Main Menu
User Menu

Vojenská záslužná medaile

Militär-Verdienstmedaille

     
Název:
Name:
Vojenská záslužná medaile
Název v originále:
Original Name:
Militär-Verdienstmedaille
Datum vzniku:
Date of Establishment:
12.03.1890
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1918
Struktura:
Structure:
1. velká medaile
2. stříbrná medaile
3. bronzová medaile
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Procházka, Roman von: Österreichisches Ordenshandbuch, München 1974, str. 48
URL CZ: https://www.valka.cz/Vojenska-zasluzna-medaile-t25845#407738Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Militaer-Verdienstmedaille-t25845#407738Version : 0
MOD
     
Název:
Name:
Velká vojenská záslužná medaile
Název v originále:
Original Name:
Große Militär-Verdienstmedaille
Datum vzniku:
Date of Establishment:
01.04.1916
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1918
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Procházka, Roman von: Österreichisches Ordenshandbuch, München 1974, str. 48
URL CZ: https://www.valka.cz/Vojenska-zasluzna-medaile-t25845#412732Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Militaer-Verdienstmedaille-t25845#412732Version : 0
MOD
     
Název:
Name:
Vojenská záslužná medaile stříbrná
Název v originále:
Original Name:
Silberne Militär-Verdienstmedaille
Datum vzniku:
Date of Establishment:
26.03.1911
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1918
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
viz výše
URL CZ: https://www.valka.cz/Vojenska-zasluzna-medaile-t25845#407739Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Militaer-Verdienstmedaille-t25845#407739Version : 0
MOD
     
Název:
Name:
Vojenská záslužná medaile bronzová
Název v originále:
Original Name:
Bronzene Militär-Verdienstmedaille
Datum vzniku:
Date of Establishment:
12.03.1890
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1918
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
viz výše
URL CZ: https://www.valka.cz/Vojenska-zasluzna-medaile-t25845#407740Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Militaer-Verdienstmedaille-t25845#407740Version : 0
MOD
Vojenská medaila za zásluhy - Die Militär-Verdienstmedaille - SIGNVM LAVDIS


Pôvodne založená cisárom Františkom Jozefom I. 12.marca 1890 ako znak ocenenia a uznania od Jeho výsosti za pozoruhodný hrdinský čin vo vojne, alebo znak jeho spokojnosti za excelentnú službu v mieri. Bola určená dôstojníkom a pôvodne bola v bronze. Na prednej strane bol obraz cisára a na reverze motto SIGNVM LAVDIS obklopené vavrínovým vencom. Vo vojnových časoch sa používala tzv. vojnová, v období mieru červená stuha so šírkou 3,75 cm. Vyznamenanie sa nosilo na ľavej strane hrude.
26.marca 1911 bola schválené ďalšie vyznamenanie – medaila v striebre pre opakovanú akciu hodnú kráľovského ocenenia. Kráľovský dekrét z 1.apríla 1916 zaviedol pruhy pre druhé a tretie udelenie striebornej Záslužnej medaile a ďalší predstavil úplne nový stupeň.
Išlo o Veľkú Vojenskú Záslužnú medailu (Große Militärverdientsmedaille), ktorá ako naznačuje názov bola väčšia a mala pridaný vavrínový veniec okolo koruny. Celá medaila bola zlatá (???pozlátená???). Veľká medaila sa nazývala výrazom špeciálnej priazne a uznania Jeho Výsosti a bola udelená iba tridsiatim jednotlivcom, včetne neskoršieho cisára Karola. Štyria z nich získali aj prúžok za opätovné udelenie.
13.decembra 1916 boli pridané ku všetkým stupňom zlaté skrížené meče. V prípade, že medaila nemala prúžky za opätovné udelenie, kríže boli upevnené priamo na stužku medaile. Ak už príjemca na svojom vyznamenaní prúžok mal, meče boli upevnené na samostatnej obdĺžnikovej stužke.
22.februára 1917 bolo zavedené pridávanie prúžkov k Veľkej medaily.


V apríli 1917 bola zavedená nová medaila s portrétom cisára Karola. Táto posledná verzia sa od predchádzajúcej líši aj zmenou pôvodnej koruny na dvojitú cisársko - kráľovskú korunu.


