádní kříž z let 1813-14 v průměru 45 mm, který v pozlaceném provedení byl udělen vrchnímu veliteli české armády, polnímu maršálkovi Karlu Filipu knížeti Schwarzenbergovi a malý kříž všem ostatním bojovníkům, této armády, kde již název česká předurčuje tento kříž k historii i moderní České armády dnešní doby.
Zde popsaný návrhový kříž byl původně ve sbírce Dr. Juliuse. V roce 1959 jej zakoupil pro svoji sbírku prof. Dr. Giovanni Fattovich. Pan Václav Měřička, přítel profesora Fatovitche osobně viděl a popsal tento návrhový kus ve své knize Orden und Ehrenzeichen der Oestrreichichs-Ungarischen Monarchie na straně 205.
URL : https://www.valka.cz/Armadni-kriz-1813-14-t25915#297486Verze : 1
Hello,
I′m a new member of this forum and a collector of Imperial Austrian Orders & Decorations.
I would like to add some data to this interesting discussion, posting the pictures of Harnisch′s prototype of the Cannon Cross, once in the v. Heyden, then Julius collection.
Best wishes,
Elmar Lang
Armádní kříž 1813/14 - Obverse

Obverse
Armádní kříž 1813/14 - Reverse

Reverse
URL : https://www.valka.cz/Armadni-kriz-1813-14-t25915#321966Verze : 1
Napoleonské války jsou a jistě i nadále budou v zájmu nejen historiků, ale především faleristů, neb památky, medaile, řády či prosté dekorace jsou hledaným sběratelským materiálem a každá maličkost potěší.
Zásluhou pana Ivana Chudého si jednu takovou nádhernou maličkost můžeme představit. Jde o miniaturní sponu vojáka naši armády, který byl zapojen ve válce proti Napoleonovi. V tomto případě můžeme úspěšně spekulovat,že jde o rakouského poddůstojníka a lze celkem přesně ohraničit i udělení kříže Sv. Jiří s číslem: 25 737
Ruská odborná literatura křížům Sv. Jiří z let 1812-1815 přisuzuje číslování od:
- 22 894 – 71 781 ( náš křížek má číslo 25 737)
Miniaturky jsou upevněny na stříbrné, zdobené sponě tak jak tuto úpravu známe z let kolem roku 1820. Spona je podložena starší, ale pravděpodobně nikoliv původní stuhou kříže či řádu Sv. Jiří. Je téměř jisté,že původní stuha byla složená ze stuhy „Dělového kříže a kříže Sv. Jiří“.
l. Miniatura „Dělového kříže“ :
- Kříž je vyroben na zakázku a je zlacený. Plocha kříže je smaltovaná černým smaltem, který se objevuje kolem roku 1820 a jako módní prvek jej nacházíme i na dalších, převážně privátně klenotnicky vyrobených a upravených křížů. Můžeme konstatovat, že jde o nádhernou, klasickou miniaturku kříže, který je skvělým příkladem exempláře, který tolik znamenal pro naše pradědy.
2. Kříž Sv. Jiří:
- Kříž, jeho založení a další podrobnosti jsou popsány dosti podrobně a tak jen jako připomenutí.
Kříž byl založen jako vysoké vyznamenání pro ruské vojáky v roce 1807 a to pouze v jediné třídě. V období, kdy byl udělen kříž, který zde popisujeme byl v ruské armádě ne správně nazýván „ Řád Sv. Jiří 5. stupně“ a dokonce se zachovalo i několik původních udělovacích dekretů pro vojáky pruské armády, kde je kříž opravdu nazván řádem 5. stupně. Kříž, který tento rakouský poddůstojník ve společném boji s jednotkami ruskými obdržel byl právě tímto kříže tak zvaného 5. stupně. Je velmi zajímavé, že miniaturka kříže Sv. Jiří je pečlivě zhotovena dle originálu kříže i s přesným registračním číslem, které neodpovídá ruskému číslovaní, ale klenotník použil klasické číslování přesně tak, jak se v tomto období používalo. Přední medailon se Svatým Jiřím zabíjejícím draka je u miniaturky poněkud větší a samotná postava rytíře zabíjejícího draka je přece jen poněkud jiná, než na ruském originálu. Rakouský klenotník sponu upravil dle módního náhledu společnosti kolem roku 1820-1830.
Je celkem zajímavé, že křížek Sv. Jiří je číslovaný, ale jde jen o přání zákazníka. Několik takových miniatur se nachází i v německých sbírkách, věnovaných napoleonským válkám. Podobnou sponu měl ve své sbírce i pan Václav Měřička.
Závěrem můžeme jen říci, že jde o velmi pěknou a sběratelsky cenou miniaturku, která je připomínkou vojenského tažení našich pradědů a jejich konečného vítězství nad Napoleonem, kde česká jména prezentována knížetem Schwarzenberkem či potomním maršálem Radeckým jsou připomínkou statečnosti prostých vojáků z Čech i Moravy.
POZNÁMKA:
Tato mini spona je uložena ve sbírce našeho rakouského kolegy, který si nepřeje být jmenován, ale poskytl nám obrázek dekorace za který děkujeme.
