Main Menu
User Menu

Tyrolské medaile

Tiroler Landesverteidigungsmedaille

TIROLER LANDESVERTEIDIGUNGSMEDAILLE


Tyrolské medaile
URL : https://www.valka.cz/Tyrolske-medaile-t25847#22578Verze : 0
MOD
Stříbrná medaile pro poddůstojníky a mužstvo Tyrolské výzvy za boj proti Francii z roku 1796
Císař František II. založil koncem roku 1797 pro všechny tyrolské občany, kteří uposlechli výzvy ze dne 12. srpna 1796, chopili se zbraní a skutečně se podíleli na boji proti nepříteli, dvě pamětní, ale i záslužné medaile. Medaile jsou ražené ve stříbře v rozměru:
Velká stříbrná med. 40 mm, váha 17,5-18,5 g
Malá stříbrná medaile 35-36mm, váha 12,8-13 g.
Výtvarný návrh: Johann Nepomuk Wirt
LIC:
Zvýšený okraj. Ve středu poprsí císaře Františka II. s vavřínovým věncem na skráni. Opis FRANCISCVS II.D.G.R.IMP.S.A.H.B.R.COMMES TIROLIS (František II. z Boží milosti císař římský Apoštolský král uherský, král český, hrabě tyrolský) Pod poprsím je podpis medailera I.N.WIRT
RUB:
Zvýšený okraj. Ve středu medaile je pětiřádkový nápis: PRO FIDE PRINPICE/ET PATRIA/FORTITER/PUGNANTI/t.j Za víru, knížete a vlast statečně bojujícímu. Tento nápis je obklopen palmovým věncem. Mezi zvýšeným okrajem a palmovým věncem je opis: TIROLIS AB HOSTE GALLO VNDIQVE TETITA, Tyrolsku od francouzského nepřítele odevšad napadenému. Dole při okraji je letopočet: MDCCXCVI (1796)
K hornímu okraji je napojeno kruhové vodorovně postavené ouško.
Stuha je 40 mm široká, průvlečná bílá se 7 mm širokým středním karmínově červeným pruhem, který je oboustranně úzce lemován a 6,5 mm širokými zelenými okrajovými pruhy. Zde vyobrazena medaile pochází ze soukromé sbírky.
Literatura:
V. Měřička: Tyrolské pamětní medaile
V. Meřička: Rakouská, Rakousko-Uherská záslužná a pamětní vojenská a občanská vyznamenání.
URL : https://www.valka.cz/Tyrolske-medaile-t25847#296499Verze : 1
ZLATÁ A STŘÍBRNÁ MEDAILE TYROLSKÉ VÝZVY Z ROKU 1798.
Císař František II. založil dne 7. září 1797 dvě zlaté a jednu stříbrnou medaili pro ty tyrolské občany, kteří uposlechli výzvu panovníka k ozbrojenému boji a se zbraní v ruce se v dubnu 1797 podíleli na vyhnání Francouzů z Tyrol. Velká zlatá medaile byla určena pro vyšší štábní důstojníky, malá zlatá pro důstojníky a stříbrná pro poddůstojníky a mužstvo.
ROZMĚRY:
Velká zlatá medaile: 39-40 mm, síla medaile 1,3 mm při váze 35 g(10 dukátů)
Malá zlatá medaile:35 mm, síla 1,2 mm, váha 21 g (6 dukátů)
Stříbrná medaile: 39-40 mm, síla 1,3 mm, váha 18g,
Líc:
Okraj medaile je mírně zvýšený a zdoben jemným vroubkováním.Ve středu medaile je portrét císaře Františka II., jehož skráně opět zdobí vavřínový věnec. Při okraji je nápis" FRANZ II.R.K.ERZH.ZU.OEST.GEF.GRAF V.TYROL (František II. římský císař, arcivévoda rakouský, oknížený hrabě tyrolský). Dole je opět podpis medailera: I.N.WIRT F.
RUB:
Ve středu medaile je šestiřádkový nápis: DEN/TAPFERN/VERTHEIDIGERN/DES/VATERLANDES/MDCCXCVII.(Statečným obráncům vlasti 1797).Při okraji je vavřínový věnec nahoře otevřený a dole stuhou svázaný.
K horními okraji medaile je napojeno kruhové ouško, kterým prochází stuha. Stuha je průvlečná 30 mm široká, žlutá se třemi 5 mm širokými černými pruhy souměrně rozloženými a úzkým žlutým okrajovým proužkem. Medaile se objevuje i na stuze půlené, bílo zelené.
Pan Václav Měřička, přední znalec této problematiky, uvádí, že Herman von Heyden ve své knize Ehren-Zeichen,Kriegs-Denkzeichen Verdienst und Dienstalters -Zeichen der erloschenen und bluhenden Staaten Deutschlands und Osterreichs-Ungarns z roku 1897 uvádí, že stuha této medaile je napůl zelená a napůl bílá, což neodpovídá skutečnosti. Velká zlatá medaile je vyobrazena v knize pana V.Měřičky: Orden und Ehrenzeichen na straně 262. Stříbrná medaile zde vyobrazená pochází ze soukromé sbírky.
Literatura:
V. Měřička: Tyrolské pamětní a záslužné medaile
Dr. Koláčný: Řády a vyznamenání habsburské monarchie
Trost J.: Die Ritter-und Verdienstorden,Ehrenzeichen und Medaillen
Procházka Roman:Osterreichisches Ordenshanbuch, Mnichov 1974
Tyrolské medaile - Stříbrná medaile pro mužstvo tyroslké výzvy za boj proti Francii
Stříbrná medaile tyrolské výzvy z roku 1797 přední strana medaile

