Main Menu
User Menu

Medaile za statečnost (1789)

Bravery Medal

Tapferkeitsmedaille

     
Název:
Name:
Medaile za statečnost
Název v originále:
Original Name:
Tapferkeitsmedaille
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1789
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1918
Struktura:
Structure:
velká zlatá medaile
velká stříbrná medaile
malá stříbrná medaile
bronzová medaile
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Procházka, Roman von: Österreichisches Ordenshandbuch, München 1974, str. 49
URL : https://www.valka.cz/Medaile-za-statecnost-1789-t25840#407792Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Medaile za statečnost velká zlatá
Název v originále:
Original Name:
Große Goldene Tapferkeitsmedaille
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1789
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1918
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
viz výše
URL : https://www.valka.cz/Medaile-za-statecnost-1789-t25840#407793Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Medaile za statečnost velká stříbrná
Název v originále:
Original Name:
Große Silberne Tapferkeitsmedaille
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1789
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1918
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
viz výše
URL : https://www.valka.cz/Medaile-za-statecnost-1789-t25840#407794Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Medaile za statečnost malá stříbrná
Název v originále:
Original Name:
Kleine Silberne Tapferkeitsmedaille
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1789
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1918
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
viz výše
URL : https://www.valka.cz/Medaile-za-statecnost-1789-t25840#407795Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Medaile za statečnost bronzová
Název v originále:
Original Name:
Bronzene Tapferkeitsmedaille
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1915
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1918
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
viz výše
URL : https://www.valka.cz/Medaile-za-statecnost-1789-t25840#407796Verze : 0
MOD
Medaile "Za statečnost" císaře Karla I. byla opět vydána a od 4. 4.1917 udělována pouze v dosavadní hierarchické řadě tří stupňů - zlatá medaile,stříbrná medaile 1.třídy,stříbrná medaile 2 třídy a bronzová medaile. Jediné změny, které ( kromě přechodu na latinský jazyk v textaci medaile ) císař Karel I. provedl, bylo rozšíření hodností, které ji mohly dostat tím, že umožnil aby zlatou medailí"Za statečnost" a stříbrnou medailí "Za statečnost" 1.třídy mohli být vyznamenáni i důstojníci, ale s tím rozdílem, že u nich nebylo toto udělení spojeno s žádnou výhodou ani příplatkem (jak tomu i nadále zůstalo podle dřívější regule u mužstva a poddůstojníků) a jejich medaile se dále lišila zlatým či stříbrným písmenem "K" připevněným a nošeným nebo vyšitým na závěsné stuze.Možnost současného nošení všech získaných medailových stupňů a tříd byla zachována, stejně jako označení bílou 8 mm sponou na stuze příslušné medaile při vícenásobném udělení. Na zlaté medaili zůstalo zachováno také oválné podélné závěsné ouško, pevně spojené s medailí vyšším plochým výstupkem. Rytec medailí byl "KAUTSCH".


V letech 1914 až 1918 se počet udělených medailí samozřejmě prudce zvýšil, ale docházelo i k tomu, že střibrné medaile 1.třídy byly udělovány i za dlouhodobou službu a nasazení v poli, či za činy které mnohdy neodpovídaly původním regulím a smyslu statutu této medaile. I z toho důvodu byly počty udělených medailí velmi vysoké a to


Zlatá medaile 3 700 ks
Stříbrná medaile 1. třídy cca 143 000 ks
Stříbrná medaile 2. třídy cca 384 000 ks
Bronzová medaile cca 950 000 ks


Pro srovnání - před začátkem I.SV vykazoval v r. 1911 úřední přehled pouze 416 žijících držitelů a nositelů medaile "Za statečnost"
URL : https://www.valka.cz/Medaile-za-statecnost-1789-t25840#148048Verze : 0
Zlatá medaila za statočnosť pre dôstojníkov
Medaile za statečnost (1789) - zlatá medaila za statočnosť pre dôstojníkov

zlatá medaila za statočnosť pre dôstojníkov
URL : https://www.valka.cz/Medaile-za-statecnost-1789-t25840#211610Verze : 0
Pripájam foto náprsnej stužky Zlatej medaile za statočnosť pre dústojníkov s písmenom K na stužke... z mojej zbierky
URL : https://www.valka.cz/Medaile-za-statecnost-1789-t25840#283810Verze : 0
Medaile "Za statečnost" císaře Karla I. - signována PETZL .


