Jubilejní kříž 1908

Jubilee Cross 1908
Jubiläumskreuz 1908
     
Název:
Name:
Jubilejní kříž 1908 Jubilee Cross 1908
Název v originále:
Original Name:
Jubiläumskreuz 1908
Datum vzniku:
Date of Establishment:
10.08.1908
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1918
Struktura:
Structure:
kříž pro vojenské osoby
kříž pro civilní úředníky
kříž pro dvorní úředníky
Cross for Military Personnel
Cross for Civil Officials
Cross for Court Servants
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Procházka, Roman von: Österreichisches Ordenshandbuch. Bd. 1-4. München 1980


URL : https://www.valka.cz/Jubilejni-kriz-1908-t25914#405892 Verze : 0
     
Název:
Name:
Jubilejní kříž 1908 Jubilee Cross 1908
Název v originále:
Original Name:
Jubiläumskreuz 1908
Datum vzniku:
Date of Establishment:
10.08.1908
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1918
Komponenty:
Components:
- -
Klenot:
Badge:
Stuha pro vojenské osoby Ribbon for Military Personnel
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
- -
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
- -
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
viz výše
URL : https://www.valka.cz/Jubilejni-kriz-1908-t25914#405895 Verze : 0
pripájam fotografiu Jubilejného kríža na dvorskej stuhe v pôvodnej etui...


zdroj: www.sammlerecke.at
Jubilejní kříž 1908 - Jubilejný kríž na dvorskej stuhe

Jubilejný kríž na dvorskej stuhe
URL : https://www.valka.cz/Jubilejni-kriz-1908-t25914#234644 Verze : 0
Kríž bol založený k 60.výročiu vlády cisára Františka Jozefa I. (2.12.1908). Bol navrhnutý známym medailérom profesorom Rudolfom Marschallom (1873-1967). Vyznamenanie má tvar tzv. Tatzenkreuz-u (tvar podobný nemeckému železnému krížu) s priemerom okolo 37 mm s vavrínovým vencom medzi ramenami. V strede kríža je kruhový medailón s priemerom 20 mm, v ktorom sa nachádza portrét panovníka otočeného doľava. Naľavo od neho je malý nápis FRANC.IOS.I (cisár František Jozef). V niekoľkých málo prípadoch je na pravej strane dizajnérska značka R.Marschall. Reverz je hladký s nápisom 1848 - 1908 v dvoch riadkoch. Vyrobený bol z pozlátenej mosadze.

Jubilejný kríž sa vyrábal vo veľkých množstvách mnohými firmami počas niekoľkých rokov, preto existuje niekoľko rôznych variantov tohto vyznamenania, ktoré sa od seba odlišujú v drobných detailoch. Napríklad jeho veľkosť sa môže pohybovať od 36-37 mm, váha od 25,8 - 26,8 g atď. Oficiálne však existujú iba dve varianty tohto kríža:
- 1.varianta má ramená kríže vysoko leštené
- 2.varianta má rytú líniu pozdĺž ramien kríža. Niektorý výrobcovia vkladali do tejto línie čierne emailovanie na jej zvýraznenie.

Vyznamenanie týmto krížom sa uvádzalo aj v osobných zložkách vyznamenaných a v prípade odchodu do výslužby bolo zobrazené aj ozdobnom dokumente, ktorý sa dostával pri tejto príležitosti. Napriek tomu sa však k vyznamenaniu pri udelení nedával nijaký certifikát. Kríže sa normálne dostávali bez krabičky či obalu, rôzne firmy však ponúkali veľké množstvá ich súkromných variant. Tieto kríže boli natoľko rozšírené a lacné, že sa bežne stávalo že si ich držitelia na vlastné náklady zabezpečili jeden či viac náhradných.

Kríž sa podľa určenia rozdeľoval do troch kategórii, ktoré sa od seba líšili iba farbou stužky:

1. Militär-Jubiläumskreuz

Založený 10.augusta 1908 (zverejnený 18.augusta 1908). Nosil sa na 40mm širokej bielej stužke s 5mm širokými červenými pásmi, ktoré boli vzdialené 3mm od okraja. Bol určený všetkým členom ozbrojených síl počas obdobia medzi 2.decemrom 1898 - 2.decembrom 1908 odslúžili ako profesionáli minimálne 3 roky, každému kto sa zúčastnil minimálne jednej bitky počas revolučných rokov 1848-49 alebo boli v aktívnej profesionálnej službe 2.decembra 1908, včetne civilných zamestnancov, niektorých vojenských škôl, kadetných inštitútov a vojenských organizácii.

Dodatočne bol udelený aj tým členom ozbrojených síl, ktorí boli v tento deň v službe aj ak neboli profesionálni vojaci, ale absolvovali minimálne dvojročný vojenský výcvik. Tento posledný paragraf sa týkal hlavne študentov dôstojníckych ašpirantských škôl od druhého ročníka a ašpirantov rôznych rezervných hodností od obyčajných brancov, ktorí boli v druhom, alebo vyššom roku služby.

