Main Menu
User Menu
Reklama

07.10.2022 - Rusko-ukrajinský konflikt

07.10.2022 - Russia-Ukraine conflict

07.10.2022

URL : https://www.valka.cz/07-10-2022-Rusko-ukrajinsky-konflikt-t258038#706852Verze : 0
MOD
Situace na bojišti.


tweet #1578162865562959872tweet #1578176002869538816Stav na chersonském bojišti.


tweet #1578178087136595968tweet #1578176036839206914Stav na donbaském bojišti.


tweet #1578177903484813314tweet #1578176023870705664Situace na východě.


tweet #1578177796572008448Situace na charkivském a luhanském bojišti.


tweet #1578176013237858306
URL : https://www.valka.cz/07-10-2022-Rusko-ukrajinsky-konflikt-t258038#706855Verze : 2
Přehled ruských ztrát a porovnání jejich denního přírůstku dle ukrajinské strany k 7. říjnu 2022.


tweet #1578287398685134848
URL : https://www.valka.cz/07-10-2022-Rusko-ukrajinsky-konflikt-t258038#706875Verze : 0
Ruská opravárenská základna v Lymanu.


tweet #1578390970470727686Opuštěné ruské pozice v Davydiv Brih.


tweet #1578390970470727686Zdá se, že ruští vojáci se zabydleli u prasat.


tweet #1578281760437084161
URL : https://www.valka.cz/07-10-2022-Rusko-ukrajinsky-konflikt-t258038#706877Verze : 2
Projev Volodymyra Zelenského na zasedání Evropské rady


Drazí přátelé! Kolegové!