Stříbrná medaile pro mužstvo tyroslké výzvy za boj proti Francii
Stříbrná medaile tyrolské výzvy z roku 1797 přední strana medaile

Tyrolské medaile - Stříbrná medaile tyrolské výzvy z roku 1798 zadní strana medaile

Stříbrná medaile tyrolské výzvy z roku 1798 zadní strana medaile
Tyrolské medaile - Obrázek je převzatý z Italského podejního katalogu. Vzácnost medaile je vyjádřena i její cenou. V nabídce firmy je za cenu 9500 euro.

Obrázek je převzatý z Italského podejního katalogu. Vzácnost medaile je vyjádřena i její cenou. V nabídce firmy je za cenu 9500 euro.
URL : https://www.valka.cz/Tyrolske-medaile-t25847#296679Verze : 1
STŘÍBRNÁ PAMĚTNÍ MEDAILE PRO OBRÁNCE TYROL Z ROKU 1848
Tuto medaili založil císař František Josef I. dne 21. prosince 1848 a stanovy byly potvrzeny dne 10. ledna 1848 v Olomouci, kam se císař před nepokoji a revolucí ve Vídni uchýlil. V Olomouci byl také dne 2. prosince 1848 nastolen na panovnický trůn. V dubnu roku 1848 se jeho předchůdce, císař Ferdinand I. odebral do tyrolského hlavního města Innsbrucku, kde pobýval až do srpna. Stříbrná pamětní medaile byla založena pro tyrolské občany, kteří v průběhu válečných událostí roku 1848 nastoupili dobrovolně k ochraně zemské hranice a to ve zformovaných jednotkách zeměbrany.
Stříbrná medaile v průměru 30-31 mm, síla 2 mm, váha 13,8 až 14,5 g
Líc:
Okraj medaile je zvýšený, ve středu poprsí mladého císaře Františka Josefa I. s vavřínovým věncem na skráních. Při okraji medaile je opis:
FRANZ JOSEPF I.KAISER VON OESTERREICH(František Josef I. císař rakouský)Dole pod poprsím panovníka je jméno medailera: K.LANGE.
Rub:
Uprostřed medaile je pětiřádkový nápis:
DEM/TIROLER/LANDES/VERTHEIDIGER/1848 ( Tyrolskému zemskému obránci)Střed medaile s uvedeným nápisem je lemován routovým věncem. Při kraji medaile, mezi věncem a zvýšeným okrajem je nápis: MIT GOTT FUR KAISER UND VATERLAND (s Bohem za císaře a vlast).
Při horním okraji je elipsovité ouško. Stuha je trojúhelníková, dělená (zelená-bílá).
Varianty: Medaile s menším průměrem (29,5 mm) a medaile, kde je ouško jen úzké, kolmo postavené. Stuha je i průvlečná, i tmavší zelené barvy.
Literatura:
Václav Měřička:Varianty tyrolské medaile z roku 1848
Walter A.Schwarz:Die silberne Denkmunze fur die Landsverterteiger Tirols 1848
Ivan Koláčný: Řády a vyznamenání Habsburské monarchie.


