Main Menu
User Menu
Paul Krüger – prezident Transvaalu


(1825- 1904)Narodil se 10. října 1825 v Kapsku – provincii, která v roce 1806 připadla Britům. Pocházel z rodiny holandských usedlíků – Búrú, kteří se vydali v letech 1835 – 40 hledat novou vlast na sever. Tam roku 1852 založili republiku Transvaal, založenou na principech otrokářství. Když Britové v roce 1877 Transvaal zabrali, postavil se Paul Krüger do čela povstání, které vedlo roku 1880 k vyhnání Britů a obnovení jeho nezávislosti. Ta byla upravena poté tzv. pretorijskou dohodou, kterou se zástupci britské vlády podepsal za transvaal Paul Krüger.


V roce 1883 byl zvolen prezidentem Transvaalu. Jeho cílem bylo získat pro ideu svobodných republik Transvaalu a Oraňska evropské mocnosti, zejména vilémovské Německo, ve kterém spatřoval protiváhu k britské koloniální rozpínavosti. Když odmítl udělit přistěhovalcům z britských kolonií, kteří se do země začali hrnout po objevení zlata ve Wiwatersrandu roku 1886, pokusil se kapský ministerský předseda Cecil Rhodes v roce 1895 svrhnout Krügerovu vládu s pomocí žoldáků dobrodruha Jamesona. Ten však byl poražen, zajat a předán Britům. Vedlo to k pádu Rhodesovy vlády, nikoliv však Paula Krügera. Transvaal poté v následujícím roce podepsal obranný pakt s Oraňským svobodným státem.


Po tomto neúspěchu vyvolali Britové v roce 1899 druhou anglo-búrskou válku, na jejímž počátku však utrpěli řadu zdrcujících porážek. Teprve když do Jižní Afriky vyslali posily pod velením lorda Kitchenera a začali uplatňovat taktiku spálené země, situace se obrátila. Poté co Búrové přešli k partyzánskému způsobu boje, odcestoval prezident Krüger v listopadu 1900 do Evropy, aby získal podporu pro bojující Búry u evropských vlád, ale bezúspěšně. Zemřel dva roky po podepsání kapitulace Transvaalu, 14. července 1904 ve švýcarském exilu.


V roce 1898 založil prezident Krüger velkou přírodní rezervaci, která dodnes nese jeho jméno a na náměstí v Pretorii stojí jeho památník.
URL : https://www.valka.cz/Krueger-Paul-t25748#93705Verze : 0