Především chci poděkovat tobě, Karle (Charles Michel, předseda Evropské rady), a také chci osobně poděkovat českému předsednictví a premiérovi Fialovi za tuto příležitost, za pozvání k účasti na této akci. Ukrajina - jak má být - spolu se všemi Evropany.
To je společné pro všechny: a na naší úrovni s vámi, když se pravidelně setkáváme a pracujeme společně v různých evropských formátech; i pro lidi v našich zemích, protože pro většinu Evropanů je Ukrajina nedílnou součástí evropského prostoru. Prostor svobody, demokracie, sociálního rozvoje a základních hodnot, které nás všechny spojují, díky nimž je Evropa tak atraktivní pro mnoho lidí z jiných částí světa. Ohlédněme se ale na chvíli zpět, do velmi nedávné minulosti. Jen několik generací před vámi a mnou nemohl být evropský prostor, který dnes máme, ničím jiným než snem. A tak odvážný sen, že bylo velmi těžké uvěřit, že by se mohl uskutečnit. Evropa byla kontinentem neshod, válečných ambicí, klanovství, nesvobody, nerovnosti, chudoby. A Evropané museli uprchnout do jiných částí světa, jen aby přežili a realizovali svůj potenciál.
Tak to bylo. Evropa udělala hodně, aby to překonala. A ani Rusko s vámi nedokáže zatlačit náš kontinent do takové minulosti. Ačkoli o to Rusko otevřeně usiluje, vynakládá na to mnoho úsilí, peněz a prostředků. Za to bojuje a vyvolává protievropské krize, jejichž rány pociťuje každý v Evropě - od Portugalska po Finsko.
Co však dává jistotu, že evropská cesta je nezvratná? Odpověď je jedna: jednota. A jednota nejen vůdců a států. Nejen v právním prostoru. Nejen ve vašich a našich institucích - institucích EU a dalších, nejen v jejich práci. Je velmi důležité, aby naše vnímání Evropy jako úkolu zůstalo jednotné.
Pan Fiala, předseda vlády České republiky, včera při projevu k evropským lídrům shromážděným v Praze na ustavujícím zasedání nového formátu spolupráce na našem kontinentu připomněl tento obrázek, který navrhl Václav Havel. Evropa jako úkol.
Dnes, na zasedání Evropské rady, chci tento obraz znovu zdůraznit. Protože to je zdroj naší síly s vámi. Evropa zůstane přesně taková, jaká je nyní, dokud Evropané nebudou vnímat to, co mají, jak žijí, co dostali od předchozích generací, ne jako dané, ale jako úkol. Mír v Evropě není stát, ale úkol.
Naše hodnoty, jejich rozšířenost a síla nejsou samozřejmost, ale úkol. A demokracie není něco, co může být vždy, protože existuje již nyní, stejně jako úkol. Společenský rozvoj, touha po rovnosti v rozmanitosti, která odlišuje Evropu od jiných částí světa, také není něco, co bychom mohli jen tak získat od svých rodičů nebo jednoduše předat našim dětem. To je úkol.
A bezpečnost... Bezpečnost také není stav, ne danost, ne dědictví, které lze přijmout nebo převést, ale úkol. Je to neustále se obnovující úkol, který nelze nikdy opustit a který neustále potřebuje nové myšlenky, kroky a řešení k zachování všeho, čeho si vy i já tolik vážíme a co je nám tak známé.
A zvláště nyní, v době, kdy je Evropa tak brutálně a víceúrovňově napadána nejvíce protievropským státem moderního světa - Ruskem. Rusko přineslo válku do naší země - do ukrajinské části Evropy. A jen díky tomu, že ukrajinský lid zastavil tuto invazi do Ruska, Rusko zatím nemůže přinést stejnou válku do jiných částí Evropy, zejména do pobaltských zemí, Polska a Moldavska. Celá Evropa je postavena do podmínek těžké cenové krize, kdy Rusko vlivem manipulace s energetickým trhem dosahuje nebývalého tlaku na životní úroveň naprosté většiny Evropanů.
A my všichni jsme na pokraji radiační katastrofy kvůli dobytí jaderné elektrárny Záporoží ruskými vojsky. To jsou hrozné podmínky. Ale jsme všichni spolu, mocně se bráníme, svůj úkol jsme neopustili. Navázali jsme a měli bychom jen prohloubit spolupráci v bezpečnostní a obranné sféře. Zvyšte dodávky zbraní a střeliva na ochranu před ruskou invazí. Zvýšit výrobu zbraní a střeliva v Evropě, abychom byli vždy připraveni bránit náš společný prostor. Vskutku, rozumím, všichni bychom raději utráceli peníze, které utrácíme za zbraně, na úplně jiné cíle - mírové cíle, na sociální potřeby. Ale kdo a co bude moci chránit takové cíle a takové potřeby? Musíme být obzvláště opatrní při ochraně naší kritické infrastruktury, a to zejména po sabotáži, ke které došlo na plynovodech v Baltském moři.
Nikdy předtím náš kontinent nečelil takové hrozbě - hrozbě zničení podvodních potrubí, kabelů a tunelů. Ale teď to můžete čekat od Ruska. Zároveň musíme posílit naši spolupráci, abychom si navzájem pomáhali poskytovat všem Evropanům přiměřené energetické záruky. Rusko nesmí uspět ve svém úsilí přimět Evropany k energetické chudobě nebo dokonce úplnému nedostatku energie. Hlavní problém je na Ukrajině. Prvním je fyzická ochrana energetických zařízení před ruskými údery. Potřebujeme dostatek systémů protivzdušné obrany, abychom zabránili Rusku nechat lidi v zimě bez tepla a elektřiny.
Druhým je jaderná elektrárna Záporizhzhya. Musíme konečně donutit Rusko, aby okamžitě splnilo požadavky MAAE, všech normálních lidí na světě, a demilitarizovalo stanici. A nejde jen o ruskou vojenskou techniku, ale také o odsun všech ozbrojenců ze stanice. Právě teď je na stanici Záporoží 500 ruských teroristů. A nemají tam místo! To je naprosto nezbytné pro radiační bezpečnost. To je naprosto nezbytné, aby Ukrajina měla potřebné množství elektřiny na export. Na export, který je pro naše sousedy v EU tuto zimu zásadně důležitý.
Třetí je rekonstrukce. Rychlá obnova zařízení zničených Ruskem během nepřátelských akcí. Jsem vděčný těm zemím, které již začaly pracovat v rámci našeho plánu rychlé obnovy. A očekáváme smysluplnou diskusi na toto téma během konference v Německu 25. října. Již jsme vytvořili a musíme neustále posilovat systém sankčního nátlaku na agresora. Velmi vám děkuji za přijetí osmého balíčku sankcí EU, který obsahuje zejména složku týkající se ruské ropy. Musíme pokračovat v pohybu tímto směrem - směrem tlaku na ruský energetický sektor, na tento hlavní zdroj příjmů agresorského státu.
A musíme zachovat politický princip.
To je obzvláště důležité právě teď, kdy ruské síly konečně dorazily na bojiště a naši hrdinové každý den osvobozují ukrajinskou zemi - vesnici za vesnicí, město za městem. Aby Rusko zastavilo osvobozování Ukrajiny, začalo manipulovat s tématem vyjednávání a údajně zmínilo dialog, který samo odmítlo a zahájilo tuto válku proti Ukrajině a proti vám všem, proti celé Evropě.
Je zřejmé, že Rusko si nepřeje žádná skutečná jednání. Protože kdyby chtěla, reagovala by na desítky našich návrhů a snah. Rusko chce jen získat čas. Chce se přeskupit a shromáždit zdroje k opětovnému úderu. Musíme jí v tom zabránit.
Stejně jako všechno ostatní v Evropě není bezpečnost něco, co můžete získat ústupky nebo podepsáním dohody. Bezpečnost je výzva. Úkol vyhnat okupanta z jím obsazeného území. Úkol postavit vrahy a popravčí před soud. Úkolem je obnovit platnost základních norem a úmluv schválených mezinárodním společenstvím pro všechny státy bez výjimky.
Musíme být silní až do našeho vítězství s vámi, abychom zachovali vše, čeho si tolik vážíme. Nikdy nesmíme přestat bránit svobodu a demokracii, aby naše děti a vnuci mohli požívat alespoň stejného množství práv a svobod, jaké máme my.
A nyní musíme co nejvíce investovat do naší obrany, do naší bezpečnosti, do naší spolupráce, aby kdokoli na světě, koho by jen napadlo zahájit protievropský kurz, měl navždy vědomí, že moc evropské jednoty je nepřekonatelné.
Děkuji vám za pozornost! Děkuji za vaši podporu!
Ať žije sjednocená Evropa! United - také jako úkol. Úkol pro nás i pro vás. Rovnocenní lídři evropských zemí - zemí Evropské unie. Všechny de facto, ale ještě ne všechny de jure. A to je také úkol pro vás a pro mě - úkol v zájmu naší Evropy. Prostor svobody, demokracie, sociálního rozvoje a základních hodnot, které nás všechny spojují.


