Main Menu
User Menu
Reklama

Vojenský služební odznak (1849)

Long Service Cross

Militärdienstzeichen

     
Název:
Name:
Vojenský služební odznak
Název v originále:
Original Name:
Militärdienstzeichen
Datum vzniku:
Date of Establishment:
19.09.1849
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1918
Struktura:
Structure:
pro důstojníky
I. třída
II. třída
III. třída


pro poddůstojníky a mužstvo
I. třída
II. třída
III. třída
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Procházka, Roman von: Österreichisches Ordenshandbuch, München 1974
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-sluzebni-odznak-1849-t25843#410046Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Vojenský služební odznak 1. třída pro důstojníky
Název v originále:
Original Name:
Militärdienstzeichen I. Kl. für Offiziere
Datum vzniku:
Date of Establishment:
19.09.1849
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1918
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Procházka, Roman von: Österreichisches Ordenshandbuch, München 1974
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-sluzebni-odznak-1849-t25843#412438Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Vojenský služební odznak II. třída pro důstojníky
Název v originále:
Original Name:
Militärdienstzeichen II. Kl. für Offiziere
Datum vzniku:
Date of Establishment:
19.09.1849
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1918
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
viz výše
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-sluzebni-odznak-1849-t25843#410049Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Vojenský služební odznak III. třída pro důstojníky
Název v originále:
Original Name:
Militärdienstzeichen III. Kl. für Offiziere
Datum vzniku:
Date of Establishment:
19.09.1849
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1918
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
viz výše
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-sluzebni-odznak-1849-t25843#410050Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Vojenský služební odznak 1. třída pro poddůstojníky
Název v originále:
Original Name:
Militärdienstzeichen I. Kl. für Unteroffiziere
Datum vzniku:
Date of Establishment:
19.09.1849
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1918
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Procházka, Roman von: Österreichisches Ordenshandbuch, München 1974
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-sluzebni-odznak-1849-t25843#412439Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Vojenský služební odznak 2. třída pro poddůstojníky
Název v originále:
Original Name:
Militärdienstzeichen II. Kl. für Unteroffiziere
Datum vzniku:
Date of Establishment:
19.09.1849
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1918
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Procházka, Roman von: Österreichisches Ordenshandbuch, München 1974
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-sluzebni-odznak-1849-t25843#412440Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Vojenský služební odznak 3. třída pro poddůstojníky
Název v originále:
Original Name:
Militärdienstzeichen III. Kl. für Unteroffiziere
Datum vzniku:
Date of Establishment:
19.09.1849
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1918
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Procházka, Roman von: Österreichisches Ordenshandbuch, München 1974
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-sluzebni-odznak-1849-t25843#412441Verze : 0
MOD
Vojenský služobný odznak
MilitärdienstzeichenZaložený cisárom Františkom Jozefom I. 19.9. 1849 na návrh ministra vojny.
Kríž bol hneď od začiatku rozdelený do dvoch základných skupín a to na kríže dôstojnícke a kríže pre poddôstojníkov a mužstvo. Odznak má tvar jednostranného rovnoramenného kríža leopoldovského typu, so sieťovite zrnitými ramenami, obklopenými vyvýšenou, zošikmenou lištou, od plochy ramien oddelenou perlovaním. Dôstojnícke kríže boli zlátené, kríže pre poddôstojníkov a mužstvo vo farbe kovu. V strede kríža sa nachádza medailón určujúci skupinu a stupeň vyznamenania.
Kríž sa nosili na zhodných, ešte prievlečných stuhách žltej farby s jedným širším čiernym pruhom asi 5 mm od okraja stuhy.