Zdroj : soukromá sbírka - altmann


AversReversDetail signatury PETZL
URL : https://www.valka.cz/Medaile-za-statecnost-1789-t25840#292894Verze : 0
MOD
Zlatá medaile císaře Karla I. jde o kvalitní ražbu v obecném kovu, váha medaile 21,80g.

Stříbrná medaile je ražena z obecného kovu a je postříbřená, ražba je opět dokonalá, ostará, váha nedaile je 22,45g.

Medaile Za statečnost II.třídy je bez označení medailera, ale jak vidíte na obrázku portrét je identický.

Všechny medaile jsem získal od jednoho nositele, který si tyto medaile pořídil po anšlusu Rakouska. Z logiky věci proto plyne i ten fakt, že musí existovat bronzová medaile tohoto typu, což se mi však nepodařilo prokázat. Medaile značená PETZL je jistě vzácná, ale jde o ražby po roce 1920.


Literatura:Osterreichs Orden sborník
Časopis Signum Brno
Vlastní archiv autora.
URL : https://www.valka.cz/Medaile-za-statecnost-1789-t25840#292900Verze : 0
Jako nejvíce vyznamenanou osobou medailemi za statečnost se uvádí rodák z Děčína Feldpilot Offiziersstellvertreter Julius Arigi. Obdržel celkem čtyři zlaté medaile, čtyři velké stříbrné medaile, dvě malé stříbrné medaile a dvě bronzové medaile. Pro pořádek připomeňme, že za 1. světové války mu byly přiznány 32 sestřely.Prameny:
http://www.austro-hungarian-army.co.uk/bravmed.htm
URL : https://www.valka.cz/Medaile-za-statecnost-1789-t25840#407806Verze : 0
MOD
Medaila za statočnosť cisára Františka Jozefa I., 2. vydanie 1859-1866


V roku 1859, keď Rakúsko viedlo vojnu proti Francúzsku a Sardínii, dochádza k ďalšej razbe medaile za statočnosť. Jej autorom bol riaditeľ viedenskej mincovne J.D. Böhm. Averz predstavuje cisára Františka Jozefa I. zobrazeného z ľavej strany hladiaceho k pravému okraju medaile. Cisár je odetý v maršálskej uniforme, s rádom Zlatého rúna a veľkostuhou Vojenského rádu Márie Terézie. Od predchádzajúcej razby z roku 1849 sa líši niekoľkými detailami: Tvár je trochu staršia ako u predchádzajúcej medaile, s malými fúzikmi, hlava neovenčená. Okolo je iný nápis : FRANZ JOSEPH I.V.G.G. KAISER VON ÖSTERREICH (František Jozef I. z božej milosti cisár rakúsky). Dole pod poprsím je uvedené meno medailéra I.D. BÖHM. Existujú však exempláre, teda razby, kde meno medailéra uvedené nie je. Rub medaile zostal, rovnako ako priemer, váha a uško rovnaké - t.j. pevne priletované mohutné elipsovité ho tvaru (na obrázku žial chýba). Ani stuha nebola zmenená. U všetkých týchto medailí sa už farba tmavoružová nahradzuje farbou červenou, ako tomu bolo u medaile II. triedy z roku 1848. Toto vydanie z roku 1859 bolo udeľované vo všetkých triedach až do roku 1866.


zdroj:
V. Měřička: Der Tapferkeit
môj archív


foto: aukro.cz
URL : https://www.valka.cz/Medaile-za-statecnost-1789-t25840#225010Verze : 0
Pripájam fotku náprsnej stužky Striebornej medaile za statočnosť II. triedy cisára Františka Jozefa I. - z mojej zbierky...
URL : https://www.valka.cz/Medaile-za-statecnost-1789-t25840#283808Verze : 0
Problematika medailí Za statečnost je zajímavá a je možno objevovat stále něco nového, něco zajímavého. Já si dovolím navázat na své kolegy a předložit Vám několik ukázek, které podtrhují význam i "obyčejné" medaile Za statečnost v tomto případě malé stříbné.