31.decembra 1914 adresoval cisár František Jozef mužom svojej armády a námorníctva rozkaz, v ktorom vyjadril svoje rozhodnutie (publikovaný 6.januára 1915) aby všetci rezervný dôstojníci a úradníci, ktorí sa zúčastňujú prebiehajúcej vojny a ktorí 2 decembra 1908 už mali dôstojnícku hodnosť a nedostali Militär-Jubiläumskreuz predtým, mohli byť rovnako vyznamenaný týmto vyznamenaním ako špeciálnou poctou. Týkalo sa to rezervných dôstojníkov (ktorí nemali status profesionálov) od hodnosti poručík vyššie, ktorí sa počas vojny stali pre vlasť omnoho dôležitejšími.

2.Jubiläumskreuz für Zivilstaatsbedienstete

Založený 14.augusta 1908 (zverejnená 16.novembra1908) pre všetkých úradníkov bez obmedzenia odboru v ktorom slúžili. Vyznamenanie sa nosilo na 40mm širokej červenej stuhe. Bolo udelené všetkým mužom i ženám zo všetkých odborov civilnej služby (okrem ministerstva zahraničia), zamestnávateľom a pracovníkom štátnych firiem, ktorí boli v aktívnej službe 2.decembra 1908 a mali odpracované v štátnej službe minimálne 3 roky a tiež všetkým tým, ktorý neboli už v deň výročia neboli v aktívnej službe, ale boli v nej počas obdobia od 2.decembra 1898 - 2.decembra 1908 a obpracovali v štátnych službách minimálne 10 rokov. Vo všetkých prípadoch išlo o osoby staršie ako 21 rokov. Pokiaľ bol niekto z úradníkov nominovaný na vojenský kríž, získať civilnú verziu nebolo prípustné.

3.Jubiläums-Hofkreuz

Založený 20.septembra 1908 (zverejnený 16.novembra 1908) pre všetkých úradníkov a služobníkov dvora. Nosil sa na 40mm (38mm) širokej stuhe červenej farby s bielymi okrajmi 6mm širokými okrajmi. Podobne ako pri dvorskej jubilejnej medaily z roku 1898 farba stuhy nebola jasno červenej farby ako bežná úradnícka stuha, bola farby zvanej "ponceaurot", podobnej stuhe Leopoldovho Rádu. Bola udelená všetkým stupňom úradníkov Ministerium des k.u.k. Hauses und des Äußeren (ministerstva dvora a zahraničných vecí), mužom aj ženám, ktorých celková doba služby bola minimálne tri roky a boli starší ako 21 rokov.

Dvor tiež zahŕňal členov Dvorného divadla a opery, zamestnancov poľovníckych pozemkov, úradníkov poštových služieb pri dvornej telegrafnej kancelárie, klerikov v dvorných kaplnkách a rôznych telesných stráží. Pre všetkých tých z nich, ktorí neboli v aktívnej službe 2.decembra 1908 bolo určené nasledujúce pravidlo: všetci dôstojníci, vysoký úradníci a kňazi ktorí odslúžili tri roky počas rokov 1898 - 1908 mohli kríž získať, nižšie hodnosti a úradníci iba ak opustili dvorské služby po 1.decembri 1907.

Pokial niekto bol nominovaný na úradnícky alebo vojenský kríž, nemal už na dvorský kríž nárok.

Autority sa poučili zo skúseností s jubilejnou medailou z roku 1898. pri tejto medaily nebolo určené ako postupovať, ak niekomu vyplýval nárok na viac medailí, čo viedlo k tomu, že niektorí získali dve, alebo dokonca všetky tri varianty medaile k tomu istému jubileu. V roku 1908 už nebolo žiadne dvojité udelenie možné. Medaila bola rozdelená do troch teoretických stupňov, pričom vojenský kríž bol považovaný za najvyšší, potom nasledovala úradnícka verzia a dvorský kríž sa považoval za najnižší stupeň. Pokiaľ niekto spĺňal kritériá pre viac stupňov, bol mu udelený iba najvyšší, na ktorý mal aktuálne nárok.


zdroj: môj archív
www.netdialogue.com
URL : https://www.valka.cz/Jubilejni-kriz-1908-t25914#211285 Verze : 0
Fotografia z 15.05.1909, Sarajevo


Zdroj : Fotografia z rodinnej zbierky
Jubilejní kříž 1908 - Vojenský jubilejný kríž 1908

Vojenský jubilejný kríž 1908
URL : https://www.valka.cz/Jubilejni-kriz-1908-t25914#221034 Verze : 0
Pripájam foto foto varianty kríža - vyhotoveného na súkromnú zakázku...


zdroj fotky: www.aukro.cz
URL : https://www.valka.cz/Jubilejni-kriz-1908-t25914#283812 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více