Main Menu
User Menu

Záslužný kříž pro duchovní

Geistliches Verdienstkreuz

     
Název:
Name:
Záslužný kříž pro duchovní
Název v originále:
Original Name:
Geistliches Verdienstkreuz
Datum vzniku:
Date of Establishment:
23.11.1801
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1918
Struktura:
Structure:
kříž 1. třídy
kříž 2. třídy
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Procházka, Roman von: Österreichisches Ordenshandbuch, München 1974
URL : https://www.valka.cz/Zasluzny-kriz-pro-duchovni-t25853#407463Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Záslužný kříž pro duchovní 1. třída
Název v originále:
Original Name:
Geistliches Verdienstkreuz I. Klasse
Datum vzniku:
Date of Establishment:
23.11.1801
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1918
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Procházka, Roman von: Österreichisches Ordenshandbuch, München 1974
URL : https://www.valka.cz/Zasluzny-kriz-pro-duchovni-t25853#412246Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Záslužný kříž pro duchovní 2. třída
Název v originále:
Original Name:
Geistliches Verdienstkreuz II. Kl.
Datum vzniku:
Date of Establishment:
23.11.1801
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1918
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
viz výše
URL : https://www.valka.cz/Zasluzny-kriz-pro-duchovni-t25853#407465Verze : 0
MOD
Záslužný kríž pre vojenských duchovných


Piis Meritis


Záslužný kríž pre vojenských duchovných založil cisár František I. dňa 23. novembra 1801 a bol rozdelený do dvoch tried, zlatý a strieborný.
Zlatý kríž bol udeľovaný duchovným, ktorí aj za cenu osobného nebezpečia splnili svoju povinnosť pri duchovnej starostlivosti aj na bojovom poli, prípadne aj inak pred tvárou nepriateľa. Strieborný kríž bol udeľovaný za mimoriadnu starostlivosť, príkladné povzbudzovanie morálky mužstva a osobnú spoluúčasť v boji.
Názov vyznamenania bol dňa 9.5. 1911 zmenený na Duchovný záslužný kríž, rozdelený na I. a II. triedu (zlatý a strieborný).
Vlastné vyznamenanie tvorí dutý ďatelinový kríž zo zlata (s váhou cca 21 g) alebo striebra (17g), vysoký cca 58 mm a široký cca 50 mm. Na stred kríža je položený modrý medailón s nápisom PIIS MERITIS (od roku 1859 je medailón modrý len pri striebornom kríži, zlatý kríž má biely medailón so zlatým nápisom).
Kríž bol nosený na trojuholníkovej náprsnej stuhe bielej farby s troma širšími červenými pásmi. Od roku 1911 je táto stuha vyhradená len pre vyznamenanie získané v čase vojny, vyznamenanie získané v dobách mieru bolo nosené na stuhe čisto bielej farby. Počas panovania cisára Karla I. bolo možné získať za zásluhy pred tvárou nepriateľa aj skrížené meče umiestnené na stuhe.
Poča celej doby udeľovania tohto vyznamenania bolo celkovo udelených 73 krížov zlatých a 1990 krížov strieborných.


Použitá literatúra:


Koláčný, Ivan: Řády a vyznamenání Habsburské monarchie, Elka Press, Praha, 2006
URL : https://www.valka.cz/Zasluzny-kriz-pro-duchovni-t25853#213564Verze : 0
Název
Name
Záslužný kříž pro duchovní 2. třída
Merit Cross for Military Chaplains 2nd Class
Geistliches Verdienstkreuz II. Kl.
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.1915 Kubáň, Methoděj
DD.MM.RRRR - Bombera, Josef
DD.MM.RRRR Medek, Ignác
DD.MM.RRRR - Voneš, Augustin
Celkem : 4
URL : https://www.valka.cz/Zasluzny-kriz-pro-duchovni-t25853#415187Verze : 0
MOD