Main Menu
User Menu

Válečná medaile 1873

War Medal 1873

Kriegsmedaille 1873

     
Název:
Name:
Válečná medaile 1873
Název v originále:
Original Name:
Kriegsmedaille 1873
Datum vzniku:
Date of Establishment:
02.12.1873
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1918
Struktura:
Structure:
jedna třída
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Procházka, Roman von: Österreichisches Ordenshandbuch. Bd. 1-4. München 1980
URL : https://www.valka.cz/Valecna-medaile-1873-t25911#405991Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Válečná medaile 1873
Název v originále:
Original Name:
Kriegsmedaille 1873
Datum vzniku:
Date of Establishment:
02.12.1873
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1918
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
viz výše
URL : https://www.valka.cz/Valecna-medaile-1873-t25911#405994Verze : 0
MOD
Vojnová medaila


Dňa 2. decembra 1873, oslávil cisár František Jozef I. 25. výročie nástupu na trón a pri tejto príležitosti rozhodol o zriadení nového vojenského vyznamenania, ktorým by bolo možné odmeniť aj spätne služby preukázané vlasti a panovníkovi.
Vojnovou medailou bol dekorovaný každý, kto v období od nástupu Františka Jozefa I. na trón až do doby zriadenia medaile slúžil v jednotkách rakúskej a rakúsko-uhorskej armády a vojnovom námoníctve. Obdržali ju taktiež všetci, ktorí sa zúčastnili vojnových operácií a ťažení z konca roku 1848 a v roku 1849, v Taliansku v roku 1859, účastníci vojenskej expedície v roku 1864 a všetci účastníci vojny v roku 1866, bez ohľadu na to, na ktorom fronte bojovali.
Medaila mala kruhový tvar s priemerom cca 36 mm a hmotnosťou cca 25 g. a bola razená z deloviny získanej z ukoristených nepriateľských kanónov.
Lícová strana - v strede medaile portrét cisára z profilu, pri okraji v medzikruží opis FRANZ JOSEPH I. KAISER V . OESTERREICH KOENIG V. BOEHM. ETC. APOST. KOENIG V. UNGARN (František Jozef I., cisár rakúsky, kráľ český atď., apoštolský kráľ uhorský)
Rubová strana - v strede medaile nápis 2. / DECEMBER / 1873, rámovaný neuzavretým vencom z dubovej a vavrínovej ratolesti.
Vojnová medaila bola nosená na náprsnej trojuholníkovej stuhe šírky 36-40 mm, vo farbe cisárskej žltej, v strede priečne čierne šráfovaná, po oboch stranách ohraničená čiernym pruhom a žltým pruhom okrajovým (žlto-čierna verzia stuhy za statočnosť).
Kedže štatút medaile nevylučoval ani jej udelenie v budúcnosti, bola použitá aj neskôr k dekorovaniu účastníkov ozbrojeného pripojenia Bosny a Hercegoviny k ríši v rokoch 1878-1879 a príslušníkov námornej expedície do Číny v rokoch 1900-1901 k potlačeniu "Boxerského povstania".


Použitá literatúra:
Koláčný, Ivan: Řády a vyznamenání Habsburské monarchie, Elka Press, Praha, 2006
URL : https://www.valka.cz/Valecna-medaile-1873-t25911#212387Verze : 0
Niektoré varianty medaile:


- varianta s Oe v opise medaile
- varianta bez medzikružia
- varianta s gulatým očkom


zdroj: moja zbierka
URL : https://www.valka.cz/Valecna-medaile-1873-t25911#372521Verze : 0