Děkuji!
Děkuji, Charlesi!
Sláva Ukrajině!


Poznámka
K překladu použit elektonický překladač Google.


Zdroj:
www.president.gov.ua
07.10.2022 - Rusko-ukrajinský konflikt - Foto via President.gov.ua

Foto via President.gov.ua
URL : https://www.valka.cz/07-10-2022-Rusko-ukrajinsky-konflikt-t258038#706890Verze : 2
MOD
Činnosť ukrajinskej mínometnej batérie na východe Ukrajiny.

Ukrajinské samovražedné drony Switchblade 300 v akcii...


tweet #1578417465108766720Rusko posledných niekoľko mesiacov modernizuje leteckú základňu Luninec (52°16'37.37"N 26°46'40.90"E) v Bielorusku. Vybudovali sa nové hangáre, postavili sa nové ochranné valy a urobili sa ďalšie vylepšenia.


tweet #1578424758781194243Dnes sa objavili správy, že na základni boli rozmiestnené iránske drony Šáhid-136. Niekoľko veľkých ukrajinských populačných centier by bolo v dosahu týchto kamikadze dronov.


tweet #1578424768369373184
URL : https://www.valka.cz/07-10-2022-Rusko-ukrajinsky-konflikt-t258038#706897Verze : 2
MOD
Príprava na útok na Kostromku.


tweet #1578293371587952640Zranený a uviaznutý ruský člen posádky a ukrajinskí vojaci. Viezol sa na pancieri vozidla, keď začala strieľba a ruský vodič vrazil do domu. Jeho posádka utiekla do lesa a nechala ho tam.


tweet #1578139000493285376"Môžem sa stať vojnovým zajatcom a vôbec nebojovať?", - volajú ruskí branci na ukrajinskú horúcu linku "Chcem žiť". Hlavná spravodajská služba Ukrajiny uviedla, že viac ako 2000 Rusov kontaktovalo ukrajinskú stranu ohľadom kapitulácie po ohlásení čiastočnej mobilizácie.


tweet #1578292225897037825
URL : https://www.valka.cz/07-10-2022-Rusko-ukrajinsky-konflikt-t258038#706901Verze : 4
MOD
V Lymanu byl objeven hřbitov s mnoha hroby, některými z nich masovými. Mají zde být pochovány i celé rodiny. Jsou zde i hroby dětí narozených v letech 2019 - 2021.


tweet #1578436618490642433
URL : https://www.valka.cz/07-10-2022-Rusko-ukrajinsky-konflikt-t258038#706913Verze : 0
Diskuse
Vraťte Kurily Japoncům. Ukrajinský parlament převzal mezinárodní iniciativu


No neviem či zrovna Ukrajina je z hľadiska vlastného historického vývoja v pozícii, aby vyzývala na revíziu hraníc. Súčasné Ukrajinské hranice sú výsledkom niekoľkých vojenských konfliktov 20. storočia (západná časť Ukrajiny či pobrežie Čierneho mora od ústia Dnestra až po súčasné hranice Rumunska sú výsledkom rovnakého procesu ako Kurily) a boľševickej administratívy (Krym, či to tzv. Novorusko, ktoré je po x-tej revízii ruských cieľov na Ukrajine ruským cieľom).
URL : https://www.valka.cz/07-10-2022-Rusko-ukrajinsky-konflikt-t258038#706918Verze : 3
MOD
To bude spíš takový trolling. O level výš než český nárok na Královec. Když Putin vznáší nesmyslné nároky na ukrajinské území, vrací se mu to takto vrací. Podobně to bylo s tím vstupem UA do NATO. Zažádali v den, kdy Rusko přišlo s výsledky té komedie s těmi pseudoreferendy. Funguje to tak, že kdykoliv Rusko udělá nějakou další eskalaci, tak se mu to vrátí jako bumerang.


Příště třeba Ukrajina může vznést nároky na území mezi Kavkazem, Donem a Volhou. Na počátku XX. století si velkou část tohoto území ostatně nárokovala na základě toho, jaké tam žilo obyvatelstvo. Od té doby to tam Rus/bolševik samozřejmě změnil. Ale tak co, když vznáší nesmyslné požadavky Moskva, proč jim to nevracet. Podobně by mohla nárokovat posunutí východní hranice dál na východ. Viz mapy.
URL : https://www.valka.cz/07-10-2022-Rusko-ukrajinsky-konflikt-t258038#706933Verze : 6
MOD