URL : https://www.valka.cz/Armadni-kriz-1813-14-t25915#404634Verze : 1
Sběratelé rakouských dekorací rádi předvádějí především svoji sbírku „Dělových křížů“ což je velmi dobře. Každý má možnost prozkoumat a vidět tu širokou škálu úprav, klenotnické výroby, jmenovaní na hranách křížů, úpravy závěsných kroužků, zlacení, smaltování černým či zeleným smaltem. To vše je krása prosté dekorace, kterou „staří páni“ nosili i na občanském oděvu po celý život. ANO jsou to oni, kdo pokořili Napoleona. Jistě i proto v Čechách, na Moravě i Slovensku věnujeme tomuto kříži zvýšenou pozornost. Dekoraci najdeme v regionálních muzeích tak jako ve starých šlechtických sbírkách, ale i v modernách faleristických sbírkách našich a našich přátel a kolegů.
Pro potěšení oka si předvedeme křížky z privátní sbírky našeho rakouského kolegy, které nám pro potřebu www.valka poskytl:
Obrázek číslo 1:
Dělový kříž je klenotnicky upraven zlatým širším fasetováním. Je zajímavé,že klenotník musel vavřínový věnec pravděpodobně odříznout a částečně posunout. Celkem jde o velmi pěknou úpravu podtrženou i kvalitním smaltováním. Závěsný prstenec je netypický, silně zlacený. I když kříži chybí originální stuha jde o mimořádný exemplář. Nápisy na ploše kříže jsou zřetelné a dobře čitelné.
Obrázek číslo 2:
Zde můžeme hovořit o klasickém a jistě původním Dělovém kříži jehož jedinou úpravou je zlacení v ohni. Jde o dobovou a módní úpravu, která byla v Rakousku používána v první polovině 19. století.
Obrázek č. 3:
Na obrázku jsou dvě klasické miniaturky jedna je jistě zajímavá svým závěsem, je možné,že závěs je z orig. kříže a dekorace se nosila na menší stuze volně složené do trojúhelníku.
Obrázek č. 4:
Poslední obrázek ze sbírky našeho rakouského kolegy nám představuje soubor celkem devíti křížů, které představuji faleristickou klasiku.
Poděkování panu Ivanu Chudému za zprostředkování a dodání obrazového materiálu. Obrázky jsou vloženy se souhlasem majitele.
URL : https://www.valka.cz/Armadni-kriz-1813-14-t25915#404732Verze : 1
Název
Name
Armádní kříž 1813/14
Army Cross 1813/14
Armeekreuz 1813/14
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.1814 Radecký z Radče, Josef Václav
DD.MM.RRRR Lebzeltern, Wilhelm von
Celkem : 2
URL : https://www.valka.cz/Armadni-kriz-1813-14-t25915#626602Verze : 0
MOD
Diskuse
Nový kolega a sběratel rakouských řádů a vyznamenání doplnil obrázky prototypu dělového kříže zhotoveným medailérem Harnischem. Kříž se původně nacházel ve sbírce p. von Haydena a poté p. Juliuse.
URL : https://www.valka.cz/Armadni-kriz-1813-14-t25915#321976Verze : 0
Hello,
excuse me if I don′t speak or write in Czech or Slowak language...
I′m glad that you would like the pictures I′ve sent, of the Harnisch prototype of the Kanonenkreuz.
As a further information it is the same piece published by Vaclav Mericka in "Zajimavosti o delovém krizi a obcanskem krizi z let 1813 a 1814", (Drobna Plastika), page 25.
This piece, belonged to the von Heyden Collection (nr. 1009), was sold in auction (lot 860) on Oct. 19th 1898, becoming part of the Julius Collection, then auctioned on Sept. 14th-16th 1959, becoming part of the Fattovich Collection.
This same piece was published in the "Mitteilungen der Oesterreichischen Numismatischen Gesellschaft", Band XVI, Nr. 5 - 1959, pages 61-64.
Best wishes,
Elmar Lang
This is a (hopefully readable) translation, done with an internet free translator:


Dobrý den,
promiňte, když nebudou mluvit ani psát v českém jazyce nebo Slowak ... Jsem rád, že se budete chtít fotky jsem poslal z prototypu Harnischa z Kanonenkreuz.
Jako další informace je stejný kus zveřejněny Václav Měřička v "zajímavosti o delovém krizi jeden obcanskem krizi z let 1813 jeden 1814", (Drobna Plastika), str. 25. Tento kus patřil k von Heyden kolekce (č. 1009), byl prodán v dražbě ( šarže 860) dne 19. října 1898, se stanou součástí Julius kolekce, tak vydražené na 14. až 16. září 1959, se stanou součástí je Fattovich Collection.
Stejný kousek byl zveřejněn v "Mitteilungen der Oesterreichischen Numismatischen Gesellschaft", Band XVI., Nr. 5 - 1959, pages 61-64. Všechno nejlepší,
Elmar Lang
URL : https://www.valka.cz/Armadni-kriz-1813-14-t25915#322310Verze : 1