Dôstojnícky kríž:
Udeľoval sa v dvoch triedach
I. trieda – za 25 ročnú aktívnu službu
V strede kríža sa nachádza strieborný cisársky orol prevýšený korunou
II. trieda – za 50 ročnú aktívnu službu
V strede kríža sa nachádza zlatý cisársky orol prevýšený korunou
Kríž pre poddôstojníkov a mužstvo:
Udeľoval sa rovnako v dvoch triedach
I. trieda – za 8 ročnú aktívnu službu
V strede kríža sa nachádza kruhový bronzový medailón s rímskym číslom VIII
II. trieda – za 16 ročnú aktívnu službu
V strede kríža sa nachádza strieborný kruhový medailón lemovaný vencom z dubových listov s rímskym číslom XVI
V nasledujúcich rokoch prešli Vojenské služobné kríže a ich organizačná štruktúra niekoľkými zmenami.
1867 – 1869
Došlo k reorganizácii krížov pre poddôstojníkov:
I. trieda – za 12 ročnú aktívnu službu
V strede kríža sa nachádzal kruhový bronzový medailón s rímskym číslom XII
II. trieda – za 18 ročnú aktívnu službu
V strede kríža sa nachádzal kruhový strieborný medailón lemovaný vencom z dubových listov s rímskym číslom XVIII
Kríže sa začali nosiť na stuhe trojuholníkovej stuhe v rovnakých farbách, ako tomu bolo aj dovtedy.
1869 – 1890
V roku 1869 došlo opäť k reorganizácii udeľovania krížov pre poddôstojníkov mužstvo:
I. trieda – za 12 ročnú aktívnu službu
V strede sa nachádzal kruhový medailón lemovaný vencom z dubových listov s rímskym číslom XII
II. trieda – za 24 ročnú aktívnu službu
V strede sa nachádzal kruhový strieborný medailón lemovaný vencom z dubových listov s rímskym číslom XXIV
1890 – 1911
Ďalšia radikálna zmena prišla v roku 1890. Došlo k prečíslovaniu tried a k dôstojníckym krížom pribudla aj jedna nová.
Dôstojnícky kríž:
I. trieda – za 50 ročnú aktívnu službu
Perlovanie okolo kríža bolo nahradená čiernym smaltovaným pásom so zlatým cisárskym orlom uprostred. Kríž bol prevýšený pozlátenou cisárskou korunou.
II. trieda – za 40 ročnú aktívnu službuKríž tvarovo zhodný s krížom i. triedy, ale bez prevýšenia korunou
III. trieda – za 25 ročnú aktívnu službu
Došlo iba k prečíslovaniu triedy, samotný kríž za 25 rokov sa nezmenil.
Kríž pre poddôstojníkov a mužstvo:
I. trieda – za 24 ročnú aktívnu službu
Došlo iba k prečíslovaniu triedy,samotnýkrížza24rokov sa nezmenil
II. trieda – za 12 ročnú aktívnu službu
V strede sa nachádza kruhový bronzový medailón bez venca s rímskym číslom XII
1911 -1913
Došlo k doplneniu krížov pre poddôstojníkov a mužstvo o novú triedu
I. trieda – za 24 ročnú aktívnu službu
II. trieda – za 12 ročnú aktívnu službu
III. trieda – za 6 ročnú aktívnu službu
Celobronzový kríž s rímskym číslom VI
1913-1918
K poslednej zmene došlo v roku 1913
Dôstojníci:
I. trieda – za 50 ročnú aktívnu službu
Došlo k zmene v tvare koruny
II. trieda – za 35 ročnú aktívnu službu
Zníženie počtu potrebných odslúžených rokov – inak ostáva všetko ostatné bez zmeny
Kríž pre poddôstojníkov a mužstvo:
I. trieda – za 20 ročnú aktívnu službu
V strede sa nachádza strieborný kruhový medailón, lemovaný vencom z dubových listov s rímskym číslom XX
II. trieda – za 10 ročnú aktívnu službu
V strede sa nachádza strieborný kruhový medailón s rímskym číslom X
III. trieda – za 6 ročnú aktívnu službu
Kríž ostáva bez zmeny
V čase 1. svetovej vojny sa predovšetkým u poddôstojníckych krížov stretávame s výrobou z náhradného, tzv. vojnového kovu.