Ukázka, že i tato medaile byla nošena na průvlečné stuze, zde v etuji tyrolského šlechtice spolu s Tyrolskou Matrikou.
URL : https://www.valka.cz/Tyrolske-medaile-t25847#296068Verze : 1
Pamětní medaile pro zemské obránce Tyrol v roce 1866


Pamětní medaile založená dne 17.září 1866 a oficiálně nazvána Pamětní medaile pro zemské obránce Tyrol v roce 1866. Založením této pamětní stříbrné medaile sledoval císař ocenění tyrolských zemských jednotek, které chránily hranice v květnu a v červnu roku 1866, kdy došlo k válečnému tažení na jihu monarchie proti Piemontu, který se stal spojencem Pruska. Piemontská armáda sice byla 24. června v bitvě u Custozzy poražena a navíc ještě dne 2. července porazil rakouský admirál Vilém Tegetthoff skvělým vítězstvím italské loďstvo u ostrova Lissy. Protože ale musela být císařská armáda přesunuta na sever k obraně Vídně, mohli teoreticky Piemonťané bez vážnějšího odporu obsadit celé Benátsko a tím ohrozit Tyroly. Zemští obránci stejně jako v době koaličních válek vstoupili do zbraně a obsadili průsmyky v zillertalském a pustertálském údolí. Medaile má hmotnost 13,8 g. Průměr medaile je 31 mm. Na rubové straně uprostřed věnce je umístěn pětiřádkový nápis : MEINEM/TREUEN VOLKE/VON/TIROL/1866/ V překladu: Mému věrnému tyrolskému lidu 1866. Stuha je dělená, bílá a jasně červená. Velmi vzácně se tato medaile vyskytuje i bez letopočtu
Literatura:
Walter A.Schwarz: Die Denkmunze an die Tiroler Landesverteidiger 1866.
V.Měřička: Rakouské pamětní medaile z prusko-rakouské války z roku 1866
V.Měřička: Rakousko, rakousko-uherské vojenské a občanské záslužné medaile, díl 1. Praha 1974
Tyrolské medaile - Averz

