Main Menu
User Menu

Pamětní bosensko-hercegovská medaile

Bosnisch-Herzegowinische Erinnerungsmedaille

     
Název:
Name:
Pamětní bosensko-hercegovská medaile
Název v originále:
Original Name:
Bosnisch-Herzegowinische Erinnerungsmedaille
Datum vzniku:
Date of Establishment:
30.08.1909
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1918
Struktura:
Structure:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Procházka, Roman von: Österreichisches Ordenshandbuch, München 1974
URL : https://www.valka.cz/Pametni-bosensko-hercegovska-medaile-t25910#412328Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Pamětní bosensko-hercegovská medaile
Název v originále:
Original Name:
Bosnisch-Herzegowinische Erinnerungsmedaille
Datum vzniku:
Date of Establishment:
30.08.1909
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1918
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Procházka, Roman von: Österreichisches Ordenshandbuch, München 1974
URL : https://www.valka.cz/Pametni-bosensko-hercegovska-medaile-t25910#412329Verze : 0
MOD
Pamätná bosensko-hercegovinská medaila


Pamätnú bosensko-hercegovinskú medailu založil František Jozef I. dňa 30. augusta 1909, na pamäť rozšírenia svojich panovníckych práv na tieto územia (anexia bola schválená 18. augusta 1908, v deň cisárových narodenín a oficiálne vyhlásená 10. septembra 1908). Medaila bola určená okrem civilných zamestnancov aj všetkým dôstojníkom a vojenským úradníkom, ktorý v čase anexie slúžili v XV. armádnom zbore, umiestnenom na tomto území.
Medaila je kruhová s priemerom cca 36 mm a váhou približne 24,5 g. Razená bola z bronzu.
Na líci medaile je portrét cisára Františka Jozefa I. s opisom FRANC. IOS. I. D. G. IMP. AVSTR. REX BOH. ETC. ET AP. REX HVNG. (František Jozef I., cisár rakúsky, kráľ český atď. a apoštolský kráľ uhorský).
Na rubovej strane je v hornej polovici znak bosny a hercegoviny prevýšený korunkou a zasadený do rozdvojeného vavrínového kríku. Cez ten je položená páska s nápisom DIE V. OCT. MCMVIII (Dňa 5. októbra 1908). V dolnej časti medaile je páska s nápisom IN MEMORIAM (Na pamäť).
Medaila bola nosená na náprsnej trojuholníkovej stuhe napol žltej a napol červenej.


Použitá literatúra:
Koláčný Ivan: Řády a vyznamenání Habsburské monarchie, Elka Press, Praha, 2006
URL : https://www.valka.cz/Pametni-bosensko-hercegovska-medaile-t25910#212321Verze : 0
Medailou boli vyznamenaní okrem dôstojníkov a vojenských úradníkov XV. armádneho zboru aj zemskí a obecní úradníci v Bosne a Hercegovine, úradníci a slúžiaci c. a k. ministerstva financií a c. a k. spoločného ministerstva financií pre záležitosti Bosny a Hercegoviny. ktorí boli v službe ku dňu 5. 10. 1909. Celkovo to bolo asi 2800 osôb, medzi nimi aj 17 žien!
Autorom medaile je medailér Richard Placht.
Okrem medailí razených z tmavého bronzu sú známe aj súkromne zakúpené pozlátené kusy.


zdroj: Mjalovský V. : Bosensko - Hercegovská pamětní medaile, In: Signum č. 18/2007, str. 727-730
URL : https://www.valka.cz/Pametni-bosensko-hercegovska-medaile-t25910#241469Verze : 0