Približný počet udelených dôstojníckych krížov v rokoch 1890 – 1918:

I. trieda - 80 ks
II. trieda – 6 200 ks
III. trieda – 13 500 ks
Zdroj:
Ivan Koláčný: Řády a vyznamenání Habsburské monarchie. Nakladatelství: Militaria, 2006, ISBN: 80-902745-9-5
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-sluzebni-odznak-1849-t25843#279522Verze : 1
Vojenský služební odznak
jak správně by zněl překlad z němčiny, je v našich podmínkách znám pod nepřesným, ale více výstižným názvem:
Vojenský služební kříž.
Byl to mladičký císař František Josef I., který miloval armádu, uniformy, své vojáky a vojenský život a který si zároveň uvědomil, že každý důstojník, poddůstojník má právo označit svoji uniformu viditelným odznakem (křížem), který by zároveň informoval o době služby císaři a vlasti.
Literatura i historické prameny uvádějí, že tato myšlenka mladičkého císaře byla schválena a potvrzena dne 19. září 1849 (oficielní zveřejnění z dne 23. listopadu 1849). Císař zároveň rozdělil vyznamenání na skupinu pro:
- důstojníky
- poddůstojníky
I. Služební kříže pro důstojníky se člení na dvě třídy, které mají pevnou vazbu pouze na počet odsloužených let v armádě Jeho Veličenstva.
Vojenský služební kříž I. třídy za 25 let věrné a bezúhonné služby
Vojenský služební kříž II. třídy za 50 let věrné a bezúhonné služby
Kříž byl vždy předán po odsloužení potřebných služební let v aktivní službě což byla jediná podmínka pro udělení kříže. Jde tedy o nárokové vyznamenání, které muselo být uděleno bez ohledu na vyznání, třídní původ, náboženské vyznání či postavení rodiny ve společnosti. Pro mnoho důstojníků vstupujících do armády po roce 1848 byl tento demokratický princip vítaným pokrokem v udělování řádů a vyznamenání Rakouska a později v Rakousko-Uherské armádě. Je dobré si uvědomit, že převážně subalterní velitelská, ale především technická tabulková místa (dělostřelectvo, námořnictvo) se obsazovala druhorozenými synky z měšťanských a selských rodin, tedy armáda přestává být výhradní doménou rodové šlechty.
Kříže jsou dostatečně známé i popsané a my si jen připomeneme, že jediným markantem, je zlatá či stříbrná orlice na středu kříže, která nám jasně prokazuje počet let, který důstojník odsloužil v armádě.
Problém nastává v době, kdy je většina důstojníků nositeli služebního kříže za 25 let služby a jen malé množství příslušníků z řad nejvyšší generality se mohlo pyšnit služebním odznakem za 50 odsloužených let. Dalším problémem bylo i to, že po odsloužení 25 let si každý i vyšší důstojník uvědomoval, že služba blížící se odsloužení 50 let je vyhrazena jen pro vyvolené.
Není sice známo kdo byl tvůrcem změny, ale dne 5. srpna 1869 dochází k podstatné změně ve vzhledu služebních křížů a zároveň je zohledněna potřeba ocenit důstojníky, kteří vzorně vykonávali službu dále na vysokých a důležitých místech v armádě císařství.
Snad to byl samotný císař, případně někdo blízký z císařova okolí, ale služební kříže doznávají zásadní změnu:
- kříž za 50 let služby je převýšen korunkou a na přední ploše kříže je černě orámován
- kříž za 40 let služby s černým orámováním bez císařské korunky
- kříž za 25 let služby
Bylo vyhověno skupině vyšších důstojníků a tak byl zřízen kříž za 40 let služby. Je jisté, že takový kříž byl udělen u konce vojákovi kariéry, ale zároveň nejsou tyto kříže tak nesmírně vzácné jako dekorace za 50 let odsloužených v aktivní službě.
Armádní život důstojníků byl na rozdíl od drilu v armádě německé založen na duchu kamarádství a kolegiality. Uvnitř pluků se pěstoval čilý společenský život spojený s plesy, plukovními oslavami či prostými večery u karet, piva či vína. Snad zde bude možno vystopovat lidový název těchto křížů, které jsou nevkusně označovány jako "kořaleční kříže".