Averz
Tyrolské medaile - Reverz

Reverz
URL : https://www.valka.cz/Tyrolske-medaile-t25847#294783Verze : 1
Žádné ze zemí, které tvořily součást bývalého Rakouska, později Rakouska-Uherska, se nedostalo takové cti a privilegia, aby pro její občany založil a vydal panovník tak velký a široký počet pamětních a záslužných vyznamenání, jak tomu bylo v Tyrolsku. Důvodem panovníkovi péče o lid byla strategická poloha této horské alpské země, tvořící však obrannou linii a výspu při západní a jižní hranici státu. Toto se plně prokázalo právě v letech 1793-1815, ale i později, v době politického kvasu a válek, které probíhaly na půdě Itálie v polovině devatenáctého století.
Je to hornatá země s několika alpskými pohořími,(Hornotyrolské Alpy, Císařské Alpy Alpy Zillerské, Allgauské atd.). Tyroly patří k cislajtánské oblasti monarchie, o celkové rozloze 26 683 kilometrů čtverečních, tvořily pouze 8,89 % monarchie. Tyroláci, stateční a věrni svému císaři, dokázali vzdorovat nepříteli a proto zde předvedeme několik pamětních a čestných medailí, které se k této problematice vztahují. Tato medaile je památka na povstání, které vypuklo dne 9. dubna 1809 a již 11. dubna došlo k vojenskému střetnutí povstalců na tak zvaném Sterzingerském rašeliništi, kde byl francouzský generál Chasteler 13. května poražen v bitvě u Worglu. Národní hrdina a vůdce Andreas Hofer se postavil v čelo povstání a ve dnech 25.-29. května porazil i bavorské jednotky skvělým vítězstvím na hoře Iselu. Teprve Napoleonovo vítězství u Wagramu vedlo ke znojemskému příměří a tak Rakousko upouští od svých válečných plánů a nechává své věrné v plen nepříteli. Na paměť tohoto povstání zde podrobněji popíšeme tuto pamětní medaili:
STŘÍBRNÁ A BRONZOVÁ TYROLSKÁ JUBIELNÍ MEDAILE Z ROKU 1909 UPOMÍNAJÍCÍ NA BOJE Z ROKU 1809.
Lic:
Ve středu dvojportrét císaře Františka Josefa I. v maršálském stejnokroji a v zákrytu portrét císaře Františka I. opět ve stejnokroji. Nahoře v paprscích letopočet "1809" a dole letopočet " 1909".Opis: FRANC IOS.I.IMP. a FRANCICVS I.IIMP. Podpis medailera: R. NEUBERGER.
Rub:
Ve středu medaile je tyrolská korunovaná a rozkřídlená orlice s pružinou na prsou a hlavou vloženou do vavřínového věnečku. Dole pod orlicí malá hvězdička. Opis: PVGNIS ACEERBIS FIDEM PROBAVIT TIROLIS- Tyrolákům, kteří v rozhořčených bojích věrnost osvědčili.
Podpis medailera: PRINZ
Stuha trojúhelníková 40 mm široká, napůl žlutá a napůl černá.
Tyto medaile jsou známé i bez ouška, jako stolní medaile. Kupodivu medaile ražené v bronzu jsou vzácnější svým výskytem.
Literatura: Měřička: Varianty tyrolské stříbrné a pamětní medaile.
Procházka Roman: Osterreisches Ordenshandbuch, Mnichov 1974
Falkenstein Josepf: Imperiál Austrial Medals and Decorations, 1972
Trost L. Die Ritter-und Verdienstorden, Ehrenzeichen und Medaillen, Lipsko 1910
Medaile: Sbírka ASltmann
URL : https://www.valka.cz/Tyrolske-medaile-t25847#295031Verze : 1
TYROLSKÁ BRONZOVÁ PAMĚTNÍ MEDAILE NA SVĚTOVOU VÁLKU Z LET 1914-1918.
Tato bronzová pamětní medaile byla vydaná dne 7. února 1928 zemským tyrolským sněmem a udělována bývalým účastníkům bojů v rakousko-uherské armádě v letech 1914-1918. Bronzová medaile v průměru 34 mm, síla kraje 2,1 mm, váha 17,5 g
Líc:
Ve středu medaile je jednohlavá rozkřídlená tyrolská orlice s pružinou na prsou. V převýšení volně posazený otevřený vavřínový věneček.
Rub:
Ve středu medaile je sedmiřádkový nápis:
DAS/LAND TIROL/DEN/
VERTEIDIGERN/DAS/VATERLANDES/1914-1918 / Země Tyroly obráncům vlasti 1914-1918. Pod nápisem je značka medailera JT. (Josef Tautenhayn).
Stuha je trojúhelníková, 40 mm široká, bílá s 15 mm širokým středním jasně červeným pruhem a úzkým 1 mm širokým zeleným postranním proužkem, který je 2 mm vzdálen od okraje stuhy.
Literatura:
V.Měřička: Rakouské, Rakousko-Uherské vojenské a občanské záslužné a pamětní medaile
Dr. Koláčný: Řády a vyznamenání habsburské monarchie
Vložené dekrety jsou zajímavé tím, že první je z období, kdy byla medaile udílená bezprostředně po založení. Dekret z roku 1940 je dokladem, že mnoho věcí, které se v Rakousku 1. republiky netrpělo, bylo později možné. Mimo těchto se znova objevují další císařské dekorace, které bylo povoleno nosit a to i na stejnokrojích vojáků Wehrmachtu, kteří byli do armády včlenění z Rakouska (Východní Marka).
URL : https://www.valka.cz/Tyrolske-medaile-t25847#296687Verze : 1
Doplňuji dva typy udílecích dekretů k této medaili.


Zdroj:
www.wehrmacht-awards.com

URL : https://www.valka.cz/Tyrolske-medaile-t25847#296713Verze : 0