V časopise Signum, jsem se zabýval problematikou opisu na hranách medaile Za statečnost. Vídenští sběratelé pánové Tusek a Kilián tyto opisy vylučuji s tím, že jsou to věci vyráběné až dlouho po válce, případě pro oklamání sběratelů. Není možno uvěřit,že po skončení války, po roce 1918 si vojáci dodatečně opatřovali medaile s nápisem na hraně.


Jak V Rakousku tak i ČSR byl přísný zákaz nošení císařských dekorací. Cena takto jmenovaných medailí byla ještě před třiceti lety považována za méně hodnotnou, cenila se pěkná,lesklá bez poškození či nějakého nápisu. Pravda však je i to,že snaha o podvod zde byla a v Praze byla taková medaile prodána sběrateli jako originál, ale brzy se prokázalo,že jde o padělek.


Medaile Za statečnost II.třídy je srovnatelná s udělováním Železného kříže II.třídy 1914,případně Kříže Sv. Jiří 4.stupně. Právě nositelé těchto dekorací tvoří stmelené bojové jádro jednotky a těšili se velké vážnosti svých velitelů.Získat tuto medaili v prvních letech války nebylo jednoduché a rozhodně se neudělovala ve velkém množství.E.E.KISCH, pražský novinář a voják pražského sboru, o svém tažení na srbské frontě dostatečně popsal těžké boje i tíhu války.


Neobstojí tvrzení,že prostí(snad ne sprostí) vojáci neměli zájem na tom, aby tak jako důstojníci prezentovali věrnost monarchii. V drtivé většině vojáci, alespoň v prvních letech války bojovali dobře a po otevření italské fronty dokonce velmi dobře, především pluky z českých zemí považovaly tuto frontu za obranu své vlasti.


Mnozí důstojníci na své náklady nechávali tyto medaile upravit a s opisem na hraně udělit.Svědčí o tom medaile z mé sbírky s opisem OFFIZIERSKORPS DER k.K.FRANZ JOSEPH MILITARAKADEMIE.


Dále uvádím několik medailí s čísly regimentů a patřičným letopočetem:
-6.JULI 1915.4.BAON des INF.RGTS 53
-K.U.K INF.RGTS NR.50-3.BAON
-15.5.1917
-Vom Offizierskorps d.16.Husarenregiments


Ve sbírce kolegy a přítele B.G. se nachází další medaile pro příslušníky RU námořnictva,opět opatřena nápisem na hraně. Poněkud méně je však již medailí z konce války s portrétem císaře Karla I.


I zde však můžeme předvésti nejméně jednu medaili s upravou zadní strany:


- PIAVESCHLAT 15-21.JUNI 1918 PETSCHEK LT.
Důstojník tohoto jména nechal tyto medaile upravit a po ukončení této bitvy je rozdal příslušníkům své čety na památku, není to tedy nositelná medaile, ale osobní památka.Nejde o nahodilost, další takovou medaili vlastní i olomoucký sběratel Mgr. Miroslav K.


Protože pánové Tusek a Kilián svá tvrzení nijak nezdůvodnili a na základě zde doložených faktů,které jsme nastínili,očekávám,že i další kolegové sběratelé prohlédnou své sbírky a vyjádří se k danému tématu.