Pravda je, že kříže vyrobené z obecného kovu byly jen prostou dekorací, ale mezi vojáky to bylo vyznamenání populární a s oblibou nošené na uniformách. Pro ochranu uniforem jsou zadní strany křížů opět soukromě opatřovány želvovinou, perletí, případně kovovou destičkou. To vše mělo jediný cíl, zabránit ušpinění stejnokroje. Takové kříže jsou jistě vzácné.
V sedmdesátých letech 19. století se zrodila myšlenka využít zadní plochu kříže k věnování či citaci. Kolektivy důstojníků i poddůstojníků považovali za čest věnovat svému veliteli privátně a mnohdy i klenotnicky upravený kříž, který nesl připomínku služby u jednotky. Takové kříže jsou potěšením našich sbírek (viz obrázky). Časem se ustálila tradice, kdy kříže zeměbraneckých pluků jsou smaltovány na zadní straně černě a opatřeny nápisem, naopak řadové armádní pluky mají na zadní straně smalt v zelené barvě. Myslivecké prapory mají zadní strany kříže většinou opatřeny bílou perletí a jsou doplněny opět patřičným nápisem či věnováním (viz obrázky). Kříže s věnováním se předávali v luxusních etujích, které se zhotovovali na zakázku a jsou ve většině případů značené logem výrobce. Klenotník či firma, která kříže vyráběla si však tyto etuje objednávala od výrobce a teprve v dílně je označovala popisem a logem své firmy. Nacházíme proto tyto jednotné etuje, které se liší pouze označení kříže a logem výrobce. Jsou však vždy pečlivě vyrobeny se stříbrnými pantíky a v mnoha případech v krásné rudé kůži, ale i v zeleném sametu u mysliveckých praporů.
Nápisy na zadní straně kříže jsou ve většině případů provedeny v němčině (velící řeč armády), později v plucích uherských se objevuji nápisy maďarské. Vzácně nacházíme kříže i v jiném jazyku. Ve sbírce moravského sběratele pana Rostislava Zbořila byl uložen kříž 11. pěšího pluku (Písek), kde v zeleném smaltu byl český nápis, kdy poddůstojníci jednotky věnuji tento kříž svému veliteli. Kříž byl zhotoven ze stříbra a silně zlacen.
Toto rozdělení křížů pro důstojníky do konce monarchie nedoznalo podstatné změny. Rozhodnutím ze dne 7. srpna 1913 byla provedena jediná změna. Kříž za 40 let služby byl přece jen stále určen pro omezený okruh kádrových důstojníků a tímto nařízením se snižuje počet odsloužených let z původních 40 na 35 let aktivní služby. Kříž se ale neliší od původního kříže a není možno určit zda jde o kříž za 40/35 let služby.
Služba kádrového důstojníka byla službou celoživotní, ale zároveň jistým způsobem byla služba vyššího důstojníka (od majora výše) i službou výběrovou neb důstojník musel prokázat praktické využití teoretických znalostí, musel se vzdělávat a dbát o kariérový růst. Pokud neměl zájem, ani armáda neměla zájem a důstojník většinou v hodnosti kapitána odchází do výslužby s malým příspěvkem za službu.
Připisuji kolegovi Maškovi!
Poznámka:
Pokusil jsem se o trochu jiný pohled na problematiku těchto křížů neb v úvodní části je jejich rozdělení zpracováno přehledně a dle dostupné literatury.
Obrázky jsou převzaty z prodejních katalogů a soukromých sbírek přátel a kolegů.
Literatura je uvedena v úvodní části článku.
