Main Menu
User Menu

1. baterie Těžkého dělostřeleckého oddílu 408 [1939-1942]

1st Battery, 408th Heavy Artillery Battalion

1. Batterie / schwere Artillerie-Abteilung 408

     
Název:
Name:
1. baterie Těžkého dělostřeleckého oddílu 408
Originální název:
Original Name:
1. Batterie / schwere Artillerie-Abteilung 408
Datum vzniku:
Raised/Formed:
26.08.1939
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
05.10.1942
Nástupce:
Successor:
8. baterie Afrického dělostřeleckého pluku 1
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
26.08.1939-05.10.1942 Těžký dělostřelecký oddíl 408
Dislokace:
Deployed:
26.08.1939-01.09.1939 Ergoldsbach, ? /
01.09.1939-DD.09.1939 Schlangenbad, ? /
DD.09.1939-DD.09.1939 Cáchy, ? /

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Výzbroj:
Armament:
26.08.1939-26.05.1942 10-cm-schwere Kanone 18 4x
26.05.1942-05.10.1942 15-cm-schwere Feldhaubitze 18 4x
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Tessin, Georg: Verbände und Truppen der deutschen Wehrmacht und Waffen-SS im Zweiten Weltkrieg 1939-1945
www.lexikon-der-wehrmacht.de
URL : https://www.valka.cz/1-baterie-Tezkeho-delostreleckeho-oddilu-408-1939-1942-t258270#707343Verze : 2
MOD