Prameny:
E.E.Kisch: Vojákem pražského sboru
Dr.K.G.KLietmann: Tapferkeitsmedaille, Berlín 1966
J.S.Lucas: Avstro-Hungaren Infantery 1914-18
T.Nowakowski: Armia Austro-Wengierská 1908-18
Signum a archiv autora

Osobně bych byl velice vděčný za jakoukoliv poznámku,která by mi pomohla upřesnit problematiku medaile s opisem na hraně.
URL : https://www.valka.cz/Medaile-za-statecnost-1789-t25840#293665Verze : 0
hoci sa v tomto príspevku hovorí iba o bronzovej medaili, pridám sem stručnú históriu aj ostatných stupňov (ktoré som aj tak inde nenašiel). Tiež v nej uvediem zmeny vykonané cisárom Karolom, hoci jeho medaile za statočnosť sú vo fóre zvlášť, ale ide mi o zachovanie časovej postupnosti, takže dúfam, že sa nikto nebude hnevať, ak svoj príspevok nerozdelím...


Der Tapferkeitmedaile


Vyznamenanie založil 19. júla 1789 cisár Jozef II. v 2 triedach: v zlate a striebre. Priemer vyznamenania bol 40 mm a vážila 28 g v zlate a 17 g v striebre. Udeľované bolo poddôstojníkom a nižším hodnostiam za hrdinský čin vo vojne. Od roku 1809 sa stalo známym ako medaila za statočnosť alebo Tapferkeit medaila. Na prednej strane medaile sa nachádzal portrét vládnuceho cisára.
V roku 1848 cisár Ferdinand rozdelil strieborné medaile do dvoch tried: veľká strieborná medaila s pôvodným priemerom, nazývaná aj strieborná medaila 1. triedy a malá strieborná medaila s priemerom 31 mm, nazývaná aj strieborná medaila 2. triedy.
14. februára 1915 bola pridaná bronzová medaila (50/50 bronz a delový bronz) s rovnakým priemerom ako strieborná medaila 2. triedy. 29. novembra 1915 bola založená aj železná medaila (nerez), označovaná aj ako náhradný kov. Medaila mohla byť udelená aj poddôstojníkom a vojakom spriatelených armád. Vyznamenanie vojakom udeľovali priamo v poli velitelia armád. Vojaci, ktorí dostali medailu za statočnosť získali aj doživotnú penziu, ktorú celoarmádny rozkaz zo dňa 18. septembra 1914 s platnosťou od 1. októbra 1914 určil na:
30 korún mesačne za zlatú
15 korún mesačne za striebornú 1. triedy
7,50 mesačne za striebornú 2. triedy
Za bronzovú medailu sa penzia nedostávala a ani opätovné získanie rovnakej medaile nezakladalo nárok na zvýšenie penzie.
Ku vyznamenaniu patrí tzv. vojnová stuha (biela s červenými pásikmi). 29 novembra 1915 bolo zavedené označenie pre opätovné udelenie rovnakej medaile, ktoré sa označovalo na stužke vodorovnými 8 mm bielymi (nerezovými) pásikmi.


V prípade Františka Jozefa I. bol okolo portrétu nápis „FRANZ JOSEPH I V.G.G. KAISER V. OESTERREICH“ (František Jozef I. z milosti Božej rakúsky cisár) a pod ním meno rytca (Leisek pre striebornú 1. stupňa, Tautenhayn pre striebornú 2.stupňa a bronzovú) . Na reverze sa nachádzajú skrížené vlajky s nápisom „DER TAPFERKEIT“ (nem. statočnosť).Fortitvdini


Po smrti cisára Františka Jozefa sa radikálne mení vzhľad medaile. 4. apríla 1917 sa zavádza jej nová podoba .Na prednej strane sa objavuje portrét cisára Karola s nápisom „CAROLVS D.G. IMP. AVST. REX BOH. ETC. ET REX APOST. HVNG.“ (Karol z milosti Božej rakúsky cisár, český kráľ a apoštolský kráľ maďarský). Reverz je podobný ako u predchádzajúcej medaile, nápis sa však zmenil na „FORTITVDINI“ (lat. statočnosť).
V rozkaze z 15. septembra 1917 sa pod špeciálnymi podmienkami umožňuje udelenie zlatej a strieborných tried aj dôstojníkom, s rozdielom, že na stužke sa nachádza pozlátené alebo strieborné písmeno „K“ a nepatril k nej nárok na penziu a jej udeľovanie ostalo privilégiom impéria.