Edit JRT
Vojenský služební odznak (1849) - Sl. kříž za 50 let věrné služby  I. typ

Sl. kříž za 50 let věrné služby I. typ
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-sluzebni-odznak-1849-t25843#375831Verze : 1
II. Služební kříže pro poddůstojníky z povolání Rakouské a Rakousko-Uherské armády .
Tato problematika je poněkud složitější v tom, že nacházíme kříže udělované za odsloužená léta, které se v každém období poněkud odlišuji, ale vždy jen středovým štítkem, kde je číslice, která jasně vyznačuje počet let, které poddůstojník odsloužil ve službách císaře a v řadech svého pluku, své jednotky. Doba služby poddůstojníka byla vázaná na Branný zákon a potřebu doplňování armády vojáky z povolání což se právě promítlo na číslování či na počtu odsloužených let poddůstojníka z povolání. Poddůstojník, tak jako důstojník po odsloužení určeného počtu služebních let mohl z armády odejít s malou penzi ( státní zaměstnanec pod penzí ) .
Rozdělujeme kříže dle období následovně ( dle V. Měřičky ) .
- 1848 skupina pro poddůstojníky :
Vojenský služební kříž I. třídy za VIII. let služby
Vojenský služební kříž II. třídy za XVI. let služby
- rozhodnutí ze dne 14. dubna 1867 :
Vojenský služební kříž I. třídy za XII. let služby
Vojenský služební kříž II. třídy za XVIII. let služby
- rozhodnutí ze dne 5. srpna 1869
Vojenský služební kříž I. třídy za XXIV. let služby
Vojenský služební kříž II. třídy za XII. let služby
- rozhodnutí ze dne 28. prosince 1911
Vojenský služební kříž I. třídy za XXIV. let služby
Vojenský služební kříž II. třídy za XII. let služby
Vojenský služební kříž III. třídy za VI. let služby
-rozhodnutí ze dne 7. srpna 1913
Vojenský služební kříž I. třídy za XX. let služby
Vojenský služební kříž II. třídy za X. let služby
Vojenský služební kříž III. stupně za VI. let služby
Rozdělení křížů je v souladu s panem Václavem Měřičkou a literatura VAM je stále k dispozici .
Kříže pro poddůstojníky jsou také mnohdy opatřeny na zadní straně bílou kůži, želvovinou či perletí k zamezení či ochraně uniformy před možným otěrem a ušpiněním a tak jako kříže pro důstojníky jsou opatřovány citacemi, jmenováním atd .¨-(viz ukázky), zde však je možno obecně říci, že jmenované kříže pro poddůstojníky jsou vzácnější a komplety s darovacími etujemi mimořádně vzácné .
Armádní velení však respektovalo i ten fakt, že voják ( civilista) po odsloužení daného počtu let ve své funkci či platové třídě byl zároveň oceněn i viditelným záslužným vyznamenáním. Jako důkaz nám poslouží soubor českého poddůstojníka, který od svých kamarádů obdržel Stříbrný záslužný kříž doplněný citací, další takový kříž se jmenováním obdržel od svých velitelů a v neposlední řadě i služební kříž za XII. let služby nese jmenování a důkaz udělení vyznamenání v souvislosti s odslouženými roky u jednotky. Studiem takových křížů si pak lépe uvědomíme i vlastenectví těchto lidí, kteří setrvali v těžkých válečných dobách v poli až do samého konce války a nezradili svoji vojenskou přísahu, čest a kamarády, nezradili sami sebe .
Kříže jsou opět vyráběny z obecného kovu a upraveny a to v mnohých případech i zlacením. Koncem války se však objevuji kříže zhotovené ze zinku ( případně slitiny zinku ), ale i tyto kříže jsou patinovány zlatou imitací jak to dokládá obrázek kříže za VI. a X. let služby. Ve sbírkách se takové kříže objevuji, ale ne každý falerista je ochoten přijímat tuto skutečnost, tedy, že ve sbírce má dekoraci sice v zinku, ale zub času se postaral o celkový nepěkný vzhled .
Nebudeme popisovat jednotlivé kříže neb jejich výroba byla levná a proto existuje nepřehledné množství variant v provedení od mimořádné kvalitních exemplářů až k exemplářům nehezkým až primitivním. Naopak, pokusíme se kříže postupně doplňovat, tedy soustředit obrázky na jedno místo k prostému pokoukání či studiu ( dle libosti ) .
Obrázky křížů jsou převzaté ze soukromých sbírek a prodejních katalogů .
