Main Menu
User Menu

Nádir Šáh

Nádir Šáh


22.10.1688 Chorásán
19.6.1747 Fath AbadNadirchán, jak se původně jmenoval, byl banditou v turkmenském Chorásánu. V roce 1726, ve službách šáha Táhmáspy II., zorganizoval safíjovské oddíly a vyhnal ze země Afgánce, kteří ovládali od roku 1722 sever země a Isfahán. Roku 1730 porazil Turky a ovládl Kavkaz, což velice posílilo jeho pozici. V srpnu 1732 svrhnul Táhmáspu II. a dosadil jeho syna Abbáse III. Perská šlechta však tohoto slabého panovníka zbavila vlády a za panovníka roku 1736 prohlásila Nádirchána, který přijal jméno Nádir Šáh.


Nádir Šáh podnikl roku 1737 tažení do severní Indie a během dvou let ovládl rozsáhlá území, dobyl Dillí – sídlo Velkých Mughalů a vyplenil ho. Zmocnil se tam proslulého "pavího trůnu" s největším diamantem na světě. Z tohoto úderu se Mughalská říše již nevzpamatovala a záhy se začala rozpadat.


Nádir Šáh byl velkým vojevůdcem, ale špatným sátníkem, který nedokázal na dobytých územích zajisti státní správu, což vedlo k častým nepokojům a vzpourám. Při jedné z nich v červnu 1747 v byl šáh zabit vlastními vzbouřenými vojáky ve východní Persii. Po jeho smrti upadla Persie do politického a hospodářského chaosu a znovu byla sjednocena až na konci 18. století.
URL : https://www.valka.cz/Nadir-Sah-t25614#93420Verze : 0