Podľa údajov Viedenskej mincovne bolo len počas 1. svetovej vojny vyrazených 950,000 bronzových, 384,000 malých strieborných, 143,000 veľkých strieborných a 3,700 zlatých medailí.


Najčastejšie vyznamenaným poddôstojníkom Rakúsko – uhorskej armády bol poľný pilot Offiziersstellvertreter Julius Arigi (1895-1981), ktorý získal zlatú a striebornú medailu 1.triedy po štyrikrát, striebornú medailu 2.triedy a bronzovú po dvakrát. Kaiserschützen-Hauptmann Johann Charvát (1888-1934) bol jediný dôstojník, ktorý dostal zlatú medailu za statočnosť dvakrát. Jediný človek, ktorý získal poddôstojnícku aj dôstojnícku zlatú medailu za statočnosť bol Karl Ritter von Eiss. Poddôstojnícku získal ako kadet v máji 1915 a dôstojnícku ako nadporučík v zálohe na jeseň 1918.


Medaila sa pôvodne vyrábala na pevnom ušku – tzv. starší typ. Tieto medaile sú vzácnejšie. Neskôr sa vyrábali už na voľných krúžkoch.

zdroj:
www.austro-hungarian-army.co.uk
www.netdialogue.com
môj archív
URL : https://www.valka.cz/Medaile-za-statecnost-1789-t25840#211286Verze : 0
Medaile Za statečnost mají dle předpisu složení kovu nařízeno. Medaile z roku 1915 je opravdu bronzová. Všechny ty zinkové ražby, mnohdy škaredé, bez podpisu medailera jsou ražby po válce, většinou určené k nošení až pozdě po anšlusu Rakouska. Málo se ví i to,že ještě po odchodu Rusů z Rakouska, staří pánové na význačné dny mohli nosit tyto dekorace. Zde to jsou většinou ražba v zinku pozlacené či postříbřené.Měl jsem noviny z roku 1966.kde jsou tito staří pánové nafoceni s tím,že jde o nacisty, což jistě byla hlouúpost.Ale naši dědové tyto medaile po roce 1918 uschovali a my je sbíráme. Problematice RU medailí Za statčnost se věnuji ji řadu let, rád si podebatuji na toto téma. Obrázky bohužel nějak neumím vkládat.
URL : https://www.valka.cz/Medaile-za-statecnost-1789-t25840#292154Verze : 0
Název
Name
Medaile za statečnost velká zlatá
Large Golden Bravery Medal
Große Goldene Tapferkeitsmedaille
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
URL : https://www.valka.cz/Medaile-za-statecnost-1789-t25840#677410Verze : 0
MOD
Název
Name
Medaile za statečnost velká stříbrná
Large Silver Bravery Medal
Große Silberne Tapferkeitsmedaille
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
URL : https://www.valka.cz/Medaile-za-statecnost-1789-t25840#415222Verze : 0
MOD
Název
Name
Medaile za statečnost malá stříbrná
Small Silver Bravery Medal
Kleine Silberne Tapferkeitsmedaille
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
URL : https://www.valka.cz/Medaile-za-statecnost-1789-t25840#415223Verze : 0
MOD
Název
Name
Medaile za statečnost bronzová
Bronze Bravery Medal
Bronzene Tapferkeitsmedaille
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.1915 Feuchtinger, Edgar
DD.MM.1916 Dietrich, Josef
DD.MM.1916 - Veselý, Ján
DD.11.1917 - Šimáček, Rudolf
DD.MM.RRRR Arigi, Julius
DD.MM.RRRR Frickart, Wilhelm Maxmilian
DD.MM.RRRR Gruber, Kurt
DD.MM.RRRR Hefty, Friedrich
DD.MM.RRRR Kaszala, Karl
DD.MM.RRRR Kiss, Josef
DD.MM.RRRR Maczek, Stanisław
DD.MM.RRRR Rodlauer, Alois
DD.MM.RRRR Udvardy, Ferdinand
DD.MM.RRRR von Brumowski, Godwin
Celkem : 14
URL : https://www.valka.cz/Medaile-za-statecnost-1789-t25840#559302Verze : 0
MOD
Rakousko znalo v osmnáctém století dva řády, kterými odměňovalo statečnost a zásluhy důstojníků na jedné straně, státníků a politiků na straně druhé. Prvním řádem byl dne 18. června 1757 císařovnou Marií Terezií založen vojenský řád stejného jména, druhým Královský uherský řád sv. Štěpána. Pro odměnu důstojníkům však existoval v Rakousku ještě jeden řád, který Vojenský řád Marie Terezie předešel a bývá někdy nazýván dekorací Vojenské nadace Alžběty Terezie, ačkoliv jej směle můžeme mezi řády počítat.