Zdroj:
www.gwpda.org
www.austro-hungarian-army.co.uk
URL CZ: https://www.valka.cz/Vojenska-zasluzna-medaile-t25845#211288Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Militaer-Verdienstmedaille-t25845#211288Version : 0
Große Militärverdientsmedaille - SIGNVM LAVDIS - Veľká vojenská záslužná medaila - František Jozef I.
Vojenská záslužná medaile - Große Militärverdientsmedaille

Große Militärverdientsmedaille
URL CZ: https://www.valka.cz/Vojenska-zasluzna-medaile-t25845#211290Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Militaer-Verdienstmedaille-t25845#211290Version : 0
Vzhladom na to, že toto vyznamenanie vyrábalo viacero firiem, existuje niekoľko neoficiálnych variant. Ako príklad uvádzam spôsob ako sa pripája koruna k samotnej medaily. Existujú medaile, ktoré majú korunu jednoliatu so samotným vyznamenaním (obr.2) a medaile, kde sa kuruna spája so samotným vyznamenaním iba úzkym pásikom a pôsobí tak samostatným dojmom (obr.1). Ešte raz podotýkam, že nejde o oficiálne varianty, skôr zberatelskú zaujímavosť.
URL CZ: https://www.valka.cz/Vojenska-zasluzna-medaile-t25845#213812Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Militaer-Verdienstmedaille-t25845#213812Version : 0
Ďalšou zaujímavosťou sú miniatúry. Vyrábali sa aj miniatúry rôznych ďalších vyznamenaní.
URL CZ: https://www.valka.cz/Vojenska-zasluzna-medaile-t25845#215564Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Militaer-Verdienstmedaille-t25845#215564Version : 0
Pripájam fotografie detailu lišty za opakované udelenie...


zdroj: www.sammlerecke.at
URL CZ: https://www.valka.cz/Vojenska-zasluzna-medaile-t25845#234798Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Militaer-Verdienstmedaille-t25845#234798Version : 0
Náprsné stužky k Vojenskej záslužnej medaili - s kovovými miniatúrkami - korunkou alebo mečmi... z mojej zbierky
URL CZ: https://www.valka.cz/Vojenska-zasluzna-medaile-t25845#283805Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Militaer-Verdienstmedaille-t25845#283805Version : 0
Große Militärverdientsmedaille - SIGNVM LAVDIS v zlate
ide o velmi vzácnu medailu, celkovo od svojho založenia cisárom Františkom Jozefom bola udelená iba tridsiatim jednotlivcom - tým sa myslia spolu medaile s podobizňou cisára Františka Jozefa aj cisára Karola
Vojenská záslužná medaile - SIGNVM LAVDIS v zlate

SIGNVM LAVDIS v zlate
URL CZ: https://www.valka.cz/Vojenska-zasluzna-medaile-t25845#211615Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Militaer-Verdienstmedaille-t25845#211615Version : 0
Strieborná vojenská záslužná medaila cisára Karla I. s lištou za opakované udelenie a mečmi...


zdroj: www.sammlerecke.at
URL CZ: https://www.valka.cz/Vojenska-zasluzna-medaile-t25845#234794Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Militaer-Verdienstmedaille-t25845#234794Version : 0
Miniatúra striebornej vojenskej záslužnej medaile cisára Karla I. - averz. Materiál - postriebrený bronz...


zdroj: www.sammlerecke.at
URL CZ: https://www.valka.cz/Vojenska-zasluzna-medaile-t25845#234795Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Militaer-Verdienstmedaille-t25845#234795Version : 0
Název
Name
Velká vojenská záslužná medaile
Large Military Merit Medal
Große Militär-Verdienstmedaille
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
20.01.1917 von Böhm-Ermolli, Eduard
DD.MM.1918 Pokorny, Hermann
Celkem : 2
URL CZ: https://www.valka.cz/Vojenska-zasluzna-medaile-t25845#602850Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Militaer-Verdienstmedaille-t25845#602850Version : 0
MOD
Název
Name
Vojenská záslužná medaile stříbrná
Silver Military Merit Medal
Silberne Militär-Verdienstmedaille
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
URL CZ: https://www.valka.cz/Vojenska-zasluzna-medaile-t25845#415219Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Militaer-Verdienstmedaille-t25845#415219Version : 0
MOD
Název
Name
Vojenská záslužná medaile bronzová
Bronze Military Merit Medal
Bronzene Militär-Verdienstmedaille
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
URL CZ: https://www.valka.cz/Vojenska-zasluzna-medaile-t25845#415220Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Militaer-Verdienstmedaille-t25845#415220Version : 0
MOD