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-sluzebni-odznak-1849-t25843#376119Verze : 1
Název
Name
Vojenský služební odznak 1. třída pro důstojníky
Long Service Cross Long Service Cross 1st Class for Officers
Militärdienstzeichen I. Kl. für Offiziere
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
18.08.1936 Gebauer, Wilhelm
DD.MM.RRRR -, František Josef I.
DD.MM.RRRR Dubský, Viktor
DD.MM.RRRR Křitek, Karl
DD.MM.RRRR Lebzeltern, Wilhelm von
DD.MM.RRRR von Beck-Rzikowsky, Friedrich
Celkem : 6
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-sluzebni-odznak-1849-t25843#626066Verze : 0
MOD
Název
Name
Vojenský služební odznak II. třída pro důstojníky
Long Service Cross 2nd Class for Officers
Militärdienstzeichen II. Kl. für Offiziere
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.1849 Radecký z Radče, Josef Václav
DD.MM.1902 Podhajský, Alois
01.09.1910 von Böhm-Ermolli, Eduard
01.06.1912 Arz von Straußenburg, Arthur
DD.MM.1912 - Kroupa, Josef
DD.MM.1914 Křitek, Karl
DD.MM.1914 Martiny von Malastów, Hugo
DD.MM.1918 - Wagner, Karel
17.08.1926 Gebauer, Wilhelm
10.10.1934 Adolf-Auffenberg-Komarow, Gustav
DD.MM.1937 Böhme, Franz
DD.MM.RRRR Bardolff, Carl
DD.MM.RRRR Felzmann, Maximilian
DD.MM.RRRR Gerloch, Bruno
DD.MM.RRRR Hammer, Ernst
DD.MM.RRRR Lontschar, Adalbert
DD.MM.RRRR von Hubicki, Alfred Eduard Franz
Celkem : 17
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-sluzebni-odznak-1849-t25843#415267Verze : 0
MOD
Název
Name
Vojenský služební odznak III. třída pro důstojníky
Long Service Cross 3rd Class for Officers
Militärdienstzeichen III. Kl. für Offiziere
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.1899 Brandner von Wolfszahn, Adam
01.06.1902 Arz von Straußenburg, Arthur
DD.MM.1902 - Kroupa, Josef
DD.MM.1904 Křitek, Karl
DD.MM.1904 Martiny von Malastów, Hugo
DD.MM.1905 Drobný, Jan
DD.MM.1907 Škvor, František
DD.MM.1908 - Ventour, Bedřich
DD.MM.1908 - Wagner, Karel
DD.MM.1912 Podhajský, Alois
DD.MM.1913 Bílý, Josef
DD.MM.1914 Weiss, Čeněk
DD.MM.1918 - Ventour, Bedřich
DD.MM.1935 Brunner, Josef
DD.MM.RRRR - Bankowski von Frugnoni, Wilhelm
DD.MM.RRRR Latinik, Franciszek Ksavery
DD.MM.RRRR Muhr, Eduard
DD.MM.RRRR Redl, Alfred Viktor
Celkem : 18
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-sluzebni-odznak-1849-t25843#415269Verze : 0
MOD
Název
Name
Vojenský služební odznak 1. třída pro poddůstojníky
Long Service Cross Long Service Cross 1st Class for NCO
Militärdienstzeichen I. Kl. für Unteroffiziere
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-sluzebni-odznak-1849-t25843#626067Verze : 0
MOD
Název
Name
Vojenský služební odznak 2. třída pro poddůstojníky
Long Service Cross Long Service Cross 2nd Class for NCO
Militärdienstzeichen II. Kl. für Unteroffiziere
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-sluzebni-odznak-1849-t25843#626068Verze : 0
MOD
Název
Name
Vojenský služební odznak 3. třída pro poddůstojníky
Long Service Cross Long Service Cross 3rd Class for NCO
Militärdienstzeichen III. Kl. für Unteroffiziere
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.RRRR Arigi, Julius
Celkem : 1
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-sluzebni-odznak-1849-t25843#626069Verze : 0
MOD