Řád Alžběty Terezie byl založen v roce 1750 císařovnou - vdovou Alžbětou Kristinou a byl později Marií Terezií jako řád potvrzen. Oba vojenské rakouské řády byly výlučně určeny pro důstojníky, druhý dokonce byl omezen co do počtu udělování. Oba tyto řády sice byly udělovány bez ohledu na národnost, náboženství a sociální původ, v žádném případě však nebyly dosažitelné pro příslušníky mužstva, ačkoliv tito přinášeli na bojištích největší oběti. Vojáci a poddůstojníci byli v oněch dobách odměňováni pouze pochvalou, nebo peněžitými dary.


Teprve na samém sklonku vlády císaře Josefa II. v roce 1789, za války, kterou císařští vojáci vedli proti Turecku, zakládá císař dne 19. července 1789 pamětní a čestnou medaili, která je výhradně určena mužstvu a která od roku 1809 je známá pod jménem Medaile za statečnost.


Císař Josef II. založil vyznamenání v roce, kdy se blížilo osudné rozhodnutí u Bělehradu, které mělo přinést vavříny maršálu Laudonovi a kdy na vojska byly kladeny zvýšené požadavky. Medaile byla v císařově hlavním stanu v Petrovaradíně a první medaile císař sám slavnostně rozděloval.


V původních stanovách se praví, že vyznamenání se zakládá jako zlatá a stříbrná medaile a je určeno pro ony vojáky z řad mužstva, kteří před nepřítelem osvědčili statečné a srdnaté chování i činy, kterým však chybí kvalifikace k získání Vojenského řádu Marie Terezie.

Pamětní a čestná medaile z roku 1789 má kruhový tvar o průměru 40mm a byla ražena ve zlatě a stříbře. Lícová strana představuje vavřínem věnčenou hlavu císaře Josefa II. portrétovanou z pravé strany a hledící heraldicky k levému okraji medaile.
Nad hlavou je nápis JOSEPH II. Pod poprsím je malými písmeny uvedeno jméno rytce I.N. WIRT F. (Jan Nepomuk Witr 1753-1810 byl medailérem císařské mincovny ve Vídni).
Na rubu medaile jsou zkříženy celkem 4 prapory a 2 standarty a to tak, že 2 prapory a 1 standarta vždy směřují k okraji medaile.
Na prvním praporu jest vykreslen císařský orel. Mezi hroty praporů je umístěn nápis DER TAPFERKEIT (statečnosti). Celek je rámován vavřínovým věncem, jehož konce jsou svázány stuhou. Věnec je položen přes prapory, které částečně zakrývá, při čemž nápis leží ve středu celého věnce.

Zlatá medaile váží 28g což odpovídá hodnotě 8 dukátů, stříbrná medaile váží 17g. Obě medaile se nosily jako náprsní dekorace, buď na levé straně kabátce, nebo zavěšené v knoflíkové dírce. Medaile sama je opatřena závěsným pevně naletovaným kruhem, kterým se provléká stuha na tři palce široká, jejíž střed byl tmavorůžovo bíle příčně šrafován a jejíž okraje byly opatřeny dvěma stejnými pruhy, z nichž vnitřní byl tmavorůžový, okrajový bílý.


Tato příčně šrafovaná stuha se stala v pozdějších letech devatenáctého století v jasně červeno-bílé barvě charakteristickou stuhou vojenských dekorací a byla uplatněna nejen na dalších medailích za statečnost, nýbrž i na Vojenském záslužném kříži, stříbrné a bronzové záslužné medaili, u válečných skupin záslužného kříže stejně jako u stejných skupin řádu Františka Josefa.
Udělování medailí bylo spojeno s rozdělováním doživotních peněžitých přídavků, navíc pak pozůstalí nebyli povinni po smrti majitele medaile vracet, nýbrž si je ponechávali na památku.

Pamětní a čestné medaile z roku 1789 byly udělovány mužstvu za statečnost před nepřítelem, za vojenské zásluhy všeho druhu a staly první viditelnou odměnou vojáka. Stejně jako u Vojenského řádu Marie Terezie i zde při rozdělování nebylo přihlíženo k národnosti, náboženství a sociálnímu původu vojáka. Medaile platila stejně pro příslušníka mužstva, jako pro poddůstojníka. Že šlo o vyznamenání vzácné, s jehož rozdělováním se neplýtvalo, uvedu jen několik málo příkladů skutečné praxe.


Tak v roce 1789 dostali vojáci I. pěšího pluku, který tehdy nesl jméno samotného panovníka, pouze 2 stříbrné medaile. Naproti tomu 2. uherský pěší pluk, tehdy arcivévody Ferdinanda Karla, se mohl vykázat dvaceti stříbrnými medailemi. Čtvrtý pěší pluk, tehdy Karla Alexandra vévody Lotrinského a velmistra řádu Německých rytířů /pozdější Hoch-u.Deutschmeister I.R./ obdržel 1 zlatou a 11 stříbrných. Tři zlaté medaile dostali vojáci 11. pěšího pluku, tehdy hraběte Wallise, 20 stříbrných 16. pěší uherský pluk tehdy Torzyho atd.

Pamětní a čestná medaile z roku 1789 s portrétem císaře Josefa II. se udělovala za záslužné činy a statečnost ve válce turecké, ale i nadále za vlády nástupce Josefova, císaře Leopolda II. (1790-1792) a na počátku vlády císaře Františka II. (1792-1806) tudíž i za první koaliční války proti Francii.


zdroj: V.Měřička: Der Tapferkeit
URL : https://www.valka.cz/Medaile-za-statecnost-1789-t25840#293735Verze : 0
Medaila za statočnosť cisára Ferdinanda I. Rakúskeho (Ferdinand V. ako kráľ český a uhorský).
Strieborná medaila 1.triedy (veľká strieborná), priemer 40 mm, hmotnosť 17 g. Pôvodne sa medaila za statočnosť udelovala v dvoch stupňoch - ako zlatá a strieborná. V roku 1848 cisár Ferdinand I. rozdelil striebornú medailu do dvoch tried, na tzv. velkú a malú striebornú medailu, pričom pôvodné vyznamenanie sa zachovalo ako strieborná medaila za statočnosť 1.triedy - veľká strieborná.
URL : https://www.valka.cz/Medaile-za-statecnost-1789-t25840#218041Verze : 0
Pripájam foto striebornej medaile II. triedy (tzv. "malej striebornej") cisára Ferdinanda I. - vydanie z roku 1848


zdroj: www.ordersandmedals.net
URL : https://www.valka.cz/Medaile-za-statecnost-1789-t25840